Gesuchter Begriff Zentraleinheit hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Zentraleinheit {f} Suoritin
DE Phrasen mit zentraleinheit FI Übersetzungen
die gegenseitige Verbindung von zwei "Digitalrechnern" so verwenden, dass bei Ausfall der aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortführen kann, Kahden "digitaalisen tietokoneen" välistä kytkentää siten, että aktiivisen keskusyksikön pettäessä vapaana oleva ja sen toimintaa peilaava keskusyksikkö voi jatkaa järjestelmän toimintaa;
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen oder Kahden keskusyksikön välistä tiedonsiirtokytkentää tai yhteistä muistiyksikköä siten, että yksi keskusyksikkö voi suorittaa muita tehtäviä kunnes toinen keskusyksikkö pettää, jolloin ensinmainittu ottaa hoitaakseen järjestelmän toiminnan; tai
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels "Software" so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. Kahden keskusyksikön synkronointia "ohjelmistojen" avulla siten, että yksi keskusyksikkö huomaa milloin toinen pettää ja voi ottaa huolehtiakseen sen tehtävät.
CPU Zentraleinheit XOR eksklusiivinen OR
einer Zentraleinheit mit Tastatur, Maus und einer visuellen Anzeige (PC-Personal-Computer), keskusyksikkö ja siihen liitettävä näppäimistö, hiiri ja näyttö (henkilökohtainen tietokone),
einer Zentraleinheit (Server) und keskusyksikkö (palvelin), ja
Der Bildschirm ist für den Empfang von Signalen einer Zentraleinheit einer automatischen Datenverarbeitungsmaschine bestimmt. Monitori on tarkoitettu vastaanottamaan signaaleja automaattisten tietojenkäsittelyjärjestelmien keskusyksiköstä.
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen, oder Kahden keskusyksikön välistä tiedonsiirtokytkentää tai yhteistä muistiyksikköä siten, että yksi keskusyksikkö voi suorittaa muita tehtäviä kunnes toinen keskusyksikkö pettää, jolloin ensinmainittu ottaa hoitaakseen järjestelmän toiminnan; tai
die gegenseitige Verbindung von zwei Zentraleinheiten über Datenkanäle oder gemeinsame Speicher so verwenden, dass eine mitlaufende Zentraleinheit so lange andere Aufgaben ausführen kann, bis die aktive Zentraleinheit ausfällt; dann übernimmt die mitlaufende Zentraleinheit, um die Aufgaben des Systems fortzuführen, oder Kahden keskusyksikön välistä tiedonsiirtokytkentää tai yhteistä muistiyksikköä siten, että yksi keskusyksikkö voi suorittaa muita tehtäviä kunnes toinen keskusyksikkö pettää, jolloin ensin mainittu ottaa hoitaakseen järjestelmän toiminnan; tai
Backup Central Unit (Backup der Zentraleinheit) varmuuskeskusyksikkö (Backup Central Unit)
Central Unit (Zentraleinheit) keskusyksikkö (Central Unit)
die gegenseitige Verbindung von zwei „Digitalrechnern“ so verwenden, dass bei Ausfall der aktiven Zentraleinheit eine mitlaufende Zentraleinheit die Aufgaben des Systems fortführen kann, Kahden "digitaalisen tietokoneen" välistä kytkentää siten, että aktiivisen keskusyksikön pettäessä vapaana oleva ja sen toimintaa peilaava keskusyksikkö voi jatkaa järjestelmän toimintaa;
die Synchronisierung von zwei Zentraleinheiten mittels „Software“ so verwenden, dass die mitlaufende Zentraleinheit erkennt, wenn die aktive Zentraleinheit ausfällt, um dann die Aufgaben der ausgefallenen Zentraleinheit zu übernehmen. Kahden keskusyksikön synkronointia "ohjelmistojen" avulla siten, että yksi keskusyksikkö huomaa milloin toinen pettää ja voi ottaa huolehtiakseen sen tehtävät.
einer Zentraleinheit keskusyksikkö;
sie ist an die Zentraleinheit unmittelbar oder über eine oder mehrere andere Einheiten anschließbar, und se voidaan yhdistää keskusyksikköön joko suoraan tai yhden tai useamman muun yksikön kautta; ja
einer Zentraleinheit, keskusyksikkö
Zentraleinheit (central processing unit) central processing unit (keskusyksikkö)
a) die Zentraleinheit nach Artikel 3, a) jäljempänä 3 artiklassa tarkoitetusta keskusyksiköstä;
Zentraleinheit Keskusyksikkö
(4) Die Zentraleinheit kann gemäß dem Verfahren nach Artikel 23 Absatz 2 beauftragt werden, auf der Grundlage der in der Zentraleinheit verarbeiteten Daten bestimmte andere statistische Aufgaben wahrzunehmen. 4. Keskusyksikkö voidaan 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen velvoittaa suorittamaan tiettyjä muita tilastointitehtäviä keskusyksikössä käsiteltyjen tietojen perusteella.
f) Zeitpunkt der Übermittlung der Daten an die Zentraleinheit; f) päivä, jona tiedot on siirretty keskusyksikköön,
f) Zeitpunkt der Übermittlung der Daten an die Zentraleinheit. f) päivä, jona tiedot on siirretty keskusyksikköön.
c) die Richtigkeit und die Aktualität der Daten bei deren Übermittlung an die Zentraleinheit; c) tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajan tasalla, kun ne siirretään keskusyksikköön;
a) %quot%Zentraleinheit%quot% die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a) der Eurodac-Verordnung genannte Zentraleinheit; a) %quot%keskusyksiköllä%quot% Eurodac-asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua yksikköä;
Mitteilungen zwischen den Mitgliedstaaten und der Zentraleinheit Jäsenvaltioiden ja keskusyksikön välinen tiedonsiirto
Sonstige Aufgaben der Zentraleinheit Keskusyksikön muut tehtävät
Aufzeichnung der Verarbeitungsvorgänge durch die Zentraleinheit Keskusyksikön suorittama kirjaaminen
(2) Die gemeinsame Kontrollstelle hat die Aufgabe, die Tätigkeit der Zentraleinheit daraufhin zu kontrollieren, ob durch die Verarbeitung oder Nutzung der bei der Zentraleinheit vorhandenen Daten die Rechte der betroffenen Personen verletzt werden. Darüber hinaus kontrolliert sie die Rechtmäßigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten an die Mitgliedstaaten durch die Zentraleinheit. 2. Yhteinen valvontaviranomainen valvoo keskusyksikön toimintaa varmistaakseen, ettei keskusyksikön hallussa olevien henkilötietojen käsittelyssä tai käytössä loukata rekisteröityjen oikeuksia. Lisäksi se valvoo, että siirrettäessä henkilötietoja keskusyksiköstä jäsenvaltioille toimitaan lain mukaisesti.
(1) Die Digitalisierung der Fingerabdrücke und deren Übermittlung erfolgen in dem in Anhang I bezeichneten Datenformat. Die Zentraleinheit legt die technischen Anforderungen für die Übermittlung der Datenformate zwischen den Mitgliedstaaten und der Zentraleinheit und umgekehrt fest, sofern dies für den effizienten Betrieb der Zentraleinheit erforderlich ist. Die Zentraleinheit stellt sicher, dass die von den Mitgliedstaaten übermittelten Fingerabdruckdaten im computergestützten Fingerabdruckerkennungssystem abgeglichen werden können. 1. Sormenjälkien digitalisoinnissa ja niiden siirtämisessä käytetään liitteessä I tarkoitettua tietomuotoa. Jos se on tarpeen keskusyksikön tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, keskusyksikkö vahvistaa tarvittavat tekniset vaatimukset tietomuodon siirtämiseksi jäsenvaltioiden ja keskusyksikön välillä. Keskusyksikkö varmistaa, että jäsenvaltioiden lähettämiä sormenjälkitietoja voidaan verrata automatisoidussa sormenjälkien tunnistusjärjestelmässä.