Gesuchter Begriff Zeitabschnitt hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit zeitabschnitt FI Übersetzungen
Der Urlaub muss jedoch mindestens einen Zeitabschnitt von zwei aufeinander folgenden Wochen umfassen. Lomaan on kuitenkin sisällyttävä vähintään yksi yhtäjaksoinen kahden viikon jakso.
Der Nullpunktwert wird definiert als mittleres Ansprechen (einschließlich Rauschen) auf ein Nullgas in einem Zeitabschnitt von 30Sekunden. Nollavasteeksi määritellään keskimääräinen vaste, kohina mukaan luettuna, nollakaasuun 30 sekunnin ajanjakson aikana.
Zeitabschnitt(s) ajanjakso (s)
Pumpenumdrehungen insgesamt je Zeitabschnitt pumpun kierrosten kokonaismäärä ajanjaksona
5000 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. Juli 2004 bis 31. Dezember 2004; 5000 elävää nautaeläintä 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi kaudeksi;
86500 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. Januar 2005 bis 31. März 2005; 86500 elävää eläintä 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän maaliskuuta 2005 väliseksi kaudeksi;
86500 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. April 2005 bis 30. Juni 2005. 86500 elävää eläintä 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi kaudeksi.
33000 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. Juli 2004 bis 31. Dezember 2004; 33000 elävää nautaeläintä 1 päivän heinäkuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi kaudeksi;
60000 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. Januar 2005 bis 31. März 2005; 60000 elävää nautaeläintä 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän maaliskuuta 2005 väliseksi kaudeksi;
60000 lebende Rinder für den Zeitabschnitt vom 1. April 2005 bis 30. Juni 2005. 60000 elävää nautaeläintä 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi kaudeksi.
Zeitabschnitt Ajanjakso
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass den Untersuchungsergebnissen zufolge die Ausfuhrpreise eines ausführenden Herstellers im letzten Monat des UZ (nachstehend „zweiter Zeitabschnitt“ genannt) allgemein und im Durchschnitt über jenen vor diesem Monat (nachstehend „erster Zeitabschnitt“ genannt) lagen. Toisen tuottajan yhteydessä on lisäksi syytä huomata, että tutkimusajanjakson viimeisen kuukauden (toinen jakso) aikana sovelletut vientihinnat todettiin yleisesti ja keskimäärin korkeammiksi kuin sitä ennen (ensimmäinen jakso) veloitetut hinnat.
Im zweiten Zeitabschnitt waren die Ausfuhrpreise hoch und weitgehend nicht gedumpt, während im ersten Zeitabschnitt mit niedrigeren Ausfuhrpreisen in erheblichem Umfang Dumping praktiziert wurde. Vaikka hinnat olivat toisen jakson aikana korkeat ja enimmäkseen tasolla, joka ei enää merkinnyt polkumyyntiä, merkittävää polkumyyntiä harjoitettiin ensimmäisellä jaksolla, jolloin vientihinnat olivat alemmat.
Dieser Zeitabschnitt war allerdings bereits sehr gut dokumentiert. Kyseiseltä ajanjaksolta oli kuitenkin jo aiemmin saatu hyvät asiakirjatodisteet.
Der Nullpunktwert wird als mittleres Ansprechen (einschließlich Rauschen) auf ein Nullgas in einem Zeitabschnitt von 30 Sekunden definiert. Nollavaste on määritetty nollakaasun keskivasteeksi 30 sekunnin aikana kohina mukaan lukien.
Der Messbereichskalibrierausschlag wird definiert als mittlerer Ausschlag (einschließlich Rauschen) auf ein Messbereichskalibriergas in einem Zeitabschnitt von 30 Sekunden. Asteikkovaste on määritetty vertailukaasun keskivasteeksi 30 sekunnin aikana kohina mukaan lukien.
Anzahl der Fangentnahmen multipliziert mit der Anzahl der Einheiten, die in einem bestimmten Zeitabschnitt verwendet wurden Nostokertojen määrä kerrottuna yksikkömäärällä (= tiettynä ajanjaksona pyynnissä olleiden yksiköiden kokonaismäärä)
Gesamtzahl der Angeln, die in einem bestimmten Zeitabschnitt verwendet wurden Tiettynä ajanjaksona pyynnissä olleiden siimojen lukumäärä
Es ist die Installation eines Systems mit einem festen Zeitabschnitt X erlaubt (keine Anpassungen möglich), sofern dieser Zeitabschnitt zwischen 5 Sekunden und 60 Sekunden liegt. On myös sallittua asentaa järjestelmä, jossa aika X on vakio (ei säädettävissä) edellyttäen, että se on välillä 5–60 sekuntia.
Der Urlaub muss jedoch mindestens einen Zeitabschnitt von zwei aufeinanderfolgenden Wochen umfassen." Lomaan on kuitenkin sisällyttävä vähintään yksi yhtäjaksoinen kahden viikon jakso.";
Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von einem Jahr nach Hinterlegung der Kündigungsurkunde oder auf einen längeren in der Kündigungsurkunde genannten Zeitabschnitt folgt. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut vuosi siitä päivästä, jona irtisanomisilmoitus on annettu, tai irtisanomisilmoituksessa mainitun pitemmän ajan kuluttua.
Für diesen Zeitabschnitt wird die Zahl der Buchführungsbetriebe auf zehntausend festgesetzt. Tämän ajanjakson osalta kirjanpitotilojen määräksi vahvistetaan kymmenen tuhatta.
- 30 % des Betrags gemäß Absatz 3, der am 14. September für den Zeitabschnitt gemäß Absatz 1 Buchstabe a) festgesetzt wird; - 30 prosenttia 3 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka määritetään 14 päivänä syyskuuta 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun erän osalta,
- 27 % des Betrags gemäß Absatz 3, der am 14. November für den Zeitabschnitt gemäß Absatz 1 Buchstabe b) festgesetzt wird; - 27 prosenttia 3 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka määritetään 14 päivänä marraskuuta 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erän osalta,
10.bedeutet %quot%Rechnungsjahr%quot% den Zeitabschnitt vom 1. Juli bis 30. Juni; 2. Jäsenmaa voi neuvoston hyväksymillä ehdoilla muuttaa jäsenmaaluokkansa.
11.bedeutet %quot%Jutejahr%quot% den Zeitabschnitt vom 1. Juli bis 30. Juni; 5 artikla Hallitusten välisten järjestöjen jäsenyys
g) bedeutet %quot%Rechnungsjahr%quot% den Zeitabschnitt vom 1. Juli bis einschließlich 30. Juni; g) %quot%varainhoitovuodella%quot% heinäkuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välistä ajanjaksoa mainitut päivät mukaan luettuina;
Mit dem Vertrag von Lissabon beginnt für die Union ein neuer Zeitabschnitt. SEUT-sopimuksen myötä unionissa käynnistyy uusi aikakausi.
Der Messbereichskalibrierausschlag wird definiert als mittlerer Ausschlag (einschließlich Rauschen) auf ein Messbereichskalibriergas in einem Zeitabschnitt von 30 Sekunden. Asteikkovasteeksi määritellään keskimääräinen vaste, kohina mukaan luettuna, nollakaasuun 30 sekunnin ajanjakson aikana.
= Pumpenumdrehungen insgesamt je Zeitabschnitt = pumpun kierrosten kokonaismäärä ajanjaksona
DE Synonyme für zeitabschnitt FI Übersetzungen
Zeitraum [Phase] m Intervalli
Epoche [Phase] f aika
Zeitalter [Phase] n kausi
Zeitspanne [Phase] f ikkuna
Abschnitt [Phase] m luku
Periode [Phase] f Jakso (jaksollinen järjestelmä)
Zeit [Phase] f aika
Ära [Phase] f Hera
Saison [Hauptbetriebszeit] (f Vuodenaika
Phase [Zeitraum] f Faasi
Abstand [Zeitraum] m välimatka
Dauer [Zeitraum] f Pituus
Uhr [Zeitraum] f kello
Intervall [Zeitraum] ikkuna
Stadium [Zeitraum] n vaihe
Frist [Zeitraum] f deadline (n)
Zwischenzeit [Zeitraum] f Tällä välin
Uhrzeit [Zeitraum] (f Time
Weile [Zeitraum] f aika
Zeitfenster [Zeitraum] (n aikaraja (n)