Gesuchter Begriff Xylose hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Xylose (n) [Chemie] {f} ksyloosi (n) [Chemie]
DE Phrasen mit xylose FI Übersetzungen
U ist die Enzymmenge, die 1 Mikromol Xylose in der Minute bei einem pH-Wert von 5,3 und einer Temperatur von 50 °C aus Birkenholz-Xylan freisetzt. 1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa 1 mikromoolin ksyloosia koivun ksylaanista minuutissa (pH 5,3 ja lämpötila 50 oC).
1 FXU ist die Enzymmenge, die 0,15 Mikromol Xylose in der Minute bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 40 °C aus mit Azurin vernetztem Xylan freisetzt. 1 FXU on entsyymimäärä, joka vapauttaa atsuriiniin ristisidotusta ksylaanista 0,15 mikromoolia ksyloosia minuutissa (pH 5,0; lämpötila 40 °C).
1 BGU ist die Enzymmenge, die 0,15 Mikromol Xylose in der Minute bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 40 °C aus mit Azurin vernetztem Beta-Glucan freisetzt. 1 BGU on entsyymimäärä, joka vapauttaa atsuriiniin ristisidotusta beeta-glukaanista 0,15 mikromoolia ksyloosia minuutissa (pH 5,0; lämpötila 40 °C).
1 FXU ist die Enzymmenge, die 0,15 Mikromol Xylose pro Minute bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 40 °C aus mit Azurin vernetztem Xylan freisetzt. 1 FXU on entsyymimäärä, joka vapauttaa atsuriiniin ristisidotusta ksylaanista 0,15 mikromoolia ksyloosia minuutissa (pH 5,0; lämpötila 40 °C).
1 FXU ist die Enzymmenge, die 0,15 Mikromol Xylose pro Minute bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 40 °C aus mit Azurin vernetztem Xylan freisetzt. 1 FXU on entsyymimäärä, joka vapauttaa atsuriiniin ristisidotusta ksylaanista 0,15 mikromoolia ksyloosia minuutissa (pH 5,0; lämpötila 40 °C).
Es besteht hauptsächlich aus Polysacchariden mit hohem Molekulargewicht (Galaktoarabanen und sauren Polysacchariden), bei deren Hydrolyse Galakturonsäure, Galaktose, Arabinose, Xylose und Fucose entstehen. Se koostuu pääasiassa molekyylipainoltaan suurista polysakkarideista (galaktoarabaanit ja happamat polysakkaridit), joiden hydrolyysistä saadaan galakturonihappoa, galaktoosia, arabinoosia, ksyloosia ja fukoosia.
Weder Mannose noch Xylose oder Galakturonsäure (Nachweis durch Chromatografie) Mannoosia, ksyloosia ja galakturonihappoa ei esiinny (kromatografisesti määritettynä)
Einige Zucker einschließlich Glucose, Galactose, Arabinose, Xylose und Rhamnose sind ebenfalls vorhanden, daneben Tannin, Calcium und sonstige Komponenten von geringerer Bedeutung Kvillaiauutteessa on myös joitakin sokereja, kuten glukoosia, galaktoosia, arabinoosia, ksyloosia ja ramnoosia, sekä tanniinia, kalsiumoksalaattia ja muita vähemmän tärkeitä ainesosia.
Einige Zucker einschließlich Glucose, Galactose, Arabinose, Xylose und Rhamnose sind ebenfalls vorhanden, daneben Tannin, Calcium und sonstige Komponenten von geringerer Bedeutung Kvillaiauutteessa on myös joitakin sokereita, kuten glukoosia, galaktoosia, arabinoosia, ksyloosia ja ramnoosia, sekä tanniinia, kalsiumoksalaattia ja muita vähemmän tärkeitä ainesosia.
Erzeugnis, das durch Hydrierung und Fermentation von Xylose gewonnen wird Ksyloosin hydraamisesta ja käymisestä saatu tuote.
1 BXU ist die Enzymmenge, die 1 nmol reduzierende Zucker pro Sekunde als Xylose bei einem pH-Wert von 5,3 und einer Temperatur von 50 °C aus Birkenholz-Xylan freisetzt. 1 BXU on entsyymimäärä, joka vapauttaa koivun ksylaanista 1 nanomoolia pelkistäviä sokereita (ksyloosina) sekunnissa (pH 5,3 ja lämpötila 50 °C).
Es besteht hauptsächlich aus Polysacchariden mit hoher Molmasse (Galaktoarabanen und sauren Polysacchariden), bei deren Hydrolyse Galakturonsäure, Galaktose, Arabinose, Xylose und Fucose entstehen. Se koostuu pääasiassa molekyylipainoltaan suurista polysakkarideista (galaktoarabaanit ja happamat polysakkaridit), joiden hydrolyysistä saadaan galakturonihappoa, galaktoosia, arabinoosia, ksyloosia ja fukoosia.
weder Mannose noch Xylose oder Galacturonsäure (Nachweis durch Chromatografie) Mannoosia, ksyloosia ja galakturonihappoa ei esiinny (kromatografisesti määritettynä)
Ferner ist zu erwähnen, dass die chinesischen Furfuralhersteller zunehmend im Wettbewerb mit den Herstellern von Xylose und Xylit stehen, die denselben Ausgangsstoff (Maisspindeln) verwenden. On myös syytä huomata, että kiinalaiset furfuraalin tuottajat joutuvat yhä enenevässä määrin kilpailemaan ksyloosin ja ksylitolin tuottajien kanssa, sillä nämä käyttävät samaa raaka-ainetta (maissintähkiä).