Gesuchter Begriff Wort hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Wort (n) [Linguistik] {n} sana (n) [Linguistik]
Wort {n} sana
Wort (n v int) [the word of God] {n} sana (n v int) [the word of God]
Wort {n} Sana
DE Phrasen mit wort FI Übersetzungen
In Artikel 1 wird nach dem Wort ‚Irland‘ das Wort ‚Norwegen‘ eingefügt. Lisätään 1 artiklaan sanan ’Irlanti’ jälkeen sana ’Norja’.
In Anhang B5 Feld 7 wird das Wort „Rumänien“ zwischen dem Wort „Norwegen“ und dem Wort „Schweiz“ eingefügt. Lisätään lisäyksessä B5 olevaan 7 kohtaan sana ”Romania” sanojen ”Norja” ja ”Sveitsi” väliin.
In Anhang B6 Feld 6 wird das Wort „Rumänien“ zwischen dem Wort „Norwegen“ und dem Wort „Schweiz“ eingefügt. Lisätään lisäyksessä B6 olevaan 6 kohtaan sana ”Romania” sanojen ”Norja” ja ”Sveitsi” väliin.
In Artikel 3 Absatz 1 wird das Wort „Januar“ durch das Wort „Februar“ ersetzt. Korvataan 3 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”tammikuu” ilmaisulla ”helmikuu”.
In Buchstabe a wird das Wort „Januar“ durch das Wort „Februar“ ersetzt. korvataan a alakohdassa ilmaisu ”tammikuu” ilmaisulla ”helmikuu”;
In Nummer 1.1.3 wird das Wort „Bauteil“ersetzt durch das Wort „Fahrzeug“. Korvataan 1.1.3 kohdassa sana ”Osan” sanalla ”Ajoneuvon”.
In Artikel 11b Absatz 2 wird das Wort „Anlagen“ durch das Wort „Tätigkeiten“ ersetzt. Korvataan 11 b artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”kuuluvien laitosten” ilmaisulla ”kuuluvan toiminnan”.
In Absatz 4 wird das Wort „Anlagenbetreiber“ durch das Wort „Betreiber“ ersetzt. korvataan neljännessä kohdassa sanat ”laitoksen toiminnanharjoittaja” sanalla ”toiminnanharjoittajan”;
Das Wort „Gemeinschaft“ wird durch das Wort „Union“ und das Wort „Gemeinschaftsrecht“ durch das Wort „Unionsrecht“ ersetzt. Korvataan sana ”yhteisön” sanalla ”unionin”.
Das Wort „Gemeinschaftsgewässer“ wird durch das Wort „EU-Gewässer“ ersetzt. Muutetaan ilmaus ”yhteisön vesialueet” ilmaukseksi ”EU:n vesialueet”.
Das Wort „Zollbehörden“ wird durch das Wort „Vertragsparteien“ ersetzt. Korvataan ilmaisu ”tulliviranomaisia” ilmaisulla ”sopimuspuolia”.
In Anhang C5 wird in Feld 7 zwischen dem Wort „Schweiz“ und dem Wort „Andorra“ das Wort „Türkei“ eingefügt. Lisätään lisäyksessä C5 olevaan kohtaan 7 ilmaisu ”Turkki” ilmaisujen ”Sveitsi” ja ”Andorra” väliin.
In Anhang C6 wird in Feld 6 zwischen dem Wort „Schweiz“ und dem Wort „Andorra“ das Wort „Türkei“ eingefügt. Lisätään lisäyksessä C6 olevaan kohtaan 6 ilmaisu ”Turkki” ilmaisujen ”Sveitsi” ja ”Andorra” väliin.
Das Wort ‚Unionsrecht‘ wird durch das Wort ‚EWR-Abkommen‘ ersetzt. Ilmaisulla ’unionin lainsäädäntö’ tarkoitetaan ETA-sopimusta.
In Anhang C5 wird in Feld 7 zwischen dem Wort „Norwegen“ und dem Wort „Schweiz“ das Wort „Serbien“ eingefügt. Lisätään lisäyksessä C5 olevaan kohtaan 7 ilmaisu ”Serbia” ilmaisujen ”Norja” ja ”Sveitsi” väliin.
In Anhang C6 wird in Feld 6 zwischen dem Wort „Norwegen“ und dem Wort „Schweiz“ das Wort „Serbien“ eingefügt. Lisätään lisäyksessä C6 olevaan kohtaan 6 ilmaisu ”Serbia” ilmaisujen ”Norja” ja ”Sveitsi” väliin.
In Artikel 2 Absatz 5 wird nach dem Wort ‚Finnland‘ das Wort ‚Island‘ und nach dem Wort ‚Litauen‘ das Wort ‚Norwegen‘ eingefügt. Lisätään 2 artiklan 5 kohtaan sanan ’Suomea’ jälkeen sana ’Islantia’ ja lisätään sanan ’Liettuaa’ jälkeen sana ’Norjaa’.
Das Wort „erleichtern“ wird deshalb durch das Wort „sicherzustellen“ ersetzt. Sen vuoksi "helpottaa" on korvattu verbillä "varmistaa".
Wort der Woche: Plenum Wort der Woche: Plenum Viikon sana: täysistunto Viikon sana: täysistunto
Wort der Woche: Außerordentliche Plenartagung Wort der Woche: Außerordentliche Plenartagung Viikon sana: ylimääräinen täysistunto Viikon sana: ylimääräinen täysistunto
Wort der Woche: Grünbuch Wort der Woche: Grünbuch Viikon sana: vihreä kirja Viikon sana: vihreä kirja
Wort der Woche: Weißbuch Wort der Woche: Weißbuch Viikon sana: valkoinen kirja Viikon sana: valkoinen kirja
Wort der Woche: Wahlbeobachtung Wort der Woche: Wahlbeobachtung Viikon sana: vaalitarkkailu Viikon sana: vaalitarkkailu
Wort der Woche: Wahlkreis Wort der Woche: Wahlkreis Viikon sana: vaalipiiri Viikon sana: vaalipiiri
Das Wort "Empfehlung” wird durch das Wort "Entscheidung” ersetzt. Korvataan ilmaisu "suositukseksi” ilmaisulla "päätökseksi”.
das Wort „Gemeinschaft“ wird durch das Wort „Union“ ersetzt. Korvataan sana ”yhteisö” sanalla ”unioni”.