Gesuchter Begriff vorwärts hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
vorwärts eteenpäin
vorwärts (n adj adv v) [in the usual direction of travel] eteenpäin (n adj adv v) [in the usual direction of travel]
vorwärts (n adj adv v) [towards the front] eteenpäin (n adj adv v) [towards the front]
DE Phrasen mit vorwärts FI Übersetzungen
unter Benutzung des Vorwärts- und des Rückwärtsganges wenden; U-käännös ajo- ja peruutusvaihteita käyttäen;
Das Fahrzeug verfügt ferner über ein Getriebe mit vier Vorwärts- und einem Rückwärtsgang sowie ein Differentialgetriebe. Ajoneuvossa on myös vaihteisto, jossa on neljä eteenpäinajovaihdetta ja yksi peruutusvaihde sekä tasauspyörästö.
das Fahrzeug gelenkt und mit eigener Kraft gefahren oder vorwärts bewegt werden kann. ohjata tai ajaa ajoneuvoa tai siirtää sitä eteenpäin sen omalla voimalähteellä.
das Fahrzeug gelenkt, mit eigener Kraft gefahren oder vorwärts bewegt werden kann. ohjata tai ajaa ajoneuvoa tai siirtää sitä eteenpäin sen omalla voimalähteellä.
Radialventilator mit vorwärts gekrümmten Schaufeln und Radialventilator mit Radialschaufeln Eteenpäin kaartuvilla siivillä varustettu keskipakopuhallin ja radiaalisiivillä varustettu keskipakopuhallin
Die Angabe „Fahrzeug im Normalbetrieb“ besagt, dass das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 km/h vorwärts fährt. ’Ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä’ tarkoittaa sitä, että ajoneuvo kulkee eteenpäin nopeudella, joka on suurempi kuin 10 km/h.
Das Prüffahrzeug wird von einem Haltepunkt aus mindestens 500 m vorwärts gefahren. Testiajoneuvolla ajetaan eteenpäin vähintään 500 m matka paikalta lähtien.
mit der Fähigkeit, die Spannung von 6500 V in beiden Richtungen (Vorwärts- und Rückwärtsrichtung) zu sperren, joka pystyy estämään 6500 voltin jännitteen molempiin suuntiin (päästösuuntaan ja estosuuntaan),
r Kennwert der Bremse, wenn sich das Anhängefahrzeug vorwärts bewegt, aus folgender Formel: ρ jarrun tunnusarvo, kun vedettävä ajoneuvo liikkuu eteenpäin, määritettynä kaavalla:
Rückstelldruck im Radbremszylinder, wenn sich das Anhängefahrzeug vorwärts bewegt; p o
r′ Kennwert der Bremse, wenn sich das Anhängefahrzeug vorwärts bewegt, aus folgender Formel: ρ′ jarrun tunnusarvo, kun vedettävä ajoneuvo liikkuu eteenpäin, määritettynä kaavalla:
die Rückstellkraft der Bremse Po und der Kennwert r, wenn das Anhängefahrzeug vorwärts bewegt wird; jarrun palautusvoima Po ja tunnusarvo ρ, kun vedettävä ajoneuvo liikkuu eteenpäin;
der Rückstelldruck po und der Kennwert r′, wenn das Anhängefahrzeug vorwärts bewegt wird; palautuspaine po ja tunnusarvo ρ′, kun vedettävä ajoneuvo liikkuu eteenpäin;
Radfahrer können so die Pedale stillhalten oder rückwärts treten, obwohl das Fahrrad vorwärts fährt. Tämä antaa pyöräilijöille mahdollisuuden pitää polkimet paikallaan tai polkea taaksepäin polkupyörän liikkuessa eteenpäin.
Das Prüffahrzeug wird von einem Haltepunkt aus mindestens 500 m vorwärts gefahren. Testiajoneuvolla ajetaan eteenpäin vähintään 500 m paikalta lähtien.
Wir müssen vorwärts gehen und eine intolerante „Festung Europa“ gegenüber verfolgten und bedrohten Personen vermeiden. On kuljettava eteenpäin ja vältettävä vainottuja ja uhattuja henkilöitä suvaitsemattomasti kohtelevan "Eurooppa-linnoituksen" luomista.
Es ist ein großer Schritt vorwärts und die Georgier haben ihre Reife bewiesen. Nyt toivomme kypsyyttä myös poliittisilta puolueilta."
Das Ergebnis der Abstimmung im Verfassungsausschuss nannte Berichterstatter Alexander Stubb einen „großen Schritt vorwärts“. EP:n perussopimusasioiden valiokunta otti tiistaina kantaa EU-lobbauksen pelisääntöjen tiukentamiseen.
Er ist jedoch gleichzeitig überzeugt davon, dass auch das neue Abkommen einen historischen Schritt vorwärts darstellt. "Meidän pitää viestiä luottamusta yhtenäisyyteemme; meidän on puolustettava yhteisömenetelmää", EPP:n ryhmäjohtaja viestitti.
"Wir können nicht zurück, die Entwicklung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik kann nur vorwärts gehen." "Tarve ei tunne lakia", Danjean toteaa, "puolustuspyrkimysten yhdistäminen jossakin muodossa näyttää väistämättömältä... yhteinen puolustuspolitiikka ei voi kuin edetä".
Nach meinem Verständnis bedeutete diese Haushaltsordnung einen wichtigen Schritt vorwärts gegenüber dem vorherigen System. Käsittääkseni kyseinen asetus merkitsi merkittävää edistysaskelta aikaisempaan järjestelmään verrattuna.
Mit dem Programm habe man in der Industriepolitik einen großen Schritt vorwärts gemacht. Eurooppalaisen energiapolitiikan on oltava etusijalla.
Mit dem Programm habe man in der Industriepolitik einen großen Schritt vorwärts gemacht. Gdanskin Solidaarisuus -liike ja paavi Johannes Paavali II ovat tärkeitä esimerkkejä, joita tarvitaan tulevaisuutta varten.
Ist die Kommission in dieser Sache vorwärts gekommen? Onko komissio edistynyt asiassa?
unter Benutzung des Vorwärts- und des Rückwärtsganges zu wenden; U-käännös ajo- ja peruutusvaihteita käyttäen;
unter Benutzung des Vorwärts- und des Rückwärtsganges wenden; U-käännös ajo- ja peruutusvaihteita käyttäen;
Die mittelfristige Referenzrate des potenziellen BIP-Wachstums wird auf der Grundlage vorwärts gerichteter Projektionen und rückwärts gerichteter Schätzungen bestimmt. Bruttokansantuotteen potentiaalisen kasvun keskipitkän aikavälin viitearvo määritetään ennusteiden ja takautuvien arvioiden perusteella.