Gesuchter Begriff Vorfeld hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Vorfeld {n} Asemataso
DE Phrasen mit vorfeld FI Übersetzungen
Hintergrundberichte [3] im Vorfeld der STECF-Sitzungen und Arbeitsgruppen STECF:n kokouksia ja työryhmiä edeltävät taustaraportit [3]
Im Vorfeld sollte ein Lernplan erstellt werden. Ennalta olisi laadittava opintosuunnitelma.
die Sicherheit auf dem Vorfeld, einschließlich Brandverhütung, Abgasstrahl- und Ansaugbereiche, asematason turvallisuus, mukaan lukien palontorjunta sekä voimalaitteen imun ja puhalluksen vaara-alueet;
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Vorfeld 4/5 Katkeamaton sähkönjakelu Asemataso 4/5
bei KMU: 75 % der beihilfefähigen Kosten für Studien im Vorfeld der industriellen Forschung und 50 % der beihilfefähigen Kosten für Studien im Vorfeld der experimentellen Entwicklung; pk-yritysten osalta 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista teollista tutkimusta edeltäviin tutkimuksiin ja 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista kokeellista kehittämistä edeltäviin tutkimuksiin;
Pflichten der Inspektoren im Vorfeld der Inspektion Virkamiesten tehtävät ennen tarkastusta
Roll- und Vorfeld Kenttäalue
Vorfeld-Rollbahn“ ein Teil eines Rollbahnsystems, der auf einem Vorfeld gelegen ist und dazu bestimmt ist, eine durchgehende Rollstrecke über das Vorfeld zu gewähren, asematason rullaustie eli rullaustiejärjestelmän osa, joka sijaitsee asematasolla ja on tarkoitettu rullaamiseen asematason poikki;
- Studien zur technischen Machbarkeit im Vorfeld von Forschungsaktivitäten zum Bergbau. - kaivosteollisuusalan tutkimustoimintaan liittyvien teknisten toteutettavuustutkimusten tekeminen.
Kontakte im Vorfeld der Anmeldung Ilmoitusta edeltävä yhteydenpito
2. KONSULTATION IM VORFELD 2. Kuulemiset
b) die Bedingungen für die Durchführung von Vorfeld-Inspektionen, einschließlich systematischer Vorfeld-Inspektionen; b) asematasotarkastusten suorittamisen edellytykset, jotka koskevat myös järjestelmällisiä tarkastuksia;
bis zu 50 % für Durchführbarkeitsstudien im Vorfeld vorwettbewerblicher Entwicklungstätigkeiten. Enintään 50 % kilpailua edeltäviä kehitystoimia valmisteleviin toteutettavuustutkimuksiin.
Durchführbarkeitsstudien im Vorfeld der industriellen Forschung: bis zu 75 %. Teollista tutkimusta ennen suoritettavat kelpoisuutta koskevat tutkimukset: enintään 75 %.
Durchführbarkeitsstudien im Vorfeld der industriellen Forschung: bis zu 75 % Teollista tutkimusta edeltävä elinkelpoisuustutkimus: enintään 75 %
- 75 % im Vorfeld industrieller Forschung, - 75 % teollista tutkimusta valmisteleviin tutkimuksiin,
- 50 % im Vorfeld vorwettbewerblicher Entwicklung, - 50 % kilpailua edeltävää kehittämistoimintaa valmisteleviin tutkimuksiin;
Bis zu 75 % für Durchführbarkeitsstudien im Vorfeld industrieller Forschungsprojekte. Enintään 75 % teollisen tutkimuksen hankkeita edeltäviin toteutettavuustutkimuksiin.
– Verbot von Rabatten im Vorfeld von Saisonschlussverkäufen; oder – määrätä kieltoa, joka kohdistuu kausialennusmyyntejä edeltäviin alennuksiin, tai
– Verbot von Rabatten im Vorfeld von Saisonschlussverkäufen; – määrätä kieltoa, joka kohdistuu kausialennusmyyntejä edeltäviin alennuksiin, tai
Bereitstellung der Standardberichte und der Vorfeld-Inspektionsberichte Vakioilmoitusten ja asematasotarkastuksia koskevien ilmoitusten toimittaminen
(9) Im Vorfeld sollte ein Lernplan erstellt werden. (9) Ennalta olisi laadittava oppimissuunnitelma.
Im Vorfeld soll eine Konsultation der Öffentlichkeit stattfinden. Tästä on tarkoitus seurata julkinen kuulemismenettely.
Ist die Gemeinschaftsindustrie im Vorfeld konsultiert worden? Onko yhteisön teollisuuden toimijoita kuultu asiasta?
Hat im Vorfeld ein Dialog mit den Sozialpartnern stattgefunden? — Onko sitä edeltänyt työmarkkinaosapuolten kanssa käyty vuoropuhelu? —
die Bedingungen für die Durchführung von Vorfeld-Inspektionen, einschließlich systematischer Vorfeld-Inspektionen; asematasotarkastusten suorittamisen edellytykset, jotka koskevat myös järjestelmällisiä tarkastuksia;
keine Erstellung ausführlicher technischer Spezifikationen im Vorfeld, yksityiskohtaisia teknisiä eritelmiä ei laadittu etukäteen,