Gesuchter Begriff Volkseigener Betrieb hat 2 Ergebnisse

DE FI Übersetzungen für betrieb

DE Phrasen mit volkseigener betrieb FI Übersetzungen
Betrieb Toiminta
Betrieb Laitos
Betrieb Toimenpide
Betrieb Tila
Betrieb Käyttö
Betrieb Toiminnat
Betrieb Käyttö
Beschleunigung der Umstrukturierung, Privatisierung und/oder Abwicklung größerer staatlicher und volkseigener Betriebe. Serbia ja Montenegron on nopeutettava yhteiskunnan ja valtion omistuksessa olevien suurten yritysten rakenneuudistusta, yksityistämistä ja/tai purkamista.
Betrieb: tila
Betrieb: Laitos:
Betrieb: Toiminnassa:
Beschleunigung der Umstrukturierung und Privatisierung größerer staatlicher und volkseigener Betriebe zur Stärkung der Finanzdisziplin und der Unternehmensdisziplin. Yhteiskunnan ja valtion omistuksessa olevien suurten yritysten rakenneuudistusta ja yksityistämistä on nopeutettava rahoitusta ja yhtiöiden hallintoa koskevan kurinalaisuuden lujittamiseksi.
Klare Prioritätensetzung bei den öffentlichen Ausgaben im Rahmen der jährlichen und mittelfristigen Haushaltsplanung; insbesondere Verringerung quasi-fiskalischer Verluste staatlicher und volkseigener Betriebe. On määriteltävä julkisen varainkäytön kohteiden tärkeysjärjestys vuosittaisessa ja keskipitkän aikavälin varainhoidossa ja erityisesti vähennettävä osittain valtion omistuksessa olevien tai yhteiskunnan omistamien yritysten verotappioihin verrattavia menetyksiä.
Fortsetzung der Privatisierung größerer volkseigener und staatlicher Betriebe und gegebenenfalls öffentlicher Versorgungsunternehmen, um zur Erhöhung des Anteils des privaten Sektors an der Wirtschaft beizutragen. On jatkettava yhteiskunnan ja valtion omistuksessa olevien suurten yritysten ja tarvittaessa yleishyödyllisten laitosten yksityistämistä niin, että tuetaan yksityisen sektorin osuuden kasvua taloudessa.
Betrieb im Störungsfall bzw. eingeschränkter Betrieb ist ein Betrieb, der bereits bei der Auslegung des Teilsystems Zugsteuerung/Zugsicherung berücksichtigt wurde. Vajaatoimintatila: Ohjaus- ja hallintaosajärjestelmää suunnitellessa huomioon otettu toimintatila vikojen esiintyessä
Gestörter Betrieb Häiriö- ja vajaatoimintatila
Gestörter Betrieb Häiriö- ja vajaatoiminta
Gestörter Betrieb Häiriötilanne
Gestörter Betrieb Vajaatoimintatilanne
Gestörter Betrieb vajaatoimintatilanne;
BETRIEB TOIMINTA
Nachdrückliche Beschleunigung der Privatisierung ehemaliger volkseigener Betriebe im Einklang mit dem Zeitplan der Treuhandgesellschaft des Kosovo. Kosovon on huomattavasti edistyttävä aiemmin yhteiskunnan omistuksessa olleiden yritysten yksityistämisessä Kosovo-rahaston (Trust Agency) aikataulun mukaisesti.
In Betrieb Toiminnassa
Betrieb; laitteiston toiminta;
Flexfuel-Betrieb Flex-fuel-ajoneuvot
Flexfuel-Betrieb Flex-fuelajoneuvot
Betrieb (Holding) Tila (Holding)
Landwirtschaftlicher Betrieb Maatila
Zweistoff-betrieb: Kaksipolttoainetila:
Betrieb:: Toiminta:
stationärer Betrieb Vakiintunut käyttö
Baubeginn Betrieb Käyttö
Betrieb, käyttöä
Störungsfreier Betrieb Toiminnan jatkuvuus
Nahtloser Betrieb Saumaton toiminta
Pro Betrieb tilaa kohti
landwirtschaftliche Betrieb on hoidettava luonnonmukaiseen tuotantoon