Gesuchter Begriff Volksbegehren hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Volksbegehren Kansanäänestys
DE Phrasen mit volksbegehren FI Übersetzungen
2. begrüßt die Bestimmungen, durch die die Transparenz im Rechtsetzungsprozess der Union erhöht und die demokratische Beteiligung in der Union entwickelt wird, und insbesondere die Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Recht auf ein Volksbegehren; bedauert jedoch, dass in den Bestimmungen von Titel VI (Das demokratische Leben der Union) lediglich auf die "Bürgerinnen und Bürger" der Union und nicht auch auf die ordnungsgemäß und langfristig Ansässigen verwiesen wird, und dass der Konvent mit der Zuerkennung des Konsultationsrechts an Zivilgesellschaft und Sozialpartner zumindest in den ihre Tätigkeit betreffenden Bereichen nicht weitergekommen ist; 2. pitää myönteisinä määräyksiä, joilla lisätään unionin lainsäädäntöprosessin avoimuutta ja edistetään demokraattista osallistumista unionissa, ja erityisesti kansalaisten aloiteoikeutta koskevia määräyksiä; pahoittelee kuitenkin, että VI osaston (Demokratian toteutuminen unionissa) määräyksissä viitataan ainoastaan Euroopan unionin kansalaisiin eikä unionissa pitkään laillisesti asuneisiin ja että Eurooppa-valmistelukunta ei ole mennyt pitemmälle myöntääkseen perustuslaissa kansalaisyhteiskunnalle ja työmarkkinaosapuolille oikeuden tulla kuulluksi ainakin niiden toimintaa koskevissa kysymyksissä;
Insbesondere geht es dabei um die Frage, wie sich die Forderung nach einen Volksbegehren in Europa durchsetzen lässt. Se vahvistaa kansalaisten oikeuksia sitovalla perusoikeuskirjalla kansalais- sekä poliittisista, taloudellisista ja sosiaalisista oikeuksista.
Bürgerinitiative - ein europäisches Volksbegehren Zita Gurmai: Kansalaisaloite "puhaltaa uutta eloa eurooppalaiseen demokratiaan"
Das Volksbegehren ist eine Neuerung, die durch den Vertrag von Lissabon eingeführt wurde und es Bürgern direkt ermöglicht, ein bestimmtes Gesetz einzufordern. Mepit haluavat kansalaisaloitteesta yksinkertaisen ja helppokäyttöisen suoran demokratian työkalun EU:n kansalaisille.
20101129STO02030 Pressemitteilung (Englisch) Artikel: Bürgerinitiative - ein europäisches Volksbegehren (5.10.2010) Anhörung Kommission: DIE EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE 20101129STO02030 Kansalaisaloite: EU-toimielimet lähellä lopullista sopua (tiedote 1.12. englanniksi) Valiokunta äänesti käyttäjäystävällisemmästä kansalaisaloitteesta (tiedote 30.11.)
Dieser Beschluss war das Ergebnis der Debatte über ein Volksbegehren, in dessen Rahmen 180 169 (mehr als das Dreifache der 50 000 erforderlichen) Unterschriften gesammelt wurden. Kielto astuu voimaan 1. tammikuuta 2012, ja siitä päätettiin 180 169 ihmisen allekirjoittaman (yli kolme kertaa enemmän kuin vaaditut 50 000 allekirjoitusta) lainsäädäntöä koskevan kansalaisaloitteen perusteella.
Das österreichische Volksbegehren von 1996 zum Tierschutz war eines der stimmenstärksten der österreichischen Geschichte. Itävallassa vuonna 1996 esitetty eläinsuojelua koskenut kansalaisaloite oli yksi Itävallan historian kannatetuimmista.
Den Anwohnern jedoch werden jegliche rechtliche Protestmöglichkeiten wie von Bürgerinitiativen angestrebte Volksbegehren etc. verwehrt. Asukkailta kuitenkin evätään kaikki vastustusmahdollisuudet kuten kansalaisaloitteilla kerätyt kansalaisadressit.
Sollte dieser Vorschlag umgesetzt werden, könnten EU-Parteien an Kampagnen für EU-Volksbegehren teilnehmen und höhere Parteispenden annehmen. Jos asia säädetään tulevaisuudessa lailla, puoluerahoituksesta tulee joustavampaa, lahjoitusten kattosummat nousevat ja puolueilla olisi oikeus osallistua kansanäänestyskampanjointiin.
DE Synonyme für volksbegehren FI Übersetzungen
Referendum [Volksentscheid] n Kansanäänestys
Volksabstimmung [Volksentscheid] f Kansanäänestys
Volksbefragung [Volksentscheid] f Kansanäänestys
Plebiszit [Volksentscheid] n Kansanpäätös
Abstimmung [Referendum] f äänestäminen (n v)
Volksentscheid [Referendum] m Kansanäänestys