Gesuchter Begriff Volksabstimmung hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit volksabstimmung FI Übersetzungen
an den Rat Betrifft: Neue Volksabstimmung in Irland und Sevilla neuvostolle Aihe: Irlannin uusi kansanäänestys ja Sevilla
Betrifft: Volksabstimmung und EU-Verfassung Aihe: Euroopan unionin perustuslakisopimus ja kansanäänestys
Wird die österreichische Ratspräsidentschaft bei einem allfälligen neuen Verfassungstext eine Volksabstimmung in Österreich befürworten? Aikooko puheenjohtajavaltio Itävalta puoltaa kansanäänestyksen järjestämistä Itävallassa, jos perustuslakisopimusteksti laaditaan uudelleen?
Betrifft: Volksabstimmung zum Vertrag von Lissabon in Irland Aihe: Lissabonin sopimusta koskeva kansanäänestys Irlannissa
Betrifft: Erweiterte Volksabstimmung zum Vertrag von Lissabon in Irland Aihe: Laajennettu kansanäänestys Lissabonin sopimuksesta Irlannissa
Unterstützt der Rat nach wie vor die Abhaltung einer Volksabstimmung im Südsudan? Tukeeko neuvosto edelleen kansanäänestyksen järjestämistä Etelä-Sudanissa?
zur Notwendigkeit der Ratifizierung des Reformvertrags von Lissabon durch eine Volksabstimmung tarpeesta ratifioida Lissabonin uudistussopimus kansanäänestyksellä
zur Notwendigkeit der Ratifizierung des Reformvertrags von Lissabon durch eine Volksabstimmung tarpeeseen ratifioida Lissabonin uudistussopimus kansanäänestysten avulla
Debatte zum Ausgang der irischen Volksabstimmung über Lissabon-Vertrag EP keskusteli Irlannin Lissabon-kansanäänestyksen tuloksesta
In Irland ist zur Ratifizierung die Zustimmung in einer Volksabstimmung notwendig. lisää EU:n tehokkuutta, avoimuutta ja demokraattisuutta.
Während der Volksabstimmung am 6. März haben die Isländer sich gegen den Rückzahlungsplan ausgesprochen. Maaliskuun 6. päivä pidetyssä kansanäänestyksessä islantilaiset äänestivät ei Icesave-pankin romahtamista seuranneelle takaisinmaksuohjelmalle.
Während der Volksabstimmung am 6. März haben die Isländer sich gegen den Rückzahlungsplan ausgesprochen. Espanja summasi EU-puheenjohtajakautensa saldoa ja Belgia otti EU:n kiertävän vetovastuun.
Während der Volksabstimmung am 6. März haben die Isländer sich gegen den Rückzahlungsplan ausgesprochen. Islantilaiset hylkäsivät takaisinmaksua koskevan suunnitelman maaliskuun 6. järjestetyssä kansanäänestyksessä.
Die Frage der Volksabstimmung Kysymys kansanäänestyksestä
beglückwünscht das Volk von Osttimor zu seinem beispielhaften Verhalten, das es während des Prozesses der Volksabstimmung und durch die hohe Beteiligung an dieser Volksabstimmung gezeigt hat; onnittelee itätimorilaisia esimerkillisestä käyttäytymisestä kansanäänestyksen aikana ja korkeasta äänestysprosentista;
beglückwünscht das Volk von Osttimor zu seinem beispielhaften Verhalten, das es während des Prozesses der Volksabstimmung und durch die hohe Beteiligung an dieser Volksabstimmung gezeigt hat; onnittelee YK:n valtuuskuntaa (UNAMET) sen tekemästä työstä Itä-Timorin kansanäänestyksen valmistelussa ja järjestämisessä täysin New Yorkin sopimuksen mukaisesti;
Wenn es eine Volksabstimmung gebe, dann müsse dies eine europäischen Volksabstimmung mit einer doppelten Mehrheit der Bürger und Staaten sein. Komission olisi kuultava valvontakomiteaa ja käytettävä kurinpitovaltaa, jos väärinkäytöksiä ilmenee.
Betrifft: Volksabstimmung zum EURO und Aufnahme von Einrichtungen der EU Aihe: EMU-kansanäänestys ja erityisviraston sijoittaminen
Betrifft: Schwedische Volksabstimmung über den Euro Aihe: Ruotsin kansanäänestys euroon liittymisestä
Betrifft: Volksabstimmung in Zypern Aihe: Kansanäänestykset Kyproksessa
Die letzte demokratische Volksabstimmung in Griechenland fand im Jahr 1974 statt. Kreikassa järjestettiin viimeisin demokraattinen kansanäänestys vuonna 1974.
Die Durchführung der durch das Projekt Varela geforderten Volksabstimmung? Varela-ehdotuksessa vaaditun kansanäänestyksen järjestämiseen?
Betrifft: Volksabstimmung über die Unabhängigkeit von Montenegro Aihe: Kansanäänestys Montenegron itsenäistymisestä
Am 21. Mai 2006 wird in Montenegro eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit des Landes stattfinden. Montenegrossa järjestetään 21. toukokuuta 2006 kansanäänestys maan itsenäistymisestä.
Sind die Bestimmungen betreffend die Durchführung dieser Volksabstimmung nach Auffassung der Kommission demokratisch und transparent? Ovatko tämän kansanäänestyksen toteuttamista koskevat säännökset komission mielestä demokraattisia ja avoimia?
Hat eine Million Unterschriften zugunsten einer Volksabstimmung über den Vertrag von Lissabon irgendeinen Einfluss? Onko miljoonalla allekirjoituksella Lissabonin sopimusta koskevan kansanäänestyksen puolesta mitään merkitystä?
Betrifft: Volksabstimmung im Südsudan Aihe: Etelä-Sudanin kansanäänestys
Dieser Plan wurde durch eine Volksabstimmung abgelehnt, da die griechisch-zyprische Mehrheit ihn für inakzeptabel hielt. Kyseinen suunnitelma hylättiin kansanäänestyksessä, koska maan valtaväestöä edustavat kyproksenkreikkalaiset pitivät suunnitelmaa tuomittavana.
Durch die Volksabstimmung blieb das ganze Vorhaben auf dem Papier. Lehtiartikkelin mukaan hanke ei kuitenkaan edennyt suunnittelua pidemmälle.
Betrifft: Folgen der Volksabstimmung in Island Aihe: Islannin kansanäänestyksen vaikutus
Das britische Parlament hat eine Volksabstimmung über den Austritt des Landes aus der Europäischen Union abgelehnt. Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti ei hyväksynyt kansanäänestyksen järjestämistä valtion eroamisesta Euroopan unionista.
Betrifft: Parteiisches Auftreten von Romano Prodi während der Kampagne vor der Volksabstimmung in Schweden Aihe: Romano Prodi puolueellinen Ruotsin kansanäänestyskampanjan yhteydessä