Gesuchter Begriff verstimmt hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit verstimmt FI Übersetzungen
(11) Die Einfuhren bestimmter Warenkategorien gehen zwar zurück; hierzu ist jedoch zu bemerken, dass eine Reihe von Stahlerzeugnissen während eines Teils dieses Zeitraums den vorläufigen Schutzmaßnahmen der EG im Stahlbereich unterlagen. Zudem liegt auf der Hand, dass die internationalen Gegebenheiten zu einer weiteren Umlenkung der Handelsströme in die Gemeinschaft führen könnten, da der Weltstahlmarkt weiterhin verstimmt ist und viele Länder Schutzmaßnahmen ergriffen haben oder in Erwägung ziehen. (11) Vaikka tuonti näyttääkin tiettyjen tuoteluokkien osalta vähentyneen jonkin verran, täytyy muistaa, että joihinkin terästuotteisiin sovellettiin EY:n väliaikaisia teräsalaa koskevia suojatoimenpiteitä, joiden voimassaolo kattoi osittain asianomaisen ajanjakson. Tämän lisäksi on selvää, että kansainvälisen tilanteen vuoksi yhteisöön suuntautuvien kauppavirtojen muutokset saattavat edelleen jatkua, koska maailman teräsmarkkinat ovet edelleen epävakaat ja monet maat ovat ottaneet käyttöön suojatoimenpiteitä tai harkitsevat niiden käyttöön ottamista.
Russland seinerseits war sehr verstimmt über die Einbindung seiner nächsten Nachbarn in die NATO und über die einseitige Aufhebung von Teilen der ABM‑Verträge durch Präsident Bush. Venäjä puolestaan paheksui voimakkaasti Naton laajentumista sen lähinaapureihin sekä sitä, että presidentti Bush kumosi yksipuolisesti osia ABM-sopimuksista.