Gesuchter Begriff ums Leben bringen hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
ums Leben bringen (jemanden) riistoää henki

DE FI Übersetzungen für leben

Leben (n) [Inbegriff] {n} elämä (n) [Inbegriff]
Leben {n} elämä
Leben {n} Elämä

DE FI Übersetzungen für bringen

bringen (v) viedä (v)
bringen (v) tuoda (v)
bringen tuoda
bringen kantaa
bringen (v) [to transport toward somebody/somewhere] tuoda (v) [to transport toward somebody/somewhere]
bringen panna pystyyn
DE Phrasen mit ums leben bringen FI Übersetzungen
Berichten zufolge kam er bei dem Bombenanschlag vom 18. Juli 2012 ums Leben. Hänen on ilmoitettu kuolleen pommituksissa 18.7.2012.
Kam bei dem Bombenanschlag vom 18. Juli 2012 ums Leben. Kuoli pommituksissa 18.7.2012.
Bei diesem Anschlag kamen achtzehn Menschen ums Leben und zwölf wurden verletzt. Iskussa kuoli 18 ja loukkaantui 12 ihmistä.
Zahlreiche Menschen kamen ums Leben. Useita ihmisiä kuoli, ja aineelliset vahingot olivat valtavat.
Jährlich kommen auf europäischen Straßen etwa 8.500 Fußgänger und Radfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben. Yhteisön teillä kuolee vuosittain noin 8 500 jalankulkijaa ja pyöräilijää liikenneonnettomuuksissa.
Die übrigen 18 Besatzungsmitglieder kamen jedoch im eiskalten Wasser ums Leben. Muut 18 aluksessa ollutta menehtyivät kuitenkin jääkylmään veteen.
In Österreich kamen 2004 878 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Wallis halusi keskittää ponnisteluja Venäjän suuntaan.
43 000 Menschen kamen 2004 in der EU bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben. Euroopan parlamentti lykkäsi vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2004 parlamentin varainhoidosta.
Mehr als 130.000 Menschen kamen ums Leben. Kansalaisjärjestöt: YK:n tulisi koordinoida jälleenrakennusta
Bisher kommen jährlich rund 8.000 bei Kollisionen mit Kraftfahrzeugen ums Leben und rund 300.000 erleiden Verletzungen. Täysistunnon odotetaan siunaavan parlamentin esittelijä Ferrarin ja jäsenmaiden neuvotteleman kompromissin ensimmäisessä käsittelyssä keskiviikkona.
In Folge kamen 16 Menschen ums Leben, Tausende wurden vergiftet. "Taistelemme kaikkien ryhmien voimin tarkastusten palauttamista vastaan", hän sanoi.
in Erwägung, daß dabei mehr als 90 Personen ums Leben gekommen sind, ottaa huomioon, että nämä sääolot ovat aiheuttaneet yli 90 henkilön kuoleman,
Im Jahr 2005 kamen 97 Kinder bei Motorradunfällen ums Leben, 9924 weitere Kinder wurden verletzt. Italiassa 97 lasta menetti henkensä ja 9 924 lasta loukkaantui moottoripyöräonnettomuuksissa vuoden 2005 aikana.
Im vergangenen Dezember kamen in Turin bei einem schrecklichen Arbeitsunfall sieben Arbeiter von ThyssenKrupp ums Leben. ThyssenKruppin tehtaassa Torinossa viime joulukuussa sattuneessa kauhistuttavassa työtapaturmassa kuoli seitsemän yhtiön työntekijää.
In Zypern kommen viele Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Kyproksen liikennekuolemia kuvaava luku on korkea.
Im Jahr 2008 sind 39 000 Menschen in der EU bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. — Vuonna 2008 Euroopan unionissa 39 000 ihmistä sai surmansa liikenneonnettomuuksien vuoksi. —
Bei den vorgenannten Fällen kam kein einziger Passagier ums Leben. Yksikään matkustaja ei kuollut missään näistä onnettomuuksista.
Infolge dieses separatistischen Aufstands kamen über 40 000 Menschen ums Leben. Tämän separatistisen iskun seurauksena kuoli yli 40 000 ihmistä.
Acht Menschen sind bisher schon ums Leben gekommen, davon vier Frauen und ein Kind. Niissä on tähän mennessä kuollut kahdeksan henkilöä, joista neljä naista ja yksi lapsi.
Ein auf der Baustelle beschäftigter Arbeiter kam dabei ums Leben. Yksi rakennushankkeen työntekijä menetti henkensä tässä yhteydessä.
verurteilt vorbehaltlos alle terroristischen Akte und alle Akte, bei denen Menschen ums Leben kommen; tuomitsee varauksetta kaikki terroristiteot ja kaikki ihmishenkien menetykset;
in der Erwägung, daß dabei mehr als 90 Personen ums Leben gekommen sind, ottaa huomioon, että nämä sääolot ovat aiheuttaneet yli 90 henkilön kuoleman,
Seit Ende Mai sind dabei mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Parlamentti kuulee unionin ulkopolitiikan korkea edustaja Javier Solanaa tilanteesta.
Bei der Explosion kamen elf Menschen ums Leben. Yhtiö hyödynsi Macondon öljyesiintymää, joka oli 1 500 metrin syvyydessä.
DE Synonyme für ums leben bringen FI Übersetzungen
töten [umbringen] tappaa
ermorden [umbringen] nirhata
morden [umbringen] murhata
umbringen [ums Leben bringen] (sich surmata