Gesuchter Begriff traditionell hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
traditionell perinnäinen
traditionell perinteellinen
traditionell (adj) [of or pertaining to tradition] perinteinen (adj) [of or pertaining to tradition]
traditionell (adj) [observant of tradition] vanhanaikainen (adj) [observant of tradition] (adj adv)
DE Phrasen mit traditionell FI Übersetzungen
Traditionell Perinteinen
Nicht traditionell Ei-perinteinen
SV GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET“ SV GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET”
Adriatica bedient traditionell folgende internationale Strecken: Adriatica on perinteisesti liikennöinyt seuraavia kansainvälisiä reittejä:
Andere traditionell gepökelte Fleischerzeugnisse (3): Muut perinteisesti suolatut lihatuotteet (3):
Andere traditionell gepökelte Fleischerzeugnisse (3): Muut perinteisesti suolatut lihatuotteet (3)
Andere traditionell gepökelte Fleischerzeugnisse (3): Muut perinteisesti suolatut lihavalmisteet (3):
Traditionell werden Schuhe über unabhängige Einzelhändler verkauft. Riippumattomat vähittäismyyjät ovat perinteisin jakelukanava.
Traditionell verzeichnete die Branche immer eine sehr hohe Rentabilität. Alalla on perinteisesti aina ollut korkea kannattavuus.
Pflanzen werden traditionell als Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten verwendet. Tällaisia kasveja käytetään perinteisesti elintarvikkeina tai elintarvikkeiden ainesosina.
Pflanzen werden traditionell als Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten verwendet. Tällaisia kasveja käytetään perinteisesti elintarvikkeina tai elintarvikkeiden ainesosina.
Traditionell seuchenfrei (4) Historiallinen taudista vapaa asema (4)
Pflanzliches Arzneimittel, traditionell angewendet Kasvirohdosvalmiste, jota käytetään perinteisesti
Steuerplanung wird weltweit traditionell als rechtmäßige Praxis behandelt. Maat eri puolilla maailmaa ovat perinteisesti kohdelleet verosuunnittelua laillisena toimintana.
Kategorie 4 — Traditionell verwendete Stoffe natürlichen Ursprungs Ryhmä 4 – Luonnonalkuperää olevat perinteisesti käytetyt aineet
Salz wird traditionell als Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker verwendet. Suolaa käytetään säilöntäaineena ja arominvahventeena.
VERBRIEFUNGSART: (TRADITIONELL / SYNTHETISCH) ARVOPAPERISTAMISTYYPPI: (PERINTEINEN / SYNTEETTINEN)
VERBRIEFUNGSART: (TRADITIONELL/SYNTHETISCH) ARVOPAPERISTAMISEN TYYPPI: (PERINTEINEN/SYNTEETTINEN)
VERBRIEFUNGSART: (TRADITIONELL/SYNTHETISCH) ARVOPAPERISTAMISTYYPPI: (PERINTEINEN/SYNTEETTINEN)
für traditionell; tarkoittaa perinteistä;
(TRADITIONELL / SYNTHETISCH) (PERINTEINEN / SYNTEETTINEN)
„T“ für traditionell; ”T” tarkoittaa perinteistä;
Quote für „andere Arten“, die Norwegen traditionell Schweden einräumt. Norjan Ruotsille myöntämä ”muiden lajien” kiintiö perinteisellä tasolla.
(TRADITIONELL/SYNTHETISCH) (PERINTEINEN/SYNTEETTINEN)
(9) Adriatica bedient traditionell folgende internationale Strecken: (9) Adriatica on perinteisesti liikennöinyt seuraavia kansainvälisiä reittejä:
In Mittel- und Osteuropa erfolgt sie traditionell in weiterführenden Einrichtungen. Keski- ja Itä-Euroopassa on säilynyt lukiossa annettavan näyttämökoulutuksen perinne.
Betrifft: Traditionell ansässige Minderheiten Aihe: Perinteisesti jollakin alueella asuvat vähemmistöt
Anfrage 39 (Bernd Posselt): Traditionell ansässige Minderheiten Kysymys 39 (Bernd Posselt): Perinteisesti jollakin alueella asuvat vähemmistöt
Die Metrologieforschung hat in vielen Ländern traditionell hohe Priorität. Metrologian tutkimus on ollut perinteisesti tärkeä painopisteala monissa maissa.
Andere traditionell gepökelte Fleischerzeugnisse (3): Muut perinteisesti suolatut lihatuotteet (3):
Kategorie 4 – Traditionell verwendete Stoffe natürlichen Ursprungs Ryhmä 4 - Luonnonalkuperää olevat perinteisesti käytetyt aineet
DE Synonyme für traditionell FI Übersetzungen
ererbt [altehrwürdig] inherited
patriarchalisch [altehrwürdig] paternalistic
ehrwürdig [altehrwürdig] venerable (formal)
althergebracht [altehrwürdig] generally accepted
altväterlich [altehrwürdig] patriarchal
bekannt [herkömmlich] of note
einfach [herkömmlich] straight-forward
üblich [herkömmlich] the order oft he day
anerkannt [herkömmlich] prominent
überliefert [herkömmlich] time-honored (formal)
durchschnittlich [herkömmlich] up to par
formell [herkömmlich] full-dress
normal [herkömmlich] medium
platt [herkömmlich] flabbergasted
erprobt [herkömmlich] experienced
klassisch [herkömmlich] classical
bewährt [herkömmlich] proved
geläufig [herkömmlich] volubly
unbedeutend [herkömmlich] small-time
eingespielt [herkömmlich] well-rehearsed