DE Phrasen mit thin coating FI Übersetzungen
Thin Zar Tun Thin Zar Tun
Englisch Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008), englanniksi Thin skirt (Regulation (EC) No 748/2008),
Thin Clients im Sinne dieser Spezifikation sind lediglich Computer ohne eingebaute Rotations-Speichermedien. Tämän erittelyn kattamat kevyet asiakaskoneet rajoittuvat laitteisiin, joissa ei ole pyörivää tallennusvälinettä tietokoneen kiinteänä osana.
Thin Clients im Sinne dieser Spezifikation sind lediglich Computer ohne eingebaute Rotations-Speichermedien. Tämän määritelmän kattamat kevytpäätteet rajoittuvat laitteisiin, joissa ei ole pyörivää tallennusvälinettä tietokoneen kiinteänä osana.
Werte für Thin Clients Kevyen asiakaskoneen tasot
Thin Client-Kategorien für die Idle-Modus-Kriterien: Für die Bestimmung der Idle-Modus-Werte müssen Thin Clients einer der nachfolgend genannten Kategorien A oder B zugeordnet werden: Kevyiden asiakaskoneiden luokat käyttämättä-tilan vaatimusten osalta: Käyttämättä-tilan tasojen määrittämiseksi kevyiden asiakaskoneiden on täytettävä A- tai B-luokan vaatimukset seuraavien määritelmien mukaisesti:
Kategorie B: Für die Einstufung unter Kategorie B müssen Thin Clients: B-luokka: Täyttääkseen B-luokan vaatimukset kevyissä asiakaskoneissa on oltava
Anforderungen für die Effizienz von Thin Clients Kevyiden asiakaskoneiden tehokkuusvaatimukset
Anforderungen an die Effizienz von Thin Clients nach Betriebsmodus Kevyiden asiakaskoneiden toimintatilojen virrankulutusta koskevat vaatimukset
Thin Clients, bei denen standardmäßig keine Clientsoftware-Upgrades außerhalb der Arbeitszeiten nötig sind, sind von dieser Anforderung ausgenommen.) Kevyet asiakaskoneet, joiden asiakasohjelmiston vakiopäivitysjärjestelmä ei edellytä ajastamista käyttöaikojen ulkopuolelle, vapautetaan tästä vaatimuksesta.)
DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Niederlande DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Alankomaat
DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Niederlande, DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Alankomaat
„Thin Client“ ’kevytpäätteellä’ itsenäisesti virtansa saavaa tietokonetta, jonka ensisijaiset toiminnot edellyttävät yhteyttä etätietojenkäsittelyresursseihin.
Energieeinsparungen für Tischcomputer, integrierte Tischcomputer und Thin Clients Energiansäästö pöytätietokoneissa, integroiduissa pöytätietokoneissa ja kevytpäätteissä
Thin Clients müssen zumindest den Energieeffizienzanforderungen an Thin Clients gemäß ENERGY-STAR v5.0 entsprechen. Kevytpäätteiden energiatehokkuuden tason on ylitettävä vähintään kevytpäätteille Energy Star v5.0:ssa asetetut energiatehokkuusvaatimukset.
Gilt nicht für Thin Clients. Ei koske kevytpäätteitä.
Thin Clients, bei denen standardmäßig keine Clientsoftware-Upgrades außerhalb der Arbeitszeiten nötig sind, sind von dieser Anforderung ausgenommen. Kevytpäätteet, joiden asiakasohjelmiston vakiopäivitysjärjestelmä ei edellytä ajastamista käyttöaikojen ulkopuolelle, vapautetaan tästä vaatimuksesta.
Anschließend wird sie in eine Coating-Trommel geleitet, wo sie mit einer Mischung aus Öl und Trockenerzeugnissen überzogen wird. Tämän jälkeen tuote syötetään päällystysrumpuun, jossa se päällystetään öljyn ja kuivatavaroiden seoksella.
Notebook-Computer (einschließlich Tablet-Computern, Slates und mobiler Thin-Clients), kannettavat tietokoneet (mukaan luettuina taulutietokoneet, laattatietokoneet ja kannettavat kevytpäätteet);
Desktop-Thin-Clients, pöytäkevytpäätteet;
Desktop-Thin-Clients können Informationen entweder auf einem externen oder, soweit vorhanden, einem eingebauten Anzeigegerät ausgeben; Pöytäkevytpäätteet kykenevät tulostamaan informaatiota joko ulkoiselle tai sisäiselle näytölle, jos sellainen sisältyy tuotteeseen;
Desktop-Computer, integrierte Desktop-Computer, Desktop-Thin-Clients, Workstations, Small-Scale-Server Pöytätietokone, integroitu pöytätietokone, pöytäkevytpääte, työasema ja pienpalvelin
Workstations, mobile Workstations, Desktop-Thin-Clients, Small-Scale-Server und Computerserver Työasema, kannettava työasema, pöytäkevytpääte, pienpalvelin ja tietokonepalvelin
Desktop-Thin-Clients; pöytäkevytpäätteisiin;
Thin-Clients, Ultra-Thin-Clients oder Zero-Clients. kevyet asiakaspäätteet (thin client), ultrakevyet asiakaspäätteet (ultra-thin client) tai erikoiskevyet asiakaspäätteet (zero client).
- Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97) - Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)
Betrifft: Jüngstes Beispiel von Missmanagement bei OLAF: CBIS Thin-Client-Network Aihe: Tuorein esimerkki Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) huonosta hallinnosta: CBIS Thin-Client-Network
OLAF hat Ende 2006 für fast 5 Mio. EUR ein sogenanntes Thin-Client-Network angeschafft (CBIS). Euroopan petostentorjuntavirasto hankki vuoden 2006 lopussa lähes viisi miljoonaa euroa maksaneen, niin sanotun Thin-Client-Networkin (CBIS).