Gesuchter Begriff Tag hat 17 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
Tag (n) [Ehren-, Gedenktag] {m} päivä (n) [Ehren-, Gedenktag]
Tag {m} päivä
Tag (n) {m} päivä (n)
Tag (n v) [period from midnight to the following midnight] {m} vuorokausi (n v) [period from midnight to the following midnight]
Tag (n v) [rotational period of a planet] {m} vuorokausi (n v) [rotational period of a planet]
DE Deutsch FI Finnisch
Tag (n v) [part of a day period which one spends at one’s job, school, etc.] {m} päivä (n v) [part of a day period which one spends at one’s job, school, etc.]
Tag (n v) [period between sunrise and sunset] {m} päivä (n v) [period between sunrise and sunset]
Tag (n v) [period from midnight to the following midnight] {m} päivä (n v) [period from midnight to the following midnight]
Tag (n v) [rotational period of a planet] {m} päivä (n v) [rotational period of a planet]
Tag {m} Vuorokausi
Tag (n v) [element of markup language] {m} tunniste (n v) [element of markup language]
Tag (n v) [element of markup language] {m} tagi (n v) [element of markup language] (n v)
Tag (n v) [type of graffiti] {m} tagi (n v) [type of graffiti] (n v)
Tag (n v) [type of graffiti] {m} tägi (n v) [type of graffiti] (n v)
Tag (n v) [type of graffiti] {m} tag (n v) [type of graffiti] (n v)
Tag {m} vuorokausi
DE Phrasen mit tag FI Übersetzungen
Tag Pitoisuus (mg/m3)
Tag päivä
Tag päivässä
Tag Päivä
Tag Päiväarvo
„erster Tag der vertraglichen Lagerung“: der Tag nach der Einlagerung; ”sopimusvarastoinnin alkamispäivä” varastoon viemispäivää seuraavaa päivää;
„erster Tag der vertraglichen Lagerung“: der Tag nach der Einlagerung; ’sopimusvarastoinnin alkamispäivä’ varastoon viemispäivää seuraavaa päivää;
„erster Tag der vertraglichen Lagerung“: der Tag nach der Einlagerung; ’sopimusvarastoinnin alkamispäivällä’ varastoon viemispäivää seuraavaa päivää;
„letzter Tag der vertraglichen Lagerung“: der Tag vor der Auslagerung; ”sopimusvarastoinnin viimeinen päivä” varastosta poistamispäivää edeltävää päivää;
„letzter Tag der vertraglichen Lagerung“: der Tag vor der Auslagerung; ’sopimusvarastoinnin viimeinen päivä’ varastosta poistamispäivää edeltävää päivää;
„letzter Tag der vertraglichen Lagerung“: der Tag vor der Auslagerung; ’sopimusvarastoinnin viimeisellä päivällä’ varastosta poistamisen päivää edeltävää päivää;
Tag seuraavasti:
„erster Tag der vertraglichen Lagerung“: den Tag nach der Einlagerung; ’sopimusvarastoinnin alkamispäivällä’ varastoon viemispäivää seuraavaa päivää;
„letzter Tag der vertraglichen Lagerung“: den Tag vor der Auslagerung; ’sopimusvarastoinnin viimeisellä päivällä’ varastosta poistamisen päivää edeltävää päivää;
Der erste Tag der vertraglichen Lagerzeit ist der auf den Tag der Beendigung der Einlagerungsvorgänge folgende Tag. Sovitun varastoinnin ensimmäisen päivän on oltava varastoonpanon päättymistä seuraava päivä.
Hierbei gilt ein angebrochener Tag als ganzer Tag; Tässä tarkoituksessa mikä tahansa osa päivästä lasketaan kokonaiseksi päiväksi;
(Tag) (päivä)
Erster Teil [TAG 1 und TAG 2 (Vormittag)]: Ensimmäinen osa [PÄIVÄ 1 ja PÄIVÄ 2 (ensimmäinen puolikas)]:
Zweiter Teil [TAG 2 (Nachmittag) und TAG 3]: Toinen osa [PÄIVÄ 2 (toinen puolikas) ja PÄIVÄ 3]:
Tag des Beginns und Tag der Beendigung des Verkehrsdienstes. kuljetuksen lähtö- ja päättymispäivä.
Ein Bad pro Tag oder jeden zweiten Tag. Yksi kylpy päivässä tai joka toinen päivä.
deren Symptome an Tag 3 der gegenwärtigen Krankenhauseinweisung (Tag der Einweisung = Tag 1) oder später aufgetreten sind ODER jossa oireet ovat alkaneet aikaisintaan 3. päivänä sairaalaan sisäänoton jälkeen (sisäänottopäivä = 1. päivä) nykyisen sairaalahoitojakson yhteydessä TAI
Tag 1 und Tag 2: Qd= 0 Päivä 1 ja päivä 2: Qd= 0
Tag 3 und Tag 4: Qd Päivä 3 ja päivä 4: Qd
TAG PÄIVÄLLÄ
TAG TAG
Tag der Geburt der postnatale Tag 0. Testikemikaali on mitä tahansa aine tai seos, jota testataan käyttämällä tätä testimenetelmää.
Subkulturen sind zwischen Tag 13 und Tag 15 anzulegen. Jatkoviljely on suoritettava 13.–15. päivänä.
Der erste Tag der vertraglichen Lagerzeit ist der auf den Tag des Abschlusses der Einlagerung folgende Tag. Sopimusvarastointiajan ensimmäinen päivä on varastoonpanotoimien päättymistä seuraava päivä.
(1) Der erste Tag der Lagerzeit ist der Tag, der auf den Tag des Vertragsabschlusses folgt. 1. Varastointiajan ensimmäinen päivä on sopimuksen tekoa seuraava päivä.
( 2 ) Der erste Tag der vertraglichen Lagerzeit ist der auf den Tag des Abschlusses der Einlagerung folgende Tag . 2 Sovitun varastoinnin ensimmäisen päivän on oltava varastoinnin päättymistä seuraava päivä.
( 2 ) Der erste Tag der vertraglichen Lagerzeit ist der auf den Tag der Beendigung der Einlagerungsvorgänge folgende Tag . 2 Sovitun varastoinnin ensimmäisen päivän on oltava varastoonpanon päättymistä seuraava päivä.
Kinderschutzorganisationen bilanzieren Tag für Tag das Ausmaß dieses Phänomens. Lasten oikeuksia puolustavat järjestöt törmäävät päivittäin pedofiliailmiön laajuuteen.
Tausende von Mädchen werden Tag für Tag verstümmelt. Thousands of girls are targeted for mutilation each day.
Die Außengrenzen der Gemeinschaft werden Tag für Tag systematisch verletzt. Euroopan unionin ulkorajoja loukataan päivittäin ja järjestelmällisesti.
Dieser Zustand wird von Tag zu Tag besorgniserregender. Ilmiöstä on tulossa päivä päivältä huolestuttavampi.
DE Synonyme für tag FI Übersetzungen
Aktualität [Gegenwärtigkeit] f attualità {f}
Dringlichkeit [Gegenwärtigkeit] f urgenza {f}
Stunde [Gegenwärtigkeit] f ora {f}
Heute [Gegenwärtigkeit] n oggi
Datum [Zeitpunkt] n data {f}
Gegenwart [Zeitpunkt] f presenza {f}
Date [Zeitpunkt] n appuntamento {m}
Moment [Zeitpunkt] m momento {m}
Gelegenheit [Zeitpunkt] f opportunità {f}
Augenblick [Zeitpunkt] m istante {m}
Frist [Zeitpunkt] f scadenza {f}
Termin [Zeitpunkt] m data {f}
Stichtag [Zeitpunkt] m Data di chiusura
Weile [Zeitpunkt] f periodo di tempo {m}
Zusammenkunft [Zeitpunkt] f raduno {m}
Atemzug [Zeitpunkt] m respiro {m}
Minute [Zeitpunkt] f minuto {m}
Sekunde [Zeitpunkt] f secondo {m}
Zeit [Zeitpunkt] f tempo {m}
Nu [Zeitpunkt] nm attimo {m}
FI Finnisch DE Deutsch
tag (n v) [type of graffiti] (n v) Tag (n v) {m} [type of graffiti]