Gesuchter Begriff steigern hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit steigern FI Übersetzungen
Die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen steigern Lisätään työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä
die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen steigern Lisätään työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä
Leitlinie 23: Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren Suuntaviiva 23. Inhimilliseen pääomaan tehtävien investointien laajentaminen ja parantaminen
Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren. Laajennetaan ja parannetaan inhimilliseen pääomaan tehtäviä investointeja.
Belaruskali konnte seine Produktion im Bezugszeitraum um 25 % steigern. Belaruskali on onnistunut lisäämään tuotantoaan 25 prosenttia tarkastelujakson aikana.
die Wirtschaftstätigkeit steigern, lisäämällä taloudellista toimintaa;
zusätzliche Auflagen, um die umweltentlastende Wirkung der Maßnahme zu steigern; lisävaatimukset toimenpiteen ympäristövaikutusten tehostamiseksi;
2.2.3. die Produktivität zu steigern, 2.2.3 lisäämällä tuottavuutta
4.13 Außenwirkung steigern 4.13 Näkyvyyden parantaminen
ARBEITSPLATZQUALITÄT UND ARBEITSPRODUKTIVITÄT STEIGERN TYÖN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN
Die Erwerbsbeteiligung von Frauen steigern Naisten työvoimaosuuden lisääminen
Die Außenwirkung der OKM steigern 3.6. Avoimen koordinointimenetelmän tekeminen tunnetuksi
Daher muss die Europäische Union ihren Selbstversorgungsgrad steigern. Näin ollen Euroopan unionin on välttämätöntä kasvattaa omavaraisuuttaan.
Regionalpolitik muss Innovationsfähigkeit der EU steigern Moottoriajoneuvojen ja perävanujen tyyppihyväksynnät ja peilien jälkiasentaminen kuorma-autoihin
Absolut vorrangig sollte hierbei sein, die Energieeffizienz erheblich zu steigern. Ensimmäisenä tavoitteena tulee olla energiatehokkuuden lisääminen selvästi.
Sie sollen auch ihr Hilfsengagement steigern. Tämä helpottaa yhteistyötä Iranin kanssa alueen turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi.
Sie sollen auch ihr Hilfsengagement steigern. Menettely: Yhteinen päätö slauselmaesitys
und seine Produktivität zu steigern ja tuottavuuden lisäämiseksi
, und die Wettbewerbsfähigkeit der KMU zu steigern edistävät pk-yritysten kilpailukykyä
die Forschungskapazität in den verschiedenen Kulturbereichen zu steigern, lisäämään tutkimusmahdollisuuksia kulttuurin eri aloilla,
und das Interesse des öffentlichen und des privaten Sektors steigern sekä julkisen ja yksityisen sektorin kiinnostuksen lisäämistä
dürfte die Energieeffizienz von Gebäuden erheblich steigern. säännösten mukaisesti pidetään merkittävänä keinona rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.
und dessen Wertschätzung zu steigern opettaa arvostamaan sitä