Gesuchter Begriff Stabilität hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Stabilität (n) [condition of being stable] {f} vakaus (n) [condition of being stable] (n)
Stabilität (n) [tendency to recover from perturbations] {f} vakaus (n) [tendency to recover from perturbations] (n)
DE Phrasen mit stabilität FI Übersetzungen
Genetische Stabilität Geneettinen stabiilisuus
Stabilität des Modellierungsverfahrens Mallintamisprosessin kattavuus
Genetische Stabilität und Einflussfaktoren Geneettinen stabiilisuus ja siihen vaikuttavat tekijät
Genetische Stabilität und Einflussfaktoren Geneettinen stabiilius ja siihen vaikuttavat tekijät
Stabilität und Reaktivität; stabiilisuus ja reaktiivisuus;
Stabilität Pysyvyys
Stabilität Stabiilius
Stabilität Vakaus
Stabilität Stabiliteetti
erhöhte aerobe Stabilität Parantunut aerobinen stabiilius.
Geringe mechanische Stabilität Alhainen mekaaninen vakaus
Stabilität, soweit bekannt. Stabiilius, jos se tiedetään.
Stabilität von Bauwerken gegenüber Verkehrslasten (4.2.8), Stabilität neuer Brücken gegenüber Verkehrslasten (4.2.8.1), Rakenteiden kuormitettavuus liikenteen kuormitusta vastaan (4.2.8), uusien siltojen kuormitettavuus liikenteen kuormitusta vastaan (4.2.8.1),
I. Stabilität Kaikki virrankulutukset mittausarvot kirjataan instrumentin lukeman oltua vakaa 1 prosentin vaihteluvälillä kolmen minuutin ajan (viite: IEC 4.3.1).
Chemische Stabilität Kemiallinen stabiilisuus
Lagerungsstabilität, Stabilität und Haltbarkeit Varastointistabiilius, stabiilius ja säilyvyys
Neutralität und Stabilität: Neutraalius ja vakaus:
Stabilität und Freibord Vakavuus ja varalaita
Regionale Stabilität Alueellinen vakaus
Stabilität beeinträchtigt Itsekantavan korin kiinnityspisteissä ruostevaurioita.
Stabilität beeinträchtigt Vahingoittuneet.
Stabilität beeinträchtigt Puutteellinen vakaus.
Stabilität beeinträchtigt Vaikuttaa vakauteen.
Stabilität unzureichend Riittämätön vakaus.
Stabilität unzureichend Askelma tai astinlauta puutteellisesti kiinnitetty.
Stabilität der Ladepritsche Kuormalavan vakaus
seitliche Stabilität: sivuttainen vakaus:
Stabilität der Prüfsubstanz. testikemikaalin stabiilius.
6 Stabilität 6 Stabiilisuus
6.5 Stabilität 6.5 Vakaus
Stabilität Säilytys
Stabilität 5. SPESIFISET IHMISEN IMMUNOGLOBULIINIT
Makroökonomische Stabilität und Leistungsbilanzdefizit Makrotalouden vakaus ja vaihtotaseen vaje
Strukturelle Stabilität – gegenüber provisorischer Stabilität – ist auf verantwortungsvolle Staatsführung aufgebaut. Rakenteellinen vakaus – toisin kuin tilapäinen vakaus – perustuu hyvään hallintotapaan.
Finanzielle Stabilität Rahapolitiikan vakaus
Betrifft: Finanzielle Stabilität Griechenlands Aihe: Kreikan talouden vakaus
die makroökonomische Stabilität joiden tarkoituksena on varmistaa
DE Synonyme für stabilität FI Übersetzungen
Stärke [harte Beschaffenheit] f strong point
Härte [harte Beschaffenheit] f f temper
Festigkeit [harte Beschaffenheit] f resistance
Widerstandsfähigkeit [harte Beschaffenheit] f resistivity
Zähigkeit [harte Beschaffenheit] f determination
Verhärtung [harte Beschaffenheit] hardening
Standfestigkeit [Festigkeit] stableness
Stehvermögen [Festigkeit] staying power
Bestehen [Beständigkeit] n insistency
Bestand [Beständigkeit] m (m survivals
Tradition [Beständigkeit] (f tradition
Dauer [Beständigkeit] f time
Konstanz [Beständigkeit] fortitude
Ruhe [Beständigkeit] f peacefulness
Wille [Beständigkeit] m volition (formal)
Stolz [Beständigkeit] m vainglory (literature)
Konsequenz [Beständigkeit] f result
Kontinuität [Beständigkeit] f continuousness
Treue [Beständigkeit] f fidelity
Ewigkeit [Beständigkeit] f eon