Gesuchter Begriff Sopron hat 2 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
Sopron Sopron
DE Phrasen mit sopron FI Übersetzungen
In Sopron (Ungarn) betreibe die Bank eine einzige Tochtergesellschaft, welche jedoch im Hinblick auf die aktuelle allgemeine Lage im Bankensektor ein wichtiges Engagement ihrer künftigen Rentabilität und Marktfähigkeit im internationalen Bankenwettbewerb darstelle. Sopronissa (Unkari) pankilla on yksi tytäryhtiö, joka pankkialan nykytilanteen vuoksi on kuitenkin merkittävä pankin tulevan kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta kansainvälisillä pankkimarkkinoilla.
Fernleitung Wiener Neustadt (AT)-Sopron (HU) Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU) -kaasuputki
Herrn Csaba MOLNÁR — Member of General Assembly of Győr-MosonSopronn, als Nachfolger von Herrn András MÁTIS, Csaba MOLNÁR, Member of General Assembly of Győr-MosonSopronn, András MÁTISin tilalle,
Vor der Veräußerung war die BB mit einer uneingeschränkten Bankkonzession im Bundesland Burgenland (nachstehend „Land Burgenland“ genannt) sowie in Westungarn tätig, wo sie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Sopron Bank RT, besaß. Mit ihrer Gründung als Landeshypothekenbank hatte die BB die Aufgabe, den Geld- und Kreditverkehr im Land Burgenland zu fördern. Ennen kauppaa BB harjoitti rajoittamattomalla pankkitoimiluvalla toimintaa Burgenlandin osavaltiossa ja Länsi-Unkarissa, jossa se omisti kokonaan tytäryhtiön Sopron Bank RT. Koska BB oli perustettu osavaltion hypoteekkipankkina, sen tehtävänä oli edistää rahaliikennettä ja luotonantoa Burgenlandin osavaltiossa.
Sopron, gegebenenfalls gefolgt vom Namen der Teilregion, der Gemeinde oder des Betriebs Sopron, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai paikan nimi
Sopron, gegebenenfalls gefolgt vom Namen der Teilregion, der Gemeinde oder des Weinguts Sopron, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
(99) Österreich hat bezüglich einer weiteren Schließung von Filialen ausgeführt, dass der inländische Filialbestand der BB mit nunmehr 16 Filialen äußerst begrenzt sei und in ländlichen Regionen des Burgenlandes von verhältnismäßig geringer Zweigstellendichte zeuge. Die BB verfüge bis auf eine Ausnahme über kein nennenswertes Auslandsgeschäft. In Sopron (Ungarn) betreibe die Bank eine einzige Tochtergesellschaft, welche jedoch im Hinblick auf die aktuelle allgemeine Lage im Bankensektor ein wichtiges Engagement ihrer künftigen Rentabilität und Marktfähigkeit im internationalen Bankenwettbewerb darstelle. Eine zusätzliche Schließung würde daher unmittelbar signifikante Umsatzeinbußen bewirken und zu einer empfindlichen Herabsetzung der Renditeaussichten führen. (99) Itävalta on todennut muiden konttoreiden sulkemisen osalta, että BB:n nykyinen 16 konttorin kotimainen konttoriverkosto on erittäin rajoitettu ja osavaltion maaseutualueilla konttoritiheys on suhteellisen alhainen. BB:llä ei yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ole merkittävää toimintaa ulkomailla. Sopronissa (Unkari) pankilla on yksi tytäryhtiö, joka pankkialan nykytilanteen vuoksi on kuitenkin merkittävä pankin tulevan kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta kansainvälisillä pankkimarkkinoilla. Vielä yhden lisäkonttorin sulkeminen vaikuttaisi sen vuoksi välittömästi merkittävästi liikevaihtoon ja johtaisi tuottomahdollisuuksien tuntuvaan pienentymiseen.
4.2 Die Beteiligung an der Arbeit in Korridor IV [11] hat sich kontinuierlich gefestigt. Im Rahmen der Sitzung des Lenkungsausschusses in Sopron/Ungarn am 20./ 21. Mai 2003 realisierte sich auch das Zusammentreffen zwischen Vertretern von Eisenbahnunternehmen und den Eisenbahngewerkschaften in Korridor IV und führte zu einer fruchtbaren Diskussion um die Förderung des Schienentransports, die weitergeführt werden soll. Dies geschah auf der letzten Sitzung am 10./ 11. November 2003 in Dortmund. Als thematischer Schwerpunkt für die weiteren Gespräche wurden technisch-organisatorische Hürden und Lösungsvorschläge an den Grenzübergängen identifiziert. Zur Wahrung der Kontinuität wird nun auch ein/e Vertreter/in der gewerkschaftlichen Kooperation der Eisenbahnbeschäftigten als Beobachter an den Lenkungsausschüssen teilnehmen. Es bietet sich nun an, die wirtschaftliche und soziale Lage im Straßengüterverkehr sowie technisch-organisatorische Aspekte in diesem Transportsektor in Korridor IV thematisch anzugehen. 4.2 Osallistuminen liikennekäytävän IV [11] työhön on jatkuvasti vahvistunut. Toukokuun 20.– 21. päivänä 2003 Sopronissa Unkarissa pidetyn ohjauskomitean kokouksen yhteydessä toteutettiin myös liikennekäytävässä IV toimivien rautatieyhtiöiden ja rautatietyöntekijöiden ammattiliittojen edustajien tapaaminen, joka johti antoisaan rautatiekuljetusten edistämistä koskevaan keskusteluun, jota tulee jatkaa. Näin tapahtuikin viimeisimmässä, 10.– 11. marraskuuta 2003 Dortmundissa Saksassa pidetyssä kokouksessa. Jatkokeskusteluiden sisällöllisiksi painopisteiksi on määritelty rajanylityspaikkoja koskevat teknis-organisatoriset esteet ja ratkaisuehdotukset. Jatkuvuuden varmistamiseksi yksi rautatietyöläisten ammattiliiton edustaja pääsee osallistumaan tarkkailijana ohjauskomitean kokouksiin. Johdonmukaista olisi käsitellä seuraavaksi liikennekäytävässä IV tapahtuvien maantiekuljetusten taloudellista ja sosiaalista tilannetta sekä teknis-organisatorisia näkökohtia.
3.1.1.1 Diese Region umfasst Gebiete aus drei neuen und einem der fünfzehn alten Mitgliedstaaten (in Österreich die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland, dem Kreis Südmähren in der Tschechischen Republik, den Kreisen Bratislava und Trnava in der Slowakischen Republik sowie den Komitaten Győr-MosonSopronn und Vas in Ungarn). Die gesamte Region vereint Bereiche mit typischen Problemen von Randlagen und benachbarte wirtschaftlich dynamische, urbane Zentralräume. 3.1.1.1 Tähän alueeseen kuuluu osia kolmesta uudesta ja yhdestä 15 valtion EU:n vanhasta jäsenvaltiosta (Itävallassa Wienin, Ala-Itävallan ja Burgenlandin osavaltiot, Tšekissä Etelä-Määrin alue, Slovakiassa Bratislavan ja Trnavan piirikunnat sekä Unkarissa Győr–Moson&ndashSopronnin ja Vasin läänit). Alueella sijaitsee sekä rajaseutujen tyypillisistä ongelmista kärsiviä seutuja että niiden läheisyydessä sijaitsevia taloudellisesti dynaamisia, sijainniltaan keskeisiä taajama-alueita.
der Zuständigkeitsbereich umfasst den Verwaltungsbereich der Komitate Fejér, Győr-MosonSopronn, Komárom-Esztergom, Vas und Veszprém. toimivalta-aluetta ovat Fejérin, Győr-MosonSopronnin, Komárom-Esztergomin, Vasin ja Veszprémin läänit.
„Wenn Sie heute Dokumente über die österreichisch-ungarische Monarchie benötigen, können Sie diese im Archiv von Sopron suchen. Olit entisenä Solidaarisuus-aktivistina mukana vauhdittamassa muutoksia ennen vuotta 1989.
„Wenn Sie heute Dokumente über die österreichisch-ungarische Monarchie benötigen, können Sie diese im Archiv von Sopron suchen. Jos kaipaat Itävalta-Unkarin keisarikuntaa koskevia asiakirjoja, löydät ne Sopronin arkistoista.
Er lebte in Sopron und konnte als Zwanzigjähriger erstmals die Grenze Anfang der 80er Jahre überqueren. Vaikka muutokset eivät ole olleet kivuttomia, puolalaisilla riittää optimismia, ensimmäisen kauden meppi kertoi EP:n kotisivutoimitukselle.
Er lebte in Sopron und konnte als Zwanzigjähriger erstmals die Grenze Anfang der 80er Jahre überqueren. Sopronilainen meppi kertoo ylittäneensä idän ja lännen rajan ensimmäisen kerran 20-vuotiaana.
27. Juni: Die Außenminister Ungarns und Österreichs durchschneiden bei Sopron symbolisch den Grenzzaun zwischen beiden Ländern. 27. kesäkuuta: Itävallan ja Unkarin ulkoministerit leikkaavat maitaan erottaneen piikkilanka-aidan Sankt Margarethenissa / Sopronissa.
7.9 Fernleitung Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU) 7.9 Wiener Neustadt ( A ) – Sopron (HU) -kaasujohto
7.9 Fernleitung Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU) 7.9 Wiener Neustadt ( AT ) – Sopron (HU) -kaasujohto
54 Jugendliche aus den Ländern und Regionen Friaul Julisch Venetien, Veneto, Slowenien, Gespanschaft Varazdin, Gespanschaft Koprivnica-Krizevci, Gespanschaft Istrien, Komitat Györ-Moson-Sopron, Komitat Vas, Komitat Zala, Komitat Baranya, Komitat Somogy, Komitat Tolna und der Steiermark trafen sich in der Zeit von 1.–3. Mai 2007 in der Steiermark, um den 1. Internationalen Jugendlandtag abzuhalten. Toukokuun 1.–3. päivänä 2007 Friuli-Venezia Giuliasta, Venetosta, Sloveniasta, Varaždinin alueelta, Koprivnica-Križevcin alueelta, Istrian alueelta, Gyor-MosoSopronon läänistä, Vasin läänistä, Zalan läänistä, Baranyan läänistä, Somogyn läänistä, Tolnan läänistä ja Steiermarkista tulleet 54 nuorta kokoontuivat Steiermarkissa ensimmäisen kansainvälisen nuorisoparlamentin merkeissä.
Fernleitung Wiener Neustadt - Sopron. Wiener Neustadt–Sopron -kaasujohto.
Fernleitung Wiener Neustadt (AT) – Sopron (HU) Wiener Neustadt (AT) – Sopron (HU) -kaasuputki
2. Ist der Kommission bekannt, dass die Bediensteten des seit jeher in Österreich und Ungarn tätigen gemeinsamen Eisenbahnunternehmens GySEV (Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut) infolge des großen Lohngefälles zwischen den beiden Mitgliedstaaten eine Prämie bekommen, wenn sie in Österreich im Einsatz sind, so dass es sich nicht rechnet, die besser entlohnten österreichischen Eisenbahnbediensteten durch ihre ungarischen Kollegen zu ersetzen? Onko komissio tietoinen, että Itävallassa ja Unkarissa jo kauan toimineen rautatiealan yhteisyrityksen GySEV (Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut) palveluksessa olevat unkarilaiset työntekijät saavat näiden kahden jäsenvaltion suurista palkkaeroista johtuen palkkion Itävallassa työskennellessään, joten ei ole mielekästä korvata parempaa palkkaa saavia itävaltalaisia rautatieläisiä huonompaa palkkaa nauttivilla naapurimaan kollegoilla?
FI Finnisch DE Deutsch
Sopron Sopron