Gesuchter Begriff sichtbar hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
sichtbar (a) nähtävä (a)
sichtbar nähtävä
sichtbar (a) näkyvä (a)
sichtbar näkyvä
sichtbar (adj) [able to be seen] näkyvä (adj) [able to be seen]
DE Phrasen mit sichtbar FI Übersetzungen
(Sichtbar und IR-A) (näkyvä ja IRA)
(Sichtbar und IR-A) (näkyvä ja IRA)
(Sichtbar, IR-A (näkyvä, IRA
sichtbar näkyvä
Sichtbar und IR-A Näkyvä & IRA
1 gesamte Krone sichtbar 1 koko latvus näkyvissä
2 Krone nur teilweise sichtbar 2 latvus osittain näkyvissä
4 Krone nicht sichtbar. 4 latvus ei näkyvissä
Keim: nicht sichtbar entwickelt; alkio: ei havaittavaa kehitystä;
Auf den Rippen sind Fettansätze sichtbar Kylkiluiden päällä näkyviä rasvakertymiä.
Lage des hinteren Brenners; andere Brenner sichtbar takapolttimen paikka; muut polttimet ovat näkyvissä
zwei von vorn sichtbar, kaksi eteenpäin näkyvää;
zwei von hinten sichtbar. kaksi taaksepäin näkyvää.
2 sichtbar von vorn und 2 sichtbar von hinten. Kaksi edestäpäin ja kaksi takaapäin näkyvää.
es nach ihrem Einbau sichtbar ist; Merkki näkyy valaisimien asennuksen jälkeen.
es nach ihrem Anbau sichtbar ist; merkki näkyy valaisimien asennuksen jälkeen,
Keine Bremsflüssigkeit sichtbar Jarrunestettä ei näkyvissä.
Keine Bremsflüssigkeit sichtbar Jarrunestettä on liian vähän, merkittävästi alle vähimmäismerkinnän.
Cord sichtbar oder beschädigt Renkaassa vakavia vaurioita tai viiltoja.
Cord sichtbar oder beschädigt Kudosrakenne näkyvissä tai vaurioitunut.
Relativbewegung sichtbar; Befestigungen extrem locker Näkyvää liikettä, kiinnitykset erittäin löystyneet.
Relativbewegung sichtbar, Befestigungen extrem locker Jouset puutteellisesti kiinnitetty runkoon tai akseliin.
Signalstellung nicht deutlich sichtbar, opastimen opaste ei ole selvästi nähtävissä,
Lage und Abmessungen der sichtbar leuchtenden Fläche Näkyvän valoa säteilevän alueen sijainti ja mitat
Die unsichtbare Schaffung nationaler Ressourcen sichtbar machen Kansallisen vaurauden näkymätön luominen näkyväksi
Kleinstkredite sichtbar machen Mikroluottojen näkyvyyden lisääminen
Die territoriale Zusammenarbeit sichtbar machen Alueellisen yhteistyön näkyvyyden parantaminen
- EU als Geber deutlich sichtbar – EU:n avunantajarooli näkyy selvästi
Unsere Arbeit wird sichtbar. Työmme aletaan tuntea.
gut sichtbar und leicht lesbar selvästi näkyvillä ja helposti luettavissa
deutlich sichtbar selkeästi näkyvissä
Abgeordnete unterstützen sichtbar den Verfassungsvertrag EP:n jäsenet ottavat kantaa perustuslakiin