Gesuchter Begriff Sadruddin Aga Khan hat 2 Ergebnisse

DE FI Übersetzungen für aga

Aga (n) [''Bufo marinus''] (n) jättikonna (n) [''Bufo marinus''] (n)
Aga (n) AGA

DE FI Übersetzungen für khan

DE Phrasen mit sadruddin aga khan FI Übersetzungen
„Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan). ”Abdul Wasay Agha Jan Motasem (alias Mutasim Aga Jan).
„Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi). ”Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi).
„Saduddin Sayyed (alias (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin). ”Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).
Nang Lang Kham alias Nan Lan Khan Nang Lang Kham alias Nan Lan Khan
Amir Khan Motaqi (Aliasname: Amir Khan Muttaqi). Amir Khan MOTAQI, alias Amir Khan Muttaqi.
Amir Khan Motaqi (Aliasname: Amir Khan Muttaqi). Amir Khan Motaqi, alias Amir Khan Muttaqi.
Amir Khan Motaqi (Aliasname: Amir Khan Muttaqi). Amir Khan Motaqi,alias Amir Khan Muttaqi.
Amir Khan Motaqi (Aliasname: Amir Khan Muttaqi). Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi)
Saduddin Sayyed (Aliasnamen: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Saduddin SAYYED, alias a) Sadudin Sayed b) Sadruddin.
Saduddin Sayyed (Aliasname: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Saduddin Sayyed, alias a) Sadudin Sayed b) Sadruddin.
Saduddin Sayyed (Aliasname: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Saduddin Sayyed,aliasa) Sadudin Sayed b) Sadruddin.
Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (alias (a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, (b) Haji Faizuulah Khan Norezai, (c) Haji Faizullah Khan, (d) Haji Fiazullah Khan, (e) Haji Faizullah Khan Noori, (f) Haji Faizullah Noor, (g) Haji Pazullah Noorzai, (h) Haji Mullah Faizullah). Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan. (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah Khan, e) Haji Faizullah Khan Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Haji Pazullah Noorzai, h) Haji Mullah Faizullah)
Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (alias (a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, (b) Haji Faizuulah Khan Norezai, (c) Haji Faizullah Khan, (d) Haji Fiazullah Khan, (e) Haji Faizullah Khan Noori, (f) Haji Faizullah Noor, (g) Haji Pazullah Noorzai, (h) Haji Mullah Faizullah). Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah Khan, e) Haji Faizullah Khan Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Haji Pazullah Noorzai, h) Haji Mullah Faizullah)
; b) Khan Dari, Irak , b) Khan Dari, Irak
Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (Aliasname: Ezatullah Haqqani). Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (alias Ezatullah Haqqani)
Saduddin Sayyed (Aliasnamen:a) Sadudin Sayed; b) Sadruddin). Saduddin Sayyed, (alias a) Sadudin Sayed; b) Sadruddin)
Faizullah Khan Noorzai (Aliasnamen: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai; b) Haji Faizuulah Khan Norezai; c) Haji Faizullah Khan; d) Haji Fiazullah; e) Haji Faizullah Noori; f) Haji Faizullah Noor; g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan; h) Haji Pazullah Noorzai; i) Haji Mullah Faizullah). Faizullah Khan Noorzai (aliasa) Hajji Faizullah Khan Noorzai; b) Haji Faizuulah Khan Norezai; c) Haji Faizullah Khan; d) Haji Fiazullah; e) Haji Faizullah Noori; f) Haji Faizullah Noor; g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan; h) Haji Pazullah Noorzai; i) Haji Mullah Faizullah)
Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan. Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan
Faizullah Khan Noorzai (Aliasnamen:a) Hajji Faizullah Khan Noorzai; b) Haji Faizuulah Khan Norezai; c) Haji Faizullah Khan; d) Haji Fiazullah; e) Haji Faizullah Noori; f) Haji Faizullah Noor; g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan; h) Haji Pazullah Noorzai; i) Haji Mullah Faizullah). Faizullah Khan Noorzai (alias: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai; b) Haji Faizuulah Khan Norezai; c) Haji Faizullah Khan; d) Haji Fiazullah; e) Haji Faizullah Noori; f) Haji Faizullah Noor; g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan; h) Haji Pazullah Noorzai; i) Haji Mullah Faizullah)
Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi) Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)
Adam Khan Achekzai (Aliasnamen:a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam) Adam Khan Achekzai (aliasa) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi Adam)
Saduddin Sayyed (Aliasnamen:a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin) Saduddin Sayyed (aliasa) Sadudin Sayed, b) Sadruddin)
EP-AGA EP-AGA.
Name des Vaters: Hajji Meyawar Khan (verstorben). Hajji Meyawar Khan (kuollut).
Vorwärtsprimer 5′-AGA-GAT-CCC-TAC-ACC-AGA-GAC-3′; Etualuke 5′-AGA-GAT-CCC-TAC-ACC-AGA-GAC-3′;
Vorwärtsprimer: 5′- AGA-GCC-AAG-GCA-CTG-TGC-G-3′; Etualuke: 5′- AGA-GCC-AAG-GCA-CTG-TGC-G-3′;
Der indische Schauspieler Aamir Khan Intian Aamir Khan EP:ssä
Saidur Rahman Khan, Saidur Rahman Khan,
Arif Khan Arif Khan

FI DE Übersetzungen für aga