Gesuchter Begriff Sackgasse hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Sackgasse {f} umpikuja
Sackgasse (n) [a path that goes nowhere] {f} umpikuja (n) [a path that goes nowhere]
Sackgasse (n) [a street that leads nowhere] {f} umpikuja (n) [a street that leads nowhere]
Sackgasse (n) [blind alley] {f} umpikuja (n) [blind alley]
Sackgasse (v n adj) [street] {f} umpikuja (v n adj) [street]
DE Phrasen mit sackgasse FI Übersetzungen
Wie kann nach Auffassung des Rates am ehesten ein Ausweg aus dieser Sackgasse gefunden werden? Miten edellä mainittu pattitilanne voidaan neuvoston mielestä parhaiten ratkaista?
Stecken die Frontex-Gespräche in einer Sackgasse? Ovatko Frontexin kanssa käytävät keskustelut mahdollisesti jumiutuneet?
Sowohl was politische als auch was geographische Aspekte angehe, befinde sich Europa in einer Sackgasse. Hän viittasi myös menneen vuoden tapahtumiin ja totesi unionin olevan "kriittisessä vaiheessa".
Sowohl was politische als auch was geographische Aspekte angehe, befinde sich Europa in einer Sackgasse. Parlamentti vaatiikin komissiota esittämään tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen toimintaohjelman.
"Nahost-Friedensprozess steckt in einer politischen und diplomatischen Sackgasse" EP: Lähi-idän konfliktia ei voida ratkaista sotilaallisin keinoin
Nahost-Friedensprozess in "politischer und diplomatischer Sackgasse" "EU:n rooli Libanonin jälleenrakennuksessa ja humanitaarisessa avussa on ollut tärkeä", Tuomioja sanoi.
Graham Watson (ALDE, Großbritannien) plädierte für einen Ausweg aus der Sackgasse "Lissabon". ALDE-ryhmän puheenjohtaja Graham WATSON (UK) totesi, että kaikki nimitykset tulisi tehdä joko Nizzan tai Lissabonin sopimuksen pohjalta.
Es handelt sich allerdings um einen steinigen Weg, der bald in eine Sackgasse führen könnte. Tie on kuitenkin kuoppainen ja voi pian johtaa umpikujaan.
Es muss dringend ein Weg aus dieser Sackgasse gefunden werden. Tästä umpikujasta on päästävä pian eroon.
"Diese Haltung führt in eine Sackgasse." Myös tämä HVK on joutumassa umpikujaan.
Wenn Europa aus der Sackgasse kommen wolle, müsse es politische Entscheidungen treffen. Hän kehotti asettamaan viisaiden miesten ryhmän pohtimaan Euroopan tulevaisuutta.
Betrifft: Schutz der Außengrenzen der Gemeinschaft und die Türkei — Wege aus der Sackgasse Aihe: Turkki ja EU:n ulkorajojen hallinta – ulospääsy pattitilanteesta
Ist sich die Kommission inzwischen mehr darüber im Klaren, wie sie aus dieser Sackgasse herauszufinden gedenkt? Onko komissiolle käynyt tällä välin yhtään selvemmäksi, miten tästä umpikujasta päästään ulos?
Betrifft: Europäische Sackgasse: die Krise, die es zu überwinden gilt Aihe: Eurooppa umpikujassa: kriisistä selviäminen
Ist der Friedensprozess mal wieder in einer Sackgasse? Onko rauhanprosessi taas pattitilanteessa?
Hat sie einen Alternativvorschlag, falls das Nabucco-Projekt in eine Sackgasse gerät? Onko komissio laatinut vaihtoehtoisen ehdotuksen siltä varalta, että Nabucco-hanke päätyy umpikujaan?
Ist eine Überwindung der gegenwärtigen Sackgasse bei den Gesprächen in Sicht? 2. Onko odotettavissa, että keskustelut voidaan käynnistää uudelleen? 2.
Christa RANDZIO-PLATH (SPE, D) sah den Stabilitätspakt in einer Sackgasse. Didier ROD (Verts/ALE, F) painotti lääkkeiden markkinoillesaattamisessa laatua ja tehokkuutta.
Christa RANDZIO-PLATH (SPE, D) sah den Stabilitätspakt in einer Sackgasse. Kauppi ei ymmärtänyt, miksi Prodi juuri nyt sanoo, että vakaus- ja kasvusopimus on tyhmä.
Bankeinlagensicherung: Abgeordnete fordern Ausweg aus der Sackgasse Esittelijä: Gunnar Hökmark (EPP, SV)
Welche Haltung nimmt die Kommission zu der derzeitigen politischen Sackgasse in jenem Land ein? Miten komissio suhtautuu Bangladeshin nykyiseen poliittiseen umpikujaan?
Sie dürfe die Türkei nicht in einer Sackgasse lassen. Kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus on rikkaus ja mahdollisuus.
Sie dürfe die Türkei nicht in einer Sackgasse lassen. Ihmisten vapaasta liikkumisesta on pidettävä huolta.
DE Synonyme für sackgasse FI Übersetzungen
Holzweg [Abweg] m Menselijk oog
Not [ausweglose Situation] f smart {m}
Teufelskreis [ausweglose Situation] m vicieuze cirkel {m}
Schwierigkeit [Ausweglosigkeit] f moeilijkheid {f}
Verzweiflung [Ausweglosigkeit] f wanhoop {m}
Unmöglichkeit [Ausweglosigkeit] f onmogelijkheid {f}
Unklarheit [Ausweglosigkeit] f Blur
Hoffnungslosigkeit [Ausweglosigkeit] f vertwijfeling {f}
Aussichtslosigkeit [Ausweglosigkeit] f uitzichtloosheid {f}
Konflikt [Dilemma] m conflict {n}
Übel [Dilemma] n euvel {n}
Notfall [Dilemma] m noodgeval {n}
Notstand [Dilemma] Economische crisis
Verlegenheit [Dilemma] f beschaamdheid {f}
Zwickmühle [Dilemma] f dilemma {n}
Unlösbarkeit [Dilemma] f onoplosbaarheid {f}
Deadlock [Dilemma] Dreadlocks
Krise [Dilemma] f breekpunt {n}
Kalamität [Dilemma] f calamiteit
Patsche [Dilemma] Sneeuwslik