Gesuchter Begriff Sack voll hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Sack voll (n v) [amount that can be put in a sack] (n v) säkillinen (n v) [amount that can be put in a sack] (n)

DE FI Übersetzungen für sack

Sack (n v) [flexible container] {m} laukku (n v) [flexible container]
Sack {m} kassi
Sack (n v) [flexible container] {m} kassi (n v) [flexible container]
Sack {m} säkki
Sack (n v) [bag for commodities or items] {m} säkki (n v) [bag for commodities or items]
Sack (n v) [flexible container] {m} säkki (n v) [flexible container]
Sack (n v) [flexible container] {m} pussi (n v) [flexible container]
Sack {m} laukku
Sack {m} pussi

DE FI Übersetzungen für voll

voll (a) täysi (a)
voll (adj adv n v) [satisfied, in relation to eating] kylläinen (adj adv n v) [satisfied, in relation to eating]
voll täynnä
voll (adj adv n v) [satisfied, in relation to eating] täynnä (adj adv n v) [satisfied, in relation to eating]
voll täyteen
voll (adj adv n v) [containing the maximum possible amount] täysi (adj adv n v) [containing the maximum possible amount]
voll (n v adj) [charged or accompanied with] -täyteinen (n v adj) [charged or accompanied with] (n v adj)
DE Phrasen mit sack voll FI Übersetzungen
Rotnetz RT Sack SA Muovilla päällystetty arkki SP
Sack, mehrlagig MS Sarg CJ Muovilla päällystetty astia MW
Häufigkeit der Probenahme: aus jedem n-ten Sack oder Beutel muss eine Einzelprobe gezogen werden (Dezimalzahlen sind auf die nächste ganze Zahl zu runden). Näytteenoton tiheys (SF): Joka n:s säkki tai pussi, josta perusnäyte on otettava (desimaaliluku pyöristetään lähimpään kokonaislukuun).
SA Sack, mehrlagig Muovikalvosta valmistettu IBC-pakkaus (Intermediate bulk container, plastic film)
SA Sack, mehrlagig Laudat nippuna/kimppuna
Voll- oder Hohlkammerreifen umpikumirenkaat, joustorenkaat
keine Feuchtigkeitsschwankungen eintreten können (Behältnis bzw. Sack muss luftdicht sein); kosteuspitoisuus ei muutu (ilma- ja vesitiivis säkki tai astia),
Häufigkeit der Probenahme (HP): Aus jedem n-ten Sack oder Beutel ist eine Einzelprobe zu entnehmen (Dezimalzahlen sind auf die nächste ganze Zahl zu runden). näytteenoton tiheys: joka n:s säkki tai pussi, josta perusnäyte on otettava (desimaaliluku pyöristetään lähimpään kokonaislukuun).
Sack/Beutel Säkki
auch voll automatisiert, Ausbildungsaspekte jossakin vaiheessa kokonaan automatisoitu, koulutukseen liittyvät kysymykset
voll aufgeladen Täyteen ladattu
Bei Explosivstoffen in Patronen und Explosivstoffen in Säcken steht die eindeutige Kennzeichnung auf einem Klebeetikett oder wird direkt auf jede Patrone oder jeden Sack aufgedruckt. Panostettujen ja panospusseissa olevien räjähdystarvikkeiden yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä itseliimautuvaa tarraa tai tunniste on painettava suoraan jokaiseen panokseen tai panospussiin.
Darüber hinaus können die Unternehmen ein passives inertes elektronisches Etikett benutzen, das auf jeder Patrone oder jedem Sack angebracht wird sowie ein entsprechendes elektronisches Etikett für jede Patronenschachtel. Yritykset voivat lisäksi käyttää passiivia inerttiä elektronista tunnistetta, joka kiinnitetään jokaiseen panokseen tai panospussiin sekä vastaavaa jokaiseen panoslaatikkoon kiinnitettävää sähköistä tunnistetta.
„Airbag“ ein dehnbarer Sack, der mit einem Gas unter Druck gefüllt wird und ’turvatyynyllä’ joustavaa tyynyä, joka on suunniteltu täyttyväksi painekaasulla, ja joka
Normaldruckbehälter (Schüttgutbehälter, Tank, Tonne, Sack usw.) Paineellinen säiliö (kuula-, pallo-, lieriösäiliö jne.)
Die Verschlüsse müssen verlässlich verhindern, dass das Kind in den Sack hineinrutscht. Kiinnikkeillä on luotettavasti voitava estää lapsen liukuminen pussiin.
Jeder einzelne Sack (oder sonstige Verpackungsart) der Sendung wird mit diesem Code gekennzeichnet. Jokainen lähetykseen kuuluva yksittäinen pussi tai muu pakkaus on merkittävä kyseisellä koodilla.
Jeder einzelne Sack bzw. jede sonstige Verpackungseinheit der Sendung muss diesen Code aufweisen. Jokainen lähetykseen kuuluva yksittäinen pussi tai muu pakkaus on merkittävä kyseisellä koodilla.
Jede Probe wird locker in einen Sack aus Tuch oder Papier gefüllt und an das Analyselaboratorium geschickt. Näytteet on pakattava väljästi kangas- tai paperipussiin ja lähetettävä määrityslaboratorioon.
SA Sack, Jute Muovilla päällystetty astia (Receptacle, plastic wrapped)
Sack, mehrlagig Puuastia (Receptacle, wooden)
Jeder einzelne Sack bzw. jede sonstige Verpackungseinheit der Sendung muss diesen Identifikationscode aufweisen. Jokainen lähetykseen kuuluva yksittäinen pussi tai muu pakkaus on merkittävä kyseisellä tunnistuskoodilla.
Jeder einzelne Sack bzw. jede sonstige Verpackungseinheit der Sendung weist diesen Identifikationscode auf. Jokainen lähetykseen kuuluva yksittäinen pussi tai muu pakkaus on merkittävä kyseisellä tunnistuskoodilla.
Jeder einzelne Sack bzw. jede sonstige Verpackungseinheit der Sendung weist diesen Identifikationscode auf. Kukin lähetykseen kuuluva yksittäinen pussi tai muu pakkaus on merkittävä kyseisellä tunnistuskoodilla.
Jeder einzelne Sack, jede sonstige Verpackungseinheit oder jedes Packstück der Sendung, in dem mehrere einzelne Einheiten in einer Verpackung zusammengestellt werden, muss diesen Code aufweisen. Jokainen lähetykseen kuuluva yksittäinen pussi tai muu pakkaus tai useita yksittäisiä yksikköjä yhdeksi pakkaukseksi yhdistävä pakkaus on merkittävä kyseisellä koodilla.
Die ursprüngliche Formulierung hätte dazu geführt, dass beispielsweise auf einer Packung Salz oder einem Sack Mehl Verwendungshinweise angebracht werden müssten. Alkuperäinen sanamuoto olisi johtanut siihen, että esimerkiksi suolapakettiin tai jauhopussiin olisi merkittävä käyttöohjeet.
Man kann einen Sack Zement kaufen oder Glas und kleinere Materialien, die in kleinen Mengen durch die Tunnel kommen. Sitä voi ostaa pussin sementtiä tai lasia, koska materiaalia tulee pieniä määriä tunnelien kautta.