Gesuchter Begriff Sachkenntnis hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Sachkenntnis {f} asiantuntemus
DE Phrasen mit sachkenntnis FI Übersetzungen
Diese sollen als hochqualifizierte Experten mit Sachkenntnis auf dem Gebiet digitaler Bibliotheken ernannt werden. Jäsenet nimetään korkean tason asiantuntijoina, joilla on digitaalisia kirjastoja koskevaa asiantuntemusta.
Das Programm sollte die besonderen Qualitäten und die Sachkenntnis der Kulturakteure in ganz Europa zusammenführen. Ohjelmalla olisi koottava yhteen eri puolilta Eurooppaa peräisin olevien kulttuuritoimijoiden erityiset ominaisuudet ja asiantuntemus.
personelle Ausstattung und Sachkenntnis der Ratingagentur, und luottoluokituslaitoksen käytössä oleva henkilökunta ja asiantuntemus; ja
personelle Ausstattung und Sachkenntnis der Ratingagentur, und luottoluokituslaitoksen käytössä oleva henkilökunta ja asiantuntemus; ja
Techspace Aero verfügt über eine besondere Sachkenntnis auf dem Gebiet der Niederdruckverdichter. Techspace Aerolla on matalapainekompressorien alan erityisasiantuntemusta.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter werden aufgrund ihrer einschlägigen Erfahrung und Sachkenntnis ernannt.“ Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän asiaankuuluvan kokemuksensa ja asiantuntemuksensa perusteella.”
sie üben ihre Tätigkeit mit Integrität, der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit aus. niiden on toimittava kunniallisesti, asianmukaisella asiantuntemuksella sekä huolellisuutta ja tarkkuutta noudattaen.
Der Ausschuss stützt sich auf die Sachkenntnis des Branchenbeirats. Komitea hyödyntää teollisuuden neuvoa-antavan paneelin asiantuntemusta.
Die Bewertung hat unparteiisch und mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zu erfolgen. Arvonmääritys on suoritettava puolueettomasti sekä kaikkea asianmukaista pätevyyttä, varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.
Verfügbarkeit von Sachkenntnis; käytettävissä olevat asiantuntijat;
Ehrlichkeit, Redlichkeit und gebotene Sachkenntnis Toimiminen rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja pätevästi
ihrer Tätigkeit ehrlich, redlich sowie mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit nachgehen; toimittava rehellisesti, oikeudenmukaisesti sekä pätevästi, varovasti ja huolellisesti;
Die Agentur entwickelt und pflegt ein hohes Niveau an Sachkenntnis. Virasto kehittää ja ylläpitää korkeatasoista asiantuntemusta.
f) Verfügbarkeit von Sachkenntnis. f) käytettävissä oleva asiantuntemus.
- Bereitstellung von Sachkenntnis in der Open-Space-Moderation; - tarjota asiantuntija-apua avoimen keskustelun menetelmän soveltamisessa
Qualifikation der TEN-V-Projektbegleiter: begrenzte Sachkenntnis in Verkehrsfragen TEN-T-hankkeita hallinnoivien virkamiesten pätevyys — liikenteen alan asiantuntemus rajallista
Begrenzte Nutzung der bei anderen Kommissionsdienststellen oder der EIB vorhandenen Sachkenntnis für Bewertungszwecke Komission muiden yksiköiden ja Euroopan investointipankin asiantuntemusta käytetään arvioinnissa rajoitetusti
5. Ausbau der Kapazitäten und Sachkenntnis auf dem Gebiet der Kinderrechte 5 Lasten oikeuksiin liittyvien valmiuksien ja asiantuntemuksen lisääminen
– die Sachkenntnis der Verbraucher sollte verbessert werden; – kuluttajia olisi valistettava nykyistä paremmin;
Eine Entscheidung beruht letztlich auf einem mit Erfahrung und Sachkenntnis untermauerten Urteil, wobei Sachkenntnis im Falle der unabhängigen Zentralbanken stets kollektive Sachkenntnis ist, denn währungspolitische Entscheidungen werden von einem Kollegium, im Falle der Europäischen Zentralbank - dem Direktorium - getroffen. Päätös pohjautuu viime kädessä näkemykseen, johon vaikuttavat myös kokemukset ja asiantuntemus, joka riippumattomista keskuspankeista puhuttaessa on aina kollegista asiantuntemusta, sillä rahapoliittiset päätökset tekee aina kollegio – Euroopan keskuspankissa neuvosto.
Sachkenntnis und Technologie asiantuntemusta ja teknologiaa
der Sachkenntnis On tarpeen säätää
Sachkenntnis und tiedoista ja kokemuksesta
DE Synonyme für sachkenntnis FI Übersetzungen
Wissen [geistiger Überblick] n saber
Qualität [geistiger Überblick] f qualidade {f}
Kenntnis [geistiger Überblick] f Conhecimento
Horizont [geistiger Überblick] m Horizonte
Weisheit [geistiger Überblick] f sabedoria {f}
Gelehrsamkeit [geistiger Überblick] f sabedoria {f}
Allgemeinbildung [geistiger Überblick] f educação de base
Allgemeinwissen [geistiger Überblick] conhecimento geral {m}
Gelehrtheit [geistiger Überblick] (f erudição {f}
Kultur [geistiger Überblick] f cultura {f}
Bildung [geistiger Überblick] f Educação
Gebildetsein [geistiger Überblick] Alfabetização
Praxis [Kenntnis] f experiência {f}
Erfahrung [Kenntnis] f experiência {f}
Bewusstsein [Kenntnis] n consciência {f}
Kenntnisse [Kenntnis] Conhecimento
Einsicht [Kenntnis] f bom-senso {m}
Reife [Kenntnis] f madurez {f}
Qualifikation [Kenntnis] f requisito {m}
Kunde [Kenntnis] m cliente {m}