Gesuchter Begriff rückständig hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
rückständig (adj adv) [of an outdated value] taantumuksellinen (adj adv) [of an outdated value]
rückständig takapajuinen
rückständig (adj adv) [undeveloped] takapajuinen (adj adv) [undeveloped]
rückständig (adj adv) [of an outdated value] vanhanaikainen (adj adv) [of an outdated value] (adj adv)
rückständig (adj adv) [undeveloped] vanhanaikainen (adj adv) [undeveloped] (adj adv)
DE Deutsch FI Finnisch
rückständig (adj adv) [undeveloped] alikehittynyt (adj adv) [undeveloped] (adj adv)
DE Phrasen mit rückständig FI Übersetzungen
Nach der Unterrichtung machten zwei Ausführer, denen Vorteile im Rahmen der „Industrial Incentives Schemes“ (IIS) gewährt wurden, geltend, dass es sich bei diesen Regelungen nicht um eine Ausfuhrsubvention handele, sondern um einen Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund unzureichender Infrastrukturen in den als wirtschaftlich rückständig ausgewiesenen Gebieten, und dass einer der beiden Ausführer seit dem 5. Juli 2003 die Regelung nicht mehr in Anspruch nehme. IIS-järjestelmistä tukia saaneet kaksi viejää esittivät toimenpiteistä ilmoittamisen yhteydessä, että i) IIS-järjestelmissä ei ole kyse vientituesta, ii) IIS-järjestelmät vain korvaavat ylimääräiset kulut, joita aiheutuu siitä, ettei asianomaisilla kehittymättömillä alueilla ole käytettävissä asianmukaista infrastruktuuria, ja iii) toinen viejistä ei ole saanut järjestelmästä tukea 5 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen.
(132) Nach der Unterrichtung machten zwei Ausführer, denen Vorteile im Rahmen der „Industrial Incentives Schemes“ (IIS) gewährt wurden, geltend, dass es sich bei diesen Regelungen nicht um eine Ausfuhrsubvention handele, sondern um einen Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund unzureichender Infrastrukturen in den als wirtschaftlich rückständig ausgewiesenen Gebieten, und dass einer der beiden Ausführer seit dem 5. Juli 2003 die Regelung nicht mehr in Anspruch nehme. (132) IIS-järjestelmistä tukia saaneet kaksi viejää esittivät toimenpiteistä ilmoittamisen yhteydessä, että i) IIS-järjestelmissä ei ole kyse vientituesta, ii) IIS-järjestelmät vain korvaavat ylimääräiset kulut, joita aiheutuu siitä, ettei asianomaisilla kehittymättömillä alueilla ole käytetävissä asianmukaista infrastruktuuria, ja iii) toinen viejistä ei ole saanut järjestelmästä tukea 5 päivän heinäkuuta 2003 jälkeen.
In anderen Teilen Europas ist die Zugänglichkeit das Hauptproblem für Regionen und Mitgliedstaaten in Randlage. Durch die Kofinanzierung von Verkehrsinfrastruktur werden die Struktur- und Kohäsionsfonds weiter den Regionen helfen, die hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Integration rückständig sind oder an strukturellen Nachteilen leiden. Während viele der neuen Mitgliedstaaten die in der Vergangenheit vernachlässigten Investitionen in den Straßenbau und die städtische Infrastruktur nachholen werden, müssen Inselregionen und Regionen in Randlage das Potenzial von Regionalflughäfen und Seeverkehrsverbindungen nutzen. Die Regionen in äußerster Randlage leiden an einer stark defizitären Zugänglichkeit, nicht nur in Bezug auf den kontinentalen Binnenmarkt, sondern auch in ihrem eigenen Hinterland. Instrumente der Verkehrspolitik und staatliche Beihilfen könnten eingesetzt werden, um die Auswirkungen der Randlage auf ihre Wettbewerbsposition zu vermindern und die Verbindungen mit der restlichen EU und mit benachbarten Drittländern zu verbessern. Muualla Euroopassa saavutettavuus on suuri ongelma syrjäisille alueille ja jäsenvaltioille. Rakennerahastoista ja koheesiorahastosta autetaan edelleen taloudellisessa yhdentymisessä jälkeen jääneitä tai rakenteellisista haitoista kärsiviä alueita liikenteen infrastruktuurin osarahoituksen kautta. Kun monet uudet jäsenvaltiot kurovat kiinni tie- ja kaupunki-infrastruktuurin aiemmin vähäisiä investointeja, saaristoalueilla ja syrjäisimmillä alueilla on hyödynnettävä alueellisten lentoasemien ja meriyhteyksien mahdollisuuksia. Syrjäisimmät alueet kärsivät pahasta saavutettavuusvajeesta paitsi suhteessa mantereen sisämarkkinoihin myös omilla syrjäseuduillaan. Liikennepolitiikan välineillä ja valtiontuella voitaisiin vähentää syrjäisyyden vaikutuksia näiden alueiden kilpailuasemaan sekä parantaa yhteyksiä muihin EU:n jäsenvaltioihin ja naapureina oleviin kolmansiin maihin.
31. ist der Auffassung, dass tiefe, liquide, offene, transparente und gut regulierte Finanzmärkte das Wirtschaftswachstum fördern können, hält den chinesischen Wertpapier-, Banken- und Versicherungssektor für rückständig und fordert China auf, sich umfassend an der weltweiten Diskussion über die Verbesserung des Regulierungs- und Aufsichtsrahmens für die Finanzmärkte zu beteiligen; 31. uskoo, että syvät, joustavat, avoimet, läpinäkyvät ja hyvin säädellyt rahoitusmarkkinat voivat tukea talouskasvua, ja katsoo, että Kiinan arvopaperi-, pankki- ja vakuutusalat ovat alikehittyneitä; kehottaa Kiinaa osallistumaan täysipainoisesti maailmanlaajuiseen keskusteluun rahamarkkinoiden sääntely- ja valvontakehyksen parantamisesta;
7. ist der Auffassung, dass tiefe, liquide, offene, transparente und gut regulierte Finanzmärkte das Wirtschaftswachstum fördern können, hält den chinesischen Wertpapier-, Banken- und Versicherungssektor für rückständig und fordert China auf, sich umfassend an der weltweiten Diskussion über die Verbesserung des Regulierungs- und Aufsichtsrahmens für die Finanzmärkte zu beteiligen; 7. uskoo, että syvät, joustavat, avoimet, läpinäkyvät ja hyvin säädellyt rahoitusmarkkinat voivat tukea talouskasvua, ja katsoo, että Kiinan arvopaperi-, pankki- ja vakuutusalat ovat alikehittyneitä; kehottaa Kiinaa osallistumaan täysipainoisesti maailmanlaajuiseen keskusteluun rahamarkkinoiden sääntely- ja valvontakehyksen parantamisesta;
in der Erwägung, dass die meisten dieser Unternehmen – C & J Clark im Schuhsektor, Bawo im Bekleidungssektor, beide im Bezirk Aveiro, Gerry Weber im Bekleidungssektor, Bezirk Leiria, sowie Bagir und Sasimac im Bezirk Coimbra – in Regionen angesiedelt sind, die in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht besonders rückständig sind und in hohem Maße von diesen Investitionen abhängen, ottaa huomioon, että valtaosa näistä yrityksistä – kenkäalan yritys C&J Clark ja vaatetusalan yritys Bawo Aveiron alueella, vaatetusalan yritys Gerry Weber Leirian alueella sekä Bagir ja Sasimac Coimbran alueella – sijaitsee taloudellisesti ja sosiaalisesti taantuneilla alueilla, jotka ovat erittäin riippuvaisia kyseisistä investoinneista,
Die Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und der kurdischen Minderheit im Land hat, wie der Kommission bekannt ist, eine Reihe nachteiliger Folgen für die Entwicklung in den kurdischen Gebieten, die als sehr rückständig bezeichnet werden müssen. Kuten komissio tietää, Turkin valtion ja kurdivähemmistön vastakohtaisuudet ovat vaikuttaneet monella tavalla kielteisesti kurdialueilla, joita voidaan pitää erittäin jälkeenjääneinä.
Frankreich zeigt sich hier besonders rückständig. Ranska on jäänyt tällä alalla erittäin paljon jälkeen.