Gesuchter Begriff Organ hat 7 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
Organ (n) [Biologie] {n} elin (n) [Biologie]
Organ {n} elin
Organ (n) [Glied] {n} elin (n) [Glied]
Organ {n} äänen.kannattaja
Organ {n} toimielin
DE Deutsch FI Finnisch
Organ (v) [to remove an organ or its contents] {n} poistaa (v) [to remove an organ or its contents]
Organ {n} Elin
DE Phrasen mit organ FI Übersetzungen
Betroffenes Organ Kohteena oleva elin
Bauchwand (kein Organ betroffen) Vatsanpeitteet (ei elinvammaa)
Organ- und Spendercharakterisierung Elimen ja luovuttajan ominaisuuksien kuvaus
ORGAN UND GESCHÄFTSSTELLE TOIMIELIN JA SIHTEERISTÖ
die entsprechende Organ-Äquivalentdosisleistung (im Organ oder Gewebe T) zum Zeitpunkt t, τ on ajanjakso, jonka yli integrointi suoritetaan.
Der Staatsrat ist das höchste ausführende Organ der Staatsmacht sowie das höchste Organ der Staatsverwaltung [22]. Valtioneuvosto on korkein valtion täytäntöönpanovaltaa käyttävä elin sekä korkein valtionhallinnon elin [22].
Politikbereich | Verpflichtungsermächtigungen | Organ | Toimintalohko | Maksusitoumusmäärärahat | Toimielin |
unabhängiges Organ riippumaton elin
von Organ, Ausschuss, Delegation valiokuntien puheenjohtajakokous
Jedes Organ: Kukin toimielin:
Jedes Organ Kukin toimielin
Jedes Organ Jokainen toimielin
das genannte Organ sowie edellä mainitulle toimielimelle sekä
Jedes Organ erstellt Jokainen toimielin
für jedes Organ Hänet nimitetään