Gesuchter Begriff Nenner hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Nenner (n) [The number or expression written below the line in a fraction] {m} nimittäjä (n) [The number or expression written below the line in a fraction] (n)
DE Phrasen mit nenner FI Übersetzungen
Zähler/Nenner Osoittaja/nimittäjä
Im Nenner wird EPE wie ein feststehender Kreditrestbetrag verwendet. Nimittäjässä olevaa EPE:tä käytetään laskennassa ikään kuin se olisi kiinteä lainamäärä.
Im Nenner wird EPE wie ein feststehender Kreditrestbetrag verwendet. Nimittäjässä olevaa EPE:tä käytetään laskennassa ikään kuin se olisi kiinteä lainamäärä.
die Zähler und Nenner aller allgemeinen und speziellen Indikatoren; kaikkien yleis- ja erityisindikaattoreiden osoittajat ja nimittäjät;
Nenner ’Nimittäjä’
der allgemeine Nenner gemäß Absatz 5.4 inkrementiert wird und yleistä nimittäjää korotetaan 5.4 kohdan mukaisesti ja
der Nenner nicht gemäß Absatz 5.6 deaktiviert wird und nimittäjän korotusta ei ole keskeytetty 5.6 kohdan mukaisesti ja
Spezifischer Nenner für Verdampfungssysteme (reserviert) Haihdutusjärjestelmää koskeva erityisnimittäjä (varalla)
Spezifischer Nenner für Sekundärluftsysteme (reserviert) Lisäilmajärjestelmää koskeva erityisnimittäjä (varalla)
Spezifischer Nenner für Dieselpartikelfilter (DPF) DPF-järjestelmän erityisnimittäjä
Spezifischer Nenner für Oxidationskatalysatoren Hapetuskatalysaattorin erityisnimittäjä
Spezifischer Nenner für Hybride (reserviert) Hybridijärjestelmän erityisnimittäjä (varalla)
Abschaltung der Inkrementierung der Zähler, der Nenner und der Generalnenner Osoittajien, nimittäjien ja yleisen nimittäjän korottamisen keskeyttäminen
für den Nenner der Rendite die an die CDC übertragenen Spareinlagen; tuottoasteen nimittäjänä CDC:hen siirrettyjä talletuksia;
Die allgemein für Nenner geltenden Bedingungen sind erfüllt; nimittäjää koskevat yleiset edellytykset täyttyvät;
Weisen zwei oder mehr spezifische Überwachungsfunktionen denselben Quotienten auf, sind für das spezifische Bauteil der Zähler und der Nenner der spezifischen Überwachungsfunktion mit dem höchsten Nenner zu melden.“ Jos kahdella tai useammalla valvontalaitteella on sama suhdeluku, kyseisestä osasta kirjataan sen valvontalaitteen osoittaja ja nimittäjä, jonka nimittäjä on suurin.”
Die Mitgliedstaaten teilen Zähler und Nenner mit, sofern diese nicht im gemeinsamen Berichtsformat enthalten sind. Jäsenvaltion on ilmoitettava osoittaja ja nimittäjä, jos ne eivät sisälly yhteiseen raportointimuotoon (CRF).
Die Mitgliedstaaten teilen Zähler und Nenner mit, sofern diese nicht im gemeinsamen Berichtsformat enthalten sind. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava osoittaja ja nimittäjä, jos ne eivät sisälly yhteiseen raportointimuotoon (CRF).
im Nenner EPE wie ein feststehender Kreditrestbetrag verwendet wird. nimittäjässä olevaa EPE:tä käytetään laskennassa ikään kuin se olisi kiinteä lainamäärä.
Ein als Quotient mit dem Nenner 100 ausgedrückter Anteil. Osuus, joka esitetään suhteena, jonka nimittäjä on 100.
Nenner ’Nimittäjä’
der allgemeine Nenner gemäß Absatz 5.4 inkrementiert wird und yleistä nimittäjää korotetaan 5.4 kohdan mukaisesti ja
der Nenner nicht gemäß Absatz 5.6 deaktiviert wird und nimittäjän korotusta ei ole keskeytetty 5.6 kohdan mukaisesti ja
Spezifischer Nenner für Verdampfungssysteme (frei gelassen) Haihdutusjärjestelmää koskeva erityisnimittäjä (varalla)
Spezifischer Nenner für Sekundärluftsysteme (frei gelassen) Lisäilmajärjestelmää koskeva erityisnimittäjä (varalla)
Spezifischer Nenner für Hybride (frei gelassen) Hybridijärjestelmän erityisnimittäjä (varalla)
Abschaltung der Inkrementierung der Zähler, der Nenner und der allgemeinen Nenner Osoittajien, nimittäjien ja yleisen nimittäjän korottamisen keskeyttäminen
den allgemeinen Nenner; yleinen nimittäjä,
Der Nenner: risikogewichtete Aktiva und außerbilanzmäßige Geschäfte Vakavaraisuussuhteen nimittäjä: Varojen ja taseen ulkopuolisten erien riskipainotettu arvo
Es sei mehr als der kleinste gemeinsame Nenner. Konventtiedustajien puheenvuorot
Langwierige Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner Oikeus, vapaus ja turvallisuus ― mitä on saavutettu?