Gesuchter Begriff nennen hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
nennen (n v) [make known] ilmoittaa (n v) [make known]
nennen nimetä
nennen (n v) [to name or refer to] nimetä (n v) [to name or refer to]
nennen nimittää
nennen (adj v) [to call by a distinctive title; to name] nimittää (adj v) [to call by a distinctive title; to name]
DE Deutsch FI Finnisch
nennen mainita
DE Phrasen mit nennen FI Übersetzungen
Zu nennen sind: Eriteltävä:
Bitte nennen Sie gegebenenfalls die betroffenen Teilsektoren. Tarvittaessa ilmoitetaan osa-alat.
Nennen Sie bitte die Beihilfeintensität: … Ilmoittakaa tuki-intensiteetti: …
Nennen Sie das Ziel des Programms. Ilmoitetaan ohjelman tavoitteet;
Diese beiden Bestandteile sind ausdrücklich zu nennen. Myös osien nimitykset on mainittava.
Nennen Sie bitte kurz Ilmoittakaa lyhyesti:
Hier sind insbesondere zu nennen: Näihin kuuluvat erityisesti seuraavat edut:
Diese beiden Bestandteile sind ausdrücklich zu nennen Myös osien nimitykset on mainittava.
Nennen Sie für die betroffenen Märkte Vaikutusalaan kuuluvilla markkinoilla toimivien elinkeinoelämän järjestöjen osalta
Ggf. unvorschriftsmäßige Merkmale nennen Tarkenna mahdolliset vaatimustenvastaiset ominaisuudet
die strittige Maßnahme zu nennen, yksilöitävä kyseessä oleva toimenpide;
Nennen Sie bitte die Gründe dafür: Perustelkaa, miksi:
Deshalb sind sie unbedingt zu nennen. Näin ollen niistä on ehdottomasti säädettävä.
Als Beispiele sind zu nennen: Näitä ovat esimerkiksi:
Deshalb würden wir diese Frauen und Männer heute Staatsmänner nennen und unsere Gebäude nach ihnen nennen. Lisäksi sillä pyritään samanarvoisten edellytysten luomiseen ja kaksinkertaisen verotuksen ja veropakolaisuuteen liittyvän keinottelun torjumiseen.
In Deutschland würde man dies "Realsatire" nennen. -//EP//TEXT TA P6-TA-2007-0595 0 NOT XML V0//FI
EU-Beobachter nennen bolivianisches Verfassungsreferendum „glaubwürdig“ Bolivialaisia odottaa "vaikea testi", EU-tarkkailijat sanovat
Können Sie ein paar Beispiele nennen? Miksi YMP:tä on yksinkertaistettava?
http://www.evca.com zu nennen. http://www.evca.com käytännesäännöt.
Lassen Sie mich schließlich Europa selbst nennen. Haluaisin lopuksi mainita Euroopan itsensä.
Wenn ja, kann sie entsprechende Details nennen? Jos tukea annettiin, millaista se oli?
Wenn ja, kann sie entsprechende Details nennen? Jos materiaalia annettiin, millaista se oli?
Könnte die Kommission potenzielle EU-Finanzierungsquellen nennen? Voiko komissio ehdottaa mitään mahdollisia EU-rahoituksen lähteitä?
Nennen und beschreiben Sie einige Beispiele! Mainitkaa muutama esimerkki ja kuvailkaa niitä!
Können Sie diese Zahl nennen? Kuinka suuri määrä on?