Gesuchter Begriff Letztere hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Letztere {m} Viimeksimainittu
DE Phrasen mit letztere FI Übersetzungen
Letztere Ansicht wird von Greenpeace geteilt. Greenpeace yhtyy tähän viimeiseen huomautukseen.
Letztere Regelung wurde der Kommission am 18. Januar 2002 gemeldet. Viimeksi mainitusta järjestelmästä ilmoitettiin komissiolle 18 päivänä tammikuuta 2002.
Letztere fallen somit nicht unter die Warendefinition. Kyseinen tuote ei siis kuulu tuotteen määritelmän soveltamisalaan.
Letztere müssen den Vorschriften gemäß Anhang 5 entsprechen. Viimeksi mainituissa on noudatettava liitteessä 5 annettuja ohjeita.
Letztere werden nachfolgend als „gedumpte Einfuhren“ bezeichnet. Jälkimmäiseen viitaan jäljempänä käsitteellä ”polkumyynnillä tapahtuva tuonti”.
Letztere sind als Anhang 3 beigefügt. Vakiolomakkeet esitetään liitteessä 3.
Letztere Methode wird bevorzugt. Jälkimmäinen menetelmä on suositeltava.
Letztere umfassen Verpflichtungsermächtigungen und Zahlungsermächtigungen.“ Jaksotetut määrärahat muodostuvat maksusitoumusmäärärahoista ja maksumäärärahoista.”.
Letztere müssen den Vorschriften gemäß Anhang 5 entsprechen. Viimeksi mainituissa on noudatettava liitteessä 5 annettuja ohjeita.
Letztere umfassen Verpflichtungsermächtigungen und Zahlungsermächtigungen. Viimeksi mainitut ovat maksusitoumusmäärärahoja tai maksumäärärahoja.
Letztere Kategorie entspricht dem finanziellen Geschäfts- oder Firmenwert. Jälkimmäinen vastaa rahallista liikearvoa.
Letztere ergäben einen Nutzungsfaktor von 0,87. Hakijan tietojen perusteella käyttötekijän arvoksi tulisi 0,87.
Nur letztere sind aber für die Versorgungssicherheit entscheidend. Vain viimeksi mainitut ovat kuitenkin toimitusvarmuuden kannalta ratkaisevia.
Letztere Information kann auch in das Zeichen selbst einbezogen werden. Tieto voidaan myös sisällyttää itse pysähtymispaikan merkkiin.
Letztere könnte u.U. auch dazu verführen, keine bezahlte Arbeit aufzunehmen. "EU:n ja jäsenmaiden tulee pistää etusijalle lapsiköyhyyden ehkäiseminen ja poistaminen...
Letztere hätten seine Investitionen beeinträchtigt. Hän väittää, että takuukorkoiset vakuutukset ovat vaikuttaneet vahingollisesti hänen sijoitukseensa.
Letztere ergreift geeignete Maßnahmen. Viimeksi mainitun viranomaisen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet.
Letztere können wahrlich keine Lösung bieten. Jälkimmäinen vaihtoehto ei ole mikään ratkaisu.
Letztere insbesondere sind in Spitzentechnologiesektoren tätig. Jäljempänä mainitut toimivat etenkin huipputeknologian alalla.
Letztere werden weiterhin von den Mitgliedstaaten geregelt. Ehdotuksesta mietinnön laatinut Evelyne GEBHARDT (PSE, D) esittää lukuisia tarkistuksia komission tekstiin.
Letztere werden weiterhin von den Mitgliedstaaten geregelt. Parlamentin täysistuntoäänestyksen jälkeen asia menee neuvoston käsittelyyn.
Letztere haben insbesondere Interesse daran , Heidän pyrkimyksenään olisi oltava erityisesti seuraavat: