Gesuchter Begriff kurdisch hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
kurdisch (a) [die Kurden betreffend] kurdi- (a) [die Kurden betreffend]
kurdisch (a) [die Kurden betreffend] kurdilainen (a) [die Kurden betreffend]
DE Phrasen mit kurdisch FI Übersetzungen
Allerdings hätten sich die damit verbundenen Hoffnungen nicht realisiert, weil die Träger von Kurdisch-Kursen im Laufe des letzten Jahres alle Kurse eingestellt hätten. Valitettavasti opetusta ei ole järjestetty sitten viime vuoden, jolloin se keskeytettiin resurssien ja kysynnän puutteessa.
in der Erwägung, dass Leyla Zana am 6. November 1991 verurteilt wurde, weil sie anlässlich der Eröffnungszeremonie der Nationalversammlung Kurdisch gesprochen und den Satz geäußert hatte, sie halte diese Rede für die Brüderlichkeit des türkischen und des kurdischen Volkes, ottaa huomioon, että Zana sai 6. marraskuuta 1991 tuomion, koska hän käytti kurdin kieltä kansalliskokouksen avajaisseremoniassa ja puhui turkkilaisten ja kurdikansan veljeyden puolesta,
Die kulturellen Rechte aller Bürger sollen sichergestellt werden: Sie sollen tatsächlich Zugang zu Radio- und Fernsehprogrammen - auch in Kurdisch oder anderen Minderheitensprachen - haben (34.). Näistä leikkauksista saatavat varat olisi investoitava kokonaisuudessaan yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin rahoittamiseen (maaseudun kehittäminen ja ympäristötoimet).
Seitdem dürfe kurdisch gesprochen werden, kurdischer Unterricht und kurdisches Radio seien erlaubt. Hän sanoi olevansa ilahtunut, että parlamentti vihdoinkin voi kuulla
Die Abgeordneten begrüßen hingegen die Eröffnung der Möglichkeit von Sendungen in Kurdisch. Neuvotteluiden tavoitteena on kuitenkin Turkin EU-jäsenyys.
Die Abgeordneten begrüßen hingegen die Eröffnung der Möglichkeit von Sendungen in Kurdisch. Parlamentti suhtautuu myönteisesti kurdinkielisten ohjelmien lähettämiseen.
Sie habe ihre heutige Rede in türkisch begonnen und werde sie in kurdisch beenden. Borrell muistutti syistä, miksi parlamentti myönsi Saharov-palkinnon Leyla Zanalle.
Die Allianz besteht aus früheren Rebellengruppen, die die Selbstverwaltung der kurdisch dominierten Gebiete des Irak erreichen wollen, wofür sie hart gekämpft haben. Liitto koostuu entisistä kapinallisryhmistä, joiden tavoitteena on varmistaa Irakin kurdialueille itsehallinto, jonka puolesta ne ovat voimakkaasti taistelleet.
Dabei ging es in mehreren Verfahren um die Auffassung von Egitim-Sen, dass Unterricht in der Muttersprache (also auch in Kurdisch) in der Türkei möglich sein muss. Egitim Seniä vastaan nostettiin useita kanteita sillä perusteella, että yhdistyksen käsityksen mukaan Turkissa on oltava mahdollisuus opetukseen omalla äidinkielellä (siis myös kurdin kielellä).
Widerspricht die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen dem Anliegen, Unterricht in Kurdisch und einen kurdischen Fernsehsender zu fordern? Onko alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan vastaista vaatia opetusta kurdin kielellä tai kurdinkielistä tv-kanavaa?
Um nur ein Beispiel zu nennen, waren Gefängnisstrafen für kurdisch sprechende Vertreter der Demokratischen Volkspartei DEHAP, die bei ihren Wahlkämpfen auf kurdisch sprachen, an der Tagesordnung. Vain yhden esimerkin mainitakseni kurdinkielisiä demokraattisen kansanpuolueen DEHAP:n kansanedustajia uhkasi vankeusrangaistus, jos he puhuisivat kurdia vaalikampanjassaan.
Bisher ist noch kein lokaler Rundfunk in Kurdisch genehmigt worden, Sprachkurse für Kurdisch sind eingestellt worden und es werden — wie auch die Anfragen des Herrn Abgeordneten zeigen — immer noch Menschen verurteilt, wenn sie in bestimmten Situ­ationen kurdisch sprechen. Kurdinkielistä paikallista radio- ja TV-toimintaa ei ole vielä sallittu, kurdin kielen kursseja on lakkautettu ja — kuten kysyjä kysymyksissään toteaa — ihmisiä tuomitaan edelleen kurdin kielen käytöstä tietyissä yhteyksissä.
Er wollte seine Rede auf Kurdisch fortsetzen, wurde jedoch aufgrund von Warnungen der Polizei aufgefordert, das Rednerpult zu verlassen. Hän halusi jatkaa puhettaan kurdiksi, mutta häntä pyydettiin poliisin antamien varoitusten jälkeen poistumaan puhujakorokkeelta.
Außerdem gab es Gesetzesänderungen, durch die der Unterricht und Rundfunk- und Fernsehsendungen in anderen Sprachen als Türkisch — auch in Kurdisch — zugelassen wurden. Lainsäädäntöön on lisäksi tehty muutoksia, joiden myötä sallitaan muukin kuin turkinkielinen, siis myös kurdinkielinen, opetus ja radiotoiminta.
Die Türkei versucht sogar Fernsehsendungen für Kinder auf Kurdisch in EU-Mitgliedstaaten wie Dänemark zu verhindern. Eikä tässä kaikki: Turkki pyrkii kieltämään kurdinkielisten lastenohjelmien lähettämisen myös Tanskan kaltaisissa EU:n jäsenvaltioissa.
Eine der Begründungen des Urteils ist, dass die besagten Pamflete auf Kurdisch verfasst waren, was in der Türkei gesetzlich verboten ist. Yksi tuomioon johtaneista syytekohdista koski sitä, että kyseiset pamfletit olivat kurdinkielisiä, mikä on Turkissa lailla kielletty.
Der Bürgermeister von Diyarbakir, Osman Baydemir, wurde Ende Dezember angeklagt, weil er Einladungen zu einem Kulturfestival in seiner Stadt auf Türkisch und auf Kurdisch verschickt hatte. Diyarbakirin pormestaria Osman Baydemiria vastaan nostettiin joulukuun lopussa syyte, kun hän oli lähettänyt kutsuja kaupungissaan järjestettävään kulttuurifestivaaliin sekä turkin- että kurdinkielellä.
In Wirklichkeit hatte Leyla Zana, die kurdischer Herkunft ist, auf zwei politischen Versammlungen der Partei der demokratischen Gesellschaft (DTP) Reden auf Kurdisch gehalten. Todellisuudessa Leyla Zana, joka on alkuperältään kurdi, piti kurdinkielisen puheen kahdessa DTP-puolueen poliittisessa kokouksessa.
Betrifft: Verwendung von Kurdisch als Unterrichtssprache in der Türkei Aihe: Kurdin kielen käyttö Turkin koulutusjärjestelmässä
Am 4. November kam es im Gerichtssaal zu einem Zwischenfall, als ein Richter Kurdisch als „eine unbekannte Sprache“ bezeichnete. Tuomari viittasi oikeussalissa 4. marraskuuta 2010 kurdin kieleen ilmauksella ”tuntematon kieli”.
Erachtet die Kommission das Verbot von Kurdisch, der Muttersprache von Millionen Bürgern in der Türkei, als Unterrichtsprache als in Einklang mit den Kriterien von Kopenhagen? Onko komission mielestä Kööpenhaminan kriteerien mukaista, että Turkissa ei anneta opetusta kurdin kielellä, jota miljoonat Turkin kansalaiset puhuvat äidinkielenään?
Wenn nein, welche Maßnahmen leitete die Kommission jüngst zur Anerkennung von Kurdisch als Unterrichtssprache in der Türkei ein? Jos ei ole, mihin toimiin komissio on viime aikoina ryhtynyt varmistaakseen kurdin kielen tunnustamisen viralliseksi opetuskieleksi Turkissa?
Sie waren an dem sogenannten KCK-Prozess beteiligt und sprachen im Gericht Kurdisch; das hatte zur Folge, dass sie nicht freigelassen wurden. He ovat olleet mukana niin sanotussa KCK-oikeudenkäynnissä, mutta puhuneet oikeudessa kurdin kieltä, minkä vuoksi heitä ei ole vapautettu.
Eine Studie von 2006 über die verschiedenen Sprachen in der Stadt ergab, dass 24% der Bürger Türkisch, 72% Kurdisch, 3% Syrisch und Armenisch und 1% Arabisch sprechen. Vuonna 2006 kaupungissa suoritetussa kielieroja koskevassa tutkimuksessa kävi ilmi, että turkkia puhuvien asukkaiden osuus oli 24 prosenttia, kurdia puhuvia oli 72 prosenttia, syyriaa ja armeniaa puhui kolme prosenttia ja arabiaa yksi prosentti asukkaista.
Diskriminierung jüdischer Frauen auf Grund ihres Geschlechts - weiblich - oder auf Grund ihrer Religion - jüdisch - oder beides; oder Diskriminierung eines homosexuellen kurdischen Mannes auf Grund seiner ethnischen Herkunft - kurdisch - oder seiner Sexualität - homosexuell - oder beides. Syrjintä voi johtua yhdestä syystä tai monien syiden yhdistelmästä (esimerkiksi juutalaisen naisen syrjintä hänen sukupuolensa (nainen) vuoksi tai hänen uskontonsa (juutalaisuus) vuoksi tai molempien seikkojen vuoksi; tai homoseksuaalin kurdimiehen syrjintä hänen etnisen alkuperänsä (kurdi) tai hänen sukupuolisen suuntautumisensa (homoseksuaali) vuoksi tai molempien syiden vuoksi).
Kurdisch Kurdi