Gesuchter Begriff Kuh hat 7 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
Kuh (n) [ein weibliches Hausrind] {f} lehmä (n) [ein weibliches Hausrind]
Kuh {f} lehmä
Kuh (n v) [derogatory: despicable woman] {f} lehmä (n v) [derogatory: despicable woman]
Kuh (n v) [female domesticated ox or other bovine] {f} lehmä (n v) [female domesticated ox or other bovine]
Kuh (n v) [female of various species of mammal] {f} lehmä (n v) [female of various species of mammal]
DE Deutsch FI Finnisch
Kuh (n v) [any domestic bovine regardless of sex or age] {f} nauta (n v) [any domestic bovine regardless of sex or age]
Kuh {f} Nauta
DE Phrasen mit kuh FI Übersetzungen
Die an jede Kuh zu verabreichende Tagesration beträgt 1,0 × 107 KBE. Kullekin lehmälle annettu päiväannos on 1,0 × 107 PMY.
Natürlich vorkommende Substanz, Kuh-Vollmilch Lac, luonnostaan esiintyvä aine, lehmän täysmaito
Empfohlene Dosis: Die Menge des Zusatzstoffes in der Tagesration sollte 3—5 g/Kuh/Tag betragen. Suositeltu annostus: lisäaineen määrän päiväannoksessa olisi oltava 3–5 g/lehmä/päivä.
% CM = Kuhmilchgehalt C = Kuh, E = Schaf, G = Ziege. % CM = lehmänmaidon prosenttiosuus, C = lehmä, E = uuhi, G = vuohi.
Es wird empfohlen, ein Gemisch von 50 Vol. % Torf und 50 Vol. % Kuh- oder Pferdedung zu verwenden. Suositeltava lisäysalusta on sekoitus, jossa on 50 % turvetta ja 50 % hevosen tai lehmän lantaa.
„Mutterkuh“ eine Kuh einer Fleischrasse oder eine aus der Kreuzung mit einer Fleischrasse hervorgegangene Kuh, die einem Bestand angehört, in dem Kälber für die Fleischerzeugung gehalten werden; ’emolehmällä’ lihakarjarotuun kuuluvaa lehmää tai tällaisen rodun kanssa tehdystä risteytyksestä saatua lehmää, joka kuuluu samaan karjaan lihantuotantotarkoituksessa pidettävien vasikoiden kanssa;
Käse aus Kuh-/Ziegen-/Schaf-/Büffelmilch oder verschiedenen Milcharten, lehmän-/vuohen-/lampaan-/puhvelin-/sekamaidosta valmistetut juustot;
Die Behörde schlug vor, die Rückstandsdefinition für Milch zu ändern und empfahl, den Rückstandshöchstgehalt für Kuh-, Schaf und Ziegenmilch zu senken. Elintarviketurvallisuusviranomainen ehdotti jäämien määrityksen muuttamista maidon osalta ja suositteli jäämien enimmäismäärän alentamista lehmänmaidon, lampaanmaidon ja vuohenmaidon osalta.
Sie empfahl, die RHG für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch zu senken. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista lehmän, lampaan ja vuohen maidon osalta.
Kuh-, Ziegen- und Büffelmilch Lehmän-, vuohen- ja puhvelinmaito
Kuh- und Ziegenkäse Lehmän-, vuohenmaitojuusto
KUH KUH
Die Proben würden nicht dahingehend getrennt, von welcher Kuh sie stammten. Sie würden erst am Milchsammelwagen genommen. Näytteitä ei eritellä sen mukaan, mistä lehmästä ne ovat peräisin. Ne otetaan vasta maitoautojen tankeista.
(2) Der je Kuh gewährte Betrag von 80 ECU wird mit dem landwirtschaftlichen Umrechnungskurs umgerechnet, der am Tag der Antragstellung gilt. 2 Suuruudeltaan 80 ecua lehmää kohden oleva tuki muunnetaan palkkiohakemuksen jättökuukauden ensimmäisenä päivänä voimassa olevan maatalouden muuntokurssin avulla.
%quot%(2) Die Beihilfe wird auf 80 ECU je Kuh festgesetzt.%quot% %quot%2. Tuen määrä on 80 ecua lehmältä.%quot%
f) %quot%Mutterkuh%quot% eine Kuh einer Fleischrasse oder eine aus der Kreuzung mit einer Fleischrasse hervorgegangene Kuh, die einem Aufzuchtbetrieb angehört, in dem Kälber für die Fleischerzeugung gehalten werden; f) %quot%emolehmällä%quot% lihakarjarotuun kuuluvaa lehmää tai tällaisen rodun kanssa tehdystä risteytyksestä saatua lehmää, joka kuuluu samaan karjaan lihantuotantotarkoituksessa pidettävien vasikoiden kanssa,
"Investimenti nelle aziende zootecniche e sviluppo della linea vacca — vitello" (Investitionen in Tierhaltungsbetrieben und Förderung der Kuh-Kalb-Beziehung) "Investimenti nelle aziende zootecniche e sviluppo della linea vacca — vitello" (kotieläintilojen investoinnit ja nautaeläinten geneettisen perimän kehittäminen)
d) %quot%Mutterkuh%quot% eine Kuh einer Fleischrasse oder eine aus der Kreuzung mit einer Fleischrasse hervorgegangene Kuh, die einem Bestand angehört, in dem Kälber für die Fleischerzeugung gehalten werden; d) %quot%emolehmällä%quot% lihakarjarotuun kuuluvaa lehmää tai tällaisen rodun kanssa tehdystä risteytyksestä saatua lehmää, joka kuuluu samaan karjaan lihantuotantotarkoituksessa pidettävien vasikoiden kanssa,
Die Landwirtschaft als heilige Kuh Miksi maatalous on niin erityinen?
Dann keine Beihilfe für deine Kuh“ in der niederländischen Zeitung NRC Next vom 8. Februar 2008 bekannt? Onko komissio tietoinen alankomaalaisessa päivälehdessä NRC Next 8. helmikuuta 2008 ilmestyneestä jutusta ”Omantunnontuskia?
Die Milcherzeuger fordern von der Regierung Subventionen in Höhe von 0,2 BGN pro Liter Kuh- bzw. Ziegenmilch und 0,25 BGN pro Liter Schaf- und Büffelmilch sowie eine jährliche Einmalzahlung in Höhe von 350 BGN (175 EUR) pro Kuh, 210 BGN (105 EUR) pro Färse, 370 BGN (185 EUR) pro Büffelkuh, 40 BGN (20 EUR) pro Schaf und 30 BGN (15 EUR) pro Ziege. Maidontuottajat pyytävät hallitukselta litraa kohti seuraavia tuotantotukia: 0,2 BGN (Bulgarian leva) lehmän‑ ja vuohenmaidosta sekä 0,25 BGN lampaan‑ ja puhvelinmaidosta; sekä seuraavia kertaluonteisia vuosittaisia tukia: 350 BGN (175 euroa) lehmää kohden, 210 BGN (105 euroa) hiehoa kohden, 370 BGN (185 euroa) puhvelilehmää kohden, 40 BGN (20 euroa) lammasta kohden sekä 30 BGN (15 euroa) vuohta kohden.
Auf der Halbinsel Peloponnes sah der Bürger in der Nähe des Dorfes Stoupa eine Kuh mit mehreren Kälbern. Äänestäjä näki Peloponnesoksessa lähellä Stoupan kylää lehmän ja muutamia vasikoita.
je Kuh, die der Erzeuger am Tag der Antragstellung hält, karjankasvattajan hallussa hakemuksen jättöpäivänä olevaa lehmää kohti,
Kuh-, Schafs- oder Ziegenmilchprodukten lehmän-, lampaan- ja vuohenmaitotuotteiden
DE Synonyme für kuh FI Übersetzungen
Färse [Rind] f kviga (u)
Rind [Kuh] n nötkreatur (u)
Tor [Beleidigung] m mål {n}
Ross [Beleidigung] n häst (u)
Hund [Beleidigung] m hund (u)
Teufel [Beleidigung] m djävul (u)
Hirsch [Beleidigung] m bock (u)
Satan [Beleidigung] m satan {n}
Zwerg [Beleidigung] m dvärg (u)
Depp [Beleidigung] m dumhuvud {n}
Eule [Beleidigung] f nattuggla (u)
Narr [Beleidigung] m narr (u)
Ratte [Beleidigung] f råtta (u)
Esel [Beleidigung] m åsna (u)
Schwein [Beleidigung] n svin {n}
Huhn [Beleidigung] n hönsfågel
Kalb [Beleidigung] n kalv (u)
Tulpe [Beleidigung] f Tulpaner
Affe [Beleidigung] m apa (u)
Lügner [Beleidigung] m lögnare (u)