Gesuchter Begriff kristallin hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
kristallin kiteinen
DE Phrasen mit kristallin FI Übersetzungen
1,3-Dinitrobenzol, kristallin, gesiebt auf Korngröße 0,5 mm, technisches Produkt für die Prüfung der Schlag- und Reibempfindlichkeit. 1,3-dinitrobentseeni, tekninen kiteinen tuote, joka on läpäissyt 0,5 mm:n seulan, käytetään kitka- ja iskumenetelmissä.
Physikalische Zustandsform (d. h. viskos, kristallin, pulverförmig) (bei 20 °C und 101,3 kPa) Fysikaalinen tila (eli viskoosinen, kiteinen, jauhe) (lämpötilassa 20 °C ja paineessa 101,3 kPa)
(20) Zunächst wurde geprüft, ob die Inlandsverkäufe des kooperierenden brasilianischen Unternehmens im Vergleich zu den Einfuhren aus den drei betroffenen Ländern in die Gemeinschaft repräsentativ waren. Den Feststellungen zufolge war dies bei beiden Siliciumcarbidqualitäten (kristallin und metallurgisch), die aus den in die Untersuchung einbezogenen Ländern in die Gemeinschaft ausgeführt wurden, der Fall. (20) Ensin tutkittiin, onko yhteistyössä toimineen brasilialaisen yrityksen kotimainen myynti edustavaa kyseisistä kolmesta maasta yhteisöön tapahtuvaan tuontiin verrattuna. Näin todettiin olevan niiden molempien piikarbidiryhmien eli kiteisen ja metallurgisen piikarbidin osalta, joita tuotiin tutkimuksen kohteena olevista maista yhteisöön.
(77) Treten die Maßnahmen außer Kraft, könnten die russischen und ukrainischen Ausführer einen Teil ihrer bedeutenden Ausfuhren in die Gemeinschaft umleiten und ihren Produktionsüberschuß verkaufen, und zwar zu Preisen, die unter denjenigen des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft liegen, wie ihr Preisverhalten auf Drittländermärkten vermuten läßt. Die beste russische Siliciumcarbidqualität (kristallin), auf deren Einfuhren in die Gemeinschaft im Rahmen der Verpflichtung keine Antidumpingzölle erhoben werden, wird gegenwärtig zu einem erheblich niedrigeren Preis verkauft als die entsprechenden Qualitäten des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft. (77) Jos toimenpiteet kumottaisiin, venäläiset ja ukrainalaiset viejät voisivat kohdentaa osan merkittävästä viennistään uudelleen yhteisöön ja markkinoida tuotantonsa ylijäämää hinnoilla, jotka alittavat yhteisön tuotannonalan hinnat, kuten niiden hinnoittelu kolmansien maiden markkinoilla osoittaa. Lisäksi olisi huomattava, että laadullisesti parasta venäläistä piikarbidia (kiteistä piikarbidia), jota tuodaan yhteisöön polkumyyntitullitta sitoumuksen puitteissa, myydään tällä hetkellä huomattavasti alemmalla hinnalla kuin yhteisön tuotannonalan vastaavan tuotteen hinta.
(14) Bei der betroffenen Ware handelt es sich um dieselbe Ware wie in den vorausgegangenen Untersuchungen, d. h. um Kaliumpermanganat, dessen chemische Formel KMnO4 ist. Kaliumpermanganat, das dem KN-Code 2841 61 00 zugewiesen wird, setzt sich aus Mangan, Kalium und Sauerstoff zusammen und wird aus den beiden Grundrohstoffen Kaliumhydroxid (KOH) und Mangandioxid oder Weichmanganerz (MnO2) hergestellt. Die Ware wird in drei Qualitäten hergestellt: die technische (KMnO4-Gehalt 97 % bis 98 %, in Form von kristallinem Pulver), die freifließende (mit Trennmittelzusatz) und die pharmazeutische Qualität (Mindestgehalt an KMnO4 99 %, in Form von Kristallen). Alle Qualitäten weisen dieselben grundlegenden materiellen (kristallin) und chemischen Eigenschaften auf. Daher wurde der Schluss gezogen, dass alle Qualitäten für die Zwecke dieser Untersuchung als eine Ware anzusehen sind. (14) Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin aiemmissa tutkimuksissa eli kaliumpermanganaatti, jonka kemiallinen kaava on KMnO4. Kaliumpermanganaatti, joka kuuluu CN-koodiin 2841 61 00 , on mangaanin, kaliumin ja hapen yhdiste, jonka valmistamiseen tarvitaan kahta perusraaka-ainetta: kaliumhydroksidia (KOH) ja mangaanidioksidia eli pyrolusiittia (MnO2). Tuotetta valmistetaan kolmea eri laatua: teknistä (KMnO4-pitoisuus 97-98 prosenttia, kiteisenä jauheena), valuvassa muodossa olevaa (sisältää paakkuuntumisenestoainetta) ja farmaseuttista (KMnO4-pitoisuus vähintään 99 prosenttia, kiteinä). Kaikilla laaduilla on samat fyysiset (kiteisyys) ja kemialliset perusominaisuudet. Tämän vuoksi pääteltiin, että kaikkia laatuja olisi tässä tutkimuksessa pidettävä yhtenä ja samana tuotteena.
Physikalische Zustandsform (d. h. viskos, kristallin, pulverförmig) (bei 20 °C und 101,3 kPa) Fysikaalinen tila (eli viskoosinen, kiteinen, jauhe) (lämpötilassa 20 ºC ja paineessa 101,3 kPa)