Gesuchter Begriff Komitat Tolna hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Komitat Tolna Tolna
DE Phrasen mit komitat tolna FI Übersetzungen
in Ungarn: die örtliche Geschäftsstelle des Arbeitsamts am Sitz des Komitats; Ausnahmen: Komitat Pest: zuständige örtliche Geschäftsstelle ist Vác, sowie Budapest: zuständig ist die örtliche Geschäftsstelle des XVI. Bezirks; Unkarissa: työvoimaviraston paikallistoimisto läänin pääkaupungissa lukuun ottamatta Pestin lääniä, jossa on mentävä Vacin paikallistoimistoon, ja Budapestia, jossa on mentävä XVI kaupunginosan paikallistoimistoon;
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Regionaldirektion Budapest und Komitat Pest der ungarischen Staatskasse) Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Unkarin valtionkassan alueellinen keskushallinto Budapestin ja Pestin maakunnassa).
Ungarn beabsichtigt, die regionale Entwicklung durch eine regionale Investitionsbeihilfe für die Errichtung eines neuen Fertigungswerks der Firma IBIDEN Hungary Gyártó Kft. — in dem Keramiksubstrate für Diesel-Partikelfilter hergestellt werden sollen — in der Region Mittelungarn (Komitat Pest) im Gewerbepark in Dunavarsány zu fördern. Diese Region gilt als Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag mit einer Beihilfeintensität von 40 % Nettosubventionsäquivalent (NSÄ) für den Zeitraum 2004—2006 [4]. Unkarin viranomaiset aikovat edistää aluekehitystä myöntämällä alueellista investointitukea IBIDEN Hungary Gyártó Kft:lle, jotta se voi perustaa uuden tuotantolaitoksen Keski-Unkarissa (Pestin läänissä) sijaitsevaan Dunavarsány’in teollisuusalueelle. Tuotantolaitoksessa on tarkoitus valmistaa dieselhiukkassuodattimissa käytettäviä keraamisia substraatteja. Keski-Unkari on EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tukialue, jolla myönnettävän tuen enimmäisintensiteetti on 40 prosenttia nettoavustusekvivalenttina vuosina 2004–2006 [4].
Nitrogénművek ist ein Düngemittelhersteller mit dem Sitz in Pétfürdő, Komitat Veszprém, Ungarn. Nitrogénművek on keinolannoitteita valmistava yritys, jonka toimipaikka sijaitsee Pétfürdőssä, Veszprémin läänissä, Unkarissa.
Tolna, gegebenenfalls gefolgt vom Namen der Teilregion, der Gemeinde oder des Betriebs Tolna, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai paikan nimi
Komitat: Fejér Lääni: Fejér
Komitat: Jász-Nagykun-Szolnok Lääni: Jász-Nagykun-Szolnok
Tolna, gegebenenfalls gefolgt vom Namen der Teilregion, der Gemeinde oder des Weinguts Tolna, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi
Nachdem Ungarn am 24. Februar 2015 einen Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza des Subtyps H5N8 in einem Entenmastbetrieb im Komitat Békés, Ungarn, gemeldet hatte, wurde der Durchführungsbeschluss (EU) 2015/338 der Kommission [4] erlassen. Saatuaan Unkarilta 24 päivänä helmikuuta 2015 ilmoituksen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin taudinpurkauksesta teurasankkoja pitävällä tilalla Békésin maakunnassa komissio antoi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/338 [4].
den Teil der Stadt Füzesgyarmat und seiner Umgebung (im Komitat Békés), der innerhalb eines Umkreises von drei Kilometern um den Punkt mit dem Breitengrad 47.1256 und dem Längengrad 21.1875 liegt; Füzesgyarmatin kaupungin osa ja sitä ympäröivä alue (Békésin maakunnassa), joka on 3 kilometrin säteellä pisteestä, jonka keskus on leveysaste 47.1256 ja pituusaste 21.1875.
2004HU16CPE004 | System für die Bewirtschaftung von festen Siedlungsabfällen im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg — Phase I | 35844654 | 27958830 | 1.6.2006 | 31.12.2007 | 19.12.2005 | 2004HU16CPE004 | Kunnallinen kiinteän jätteen käsittelyjärjestelmä, Szabolcs-Szatmár-Bereg -kunnassa — I vaihe | 35844654 | 27958830 | 1.6.2006 | 31.12.2007 | 19.12.2005 |
Beihilfehöchstintensität | Im Einklang mit den in der Regionenkarte gemäß § 30 der Regierungsverordnung 85/2004. (IV.19.) und den höheren Höchstintensitäten für KMU festgelegten Obergrenzen: a)in den statistischen Regionen Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl und Dél-Dunántúl sowie den Kleingebieten Celldömölk, Letenye, Őriszentpéter, Tét, Vaspár, Zalaszentgrót 65 %b)in der statistischen Region Nyugat-Dunántúl 60 %c)im Komitat Pest mit Ausnahme der unter a) genannten Gebiete 55 %d)in Budapest 50 % | Tuen enimmäisintensiteetti | Aluetukikartan enimmäismäärän mukaisesti valtioneuvoston asetuksen 85/2004 (IV.19.) 30 kohtaa ja pk-yritysten suurempaa tuki-intensiteettiä noudattaen: a)65 prosenttia Észak-Magyarországin, Észak-Alföldin, Dél-Alföldin, Közép-Dunántúlin ja Dél-Dunántúlin alueilla sekä Celldömölkin, Letenyein, Őriszentpéterin, Tétin, Vaspárin ja Zalaszentgrótin seutukunnissab)60 prosenttia Nyugat-Dunántúlin alueellac)55 prosenttia Pestin läänissä kohdassa a mainituin poikkeuksind)50 prosenttia Budapestissa |
der Zuständigkeitsbereich umfasst den Verwaltungsbereich der Komitate Baranya, Tolna, Somogy und Zala. toimivalta-aluetta ovat Baranyan, Tolnan, Somogyn ja Zalan läänit.
54 Jugendliche aus den Ländern und Regionen Friaul Julisch Venetien, Veneto, Slowenien, Gespanschaft Varazdin, Gespanschaft Koprivnica-Krizevci, Gespanschaft Istrien, Komitat Györ-Moson-Sopron, Komitat Vas, Komitat Zala, Komitat Baranya, Komitat Somogy, Komitat Tolna und der Steiermark trafen sich in der Zeit von 1.–3. Mai 2007 in der Steiermark, um den 1. Internationalen Jugendlandtag abzuhalten. Toukokuun 1.–3. päivänä 2007 Friuli-Venezia Giuliasta, Venetosta, Sloveniasta, Varaždinin alueelta, Koprivnica-Križevcin alueelta, Istrian alueelta, Gyor-Moson-Sopron läänistä, Vasin läänistä, Zalan läänistä, Baranyan läänistä, Somogyn läänistäTolnanan läänistä ja Steiermarkista tulleet 54 nuorta kokoontuivat Steiermarkissa ensimmäisen kansainvälisen nuorisoparlamentin merkeissä.
Er wurde am 29. Januar 1931 im Komitat Veszprém in der Gemeinde Bánd geboren. Verkkojen riittävä turvallisuus on avainasemassa verkkopalvelujen ja sähköisen kaupan kehityksen ja sisämarkkinoiden titoiminnan kannalta.