Gesuchter Begriff kennzeichnen hat 10 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
kennzeichnen (n v) [to mark with a flag] liputtaa (n v) [to mark with a flag]
kennzeichnen (v) [to indicate; to mark] tarkoittaa (v) [to indicate; to mark]
kennzeichnen (v) [to indicate; to mark] osoittaa (v) [to indicate; to mark]
kennzeichnen (adj v) [to mark out and make known; to point out; to name; to indicate] osoittaa (adj v) [to mark out and make known; to point out; to name; to indicate]
kennzeichnen (adj v) [to mark out and make known; to point out; to name; to indicate] nimittää (adj v) [to mark out and make known; to point out; to name; to indicate]
DE Deutsch FI Finnisch
kennzeichnen (v) [to indicate; to mark] merkitä (v) [to indicate; to mark]
kennzeichnen (adj v) [to mark out and make known; to point out; to name; to indicate] merkitä (adj v) [to mark out and make known; to point out; to name; to indicate]
kennzeichnen (n v) [to mark with a flag] merkitä (n v) [to mark with a flag]
kennzeichnen (adj v) [to mark out and make known; to point out; to name; to indicate] valita (adj v) [to mark out and make known; to point out; to name; to indicate]
kennzeichnen (adj v) [to mark out and make known; to point out; to name; to indicate] määrittää (adj v) [to mark out and make known; to point out; to name; to indicate]
DE Phrasen mit kennzeichnen FI Übersetzungen
Die Art der Versicherung ist wie folgt zu kennzeichnen: Riski ilmoitetaan seuraavasti:
Die Außenverpackung ist wie folgt zu kennzeichnen: Ulkopakkaukseen on laitettava seuraava merkintä:
Diese Einrichtungen sind klar zu kennzeichnen. Näiden erotuslaitteiden on oltava selvästi tunnistettavissa.
Diese Einrichtungen sind klar zu kennzeichnen. Näiden erotuslaitteiden on oltava selvästi tunnistettavissa.
Diese Einrichtungen sind klar zu kennzeichnen. Energiansyötön katkaisu
Geräte zum Kennzeichnen von Eiern. laite munien merkitsemistä varten.
Die Butter ist entsprechend zu kennzeichnen. Voi on merkittävä tämän mukaisesti.
Jedes aufgegebene Gepäckstück ist als begleitet oder unbegleitet zu kennzeichnen. Jokainen ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin kuuluva tavara on yksilöitävä joko matkustajan mukana tai matkustajasta erillään kulkevaksi tavaraksi.
Miteinander verpaarte Paare sind in den Daten eindeutig zu kennzeichnen. Pariutuneet eläinparit on merkittävä muistiin.
Die Tiere sind wie folgt zu kennzeichnen: Hevoseläimet on voitava tunnistaa seuraavasti:
Solche Erzeugnisse sind angemessen zu kennzeichnen. Tällaiset tuotteet olisi merkittävä asianmukaisesti.
Unbeauftragte Ratings sind als solche zu kennzeichnen. Jos luottoluokitus on annettu ilman toimeksiantoa, se on mainittava.
Die Informationsquelle ist eindeutig zu kennzeichnen. Tietolähde on merkittävä selvästi.
Die einreichenden Teilnehmer kennzeichnen den jeweiligen Zahlungsauftrag als: Toimeksiannon antavien osallistujien on määriteltävä kukin maksumääräys yhdeksi seuraavista:
Alle Musterbauarten sind ausreichend zu kennzeichnen. Jokainen tyyppisuunnitelma on riittävästi yksilöitävä.
alle Artikel gemäß Nummer 21.A.807 zu kennzeichnen, merkittävä jokainen artikkeli 21.A.807 kohdan mukaisesti;
(bitte mit x kennzeichnen) (merkitään x)
Jedes Tier ist eindeutig zu kennzeichnen. Jokainen eläinyksilö tunnistetaan.
die Notausstiege sind zu kennzeichnen. ne on merkittävä.
Der Kommissionsvorschlag bedeutet, dass abgepackte Produkte zu kennzeichnen sind. Komission ehdotus edellyttää esipakattujen tuotteiden merkitsemistä.
Jeder Behälter ist mindestens mit folgenden Angaben zu kennzeichnen: Kaikkiin säiliöihin on merkittävä vähintään seuraavat tiedot:
Folgende Hauptüberlegungen kennzeichnen unsere Änderungsvorschläge: Tarkistusehdotukset nojaavat seuraaviin keskeisiin pohdintoihin:
Portionen sind durch das Wort „Portion“ zu kennzeichnen. Annokset ilmoitetaan käyttämällä sanaa "annos".
Regionalspezifische Agrarprodukte kennzeichnen und schützen Komission vuoden 2003 lainsäädäntö- ja työohjelma
mit dem Symbol in Anhang IV kennzeichnen. sähkö- ja elektroniikkalaitteet.
Jedes aufgegebene Gepäckstück ist als begleitet oder unbegleitet zu kennzeichnen. Jokainen ruumassa kuljetettaviin matkatavaroihin kuuluva tavara on tunnistettava joko matkustajan mukana tai matkustajasta erillään kulkevaksi tavaraksi.
Jedes aufgegebene Gepäckstück ist als begleitet oder unbegleitet zu kennzeichnen. Jokainen ruumaan meneviin matkatavaroihin kuuluva tavara on tunnistettava joko matkustajan mukana tai matkustajasta erillään kulkevaksi tavaraksi.