Gesuchter Begriff Kapsel hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Kapsel (n) [botany: seed-case] {f} kota (n) [botany: seed-case]
Kapsel (n) [physiology: membranous envelope] {f} kotelo (n) [physiology: membranous envelope]
Kapsel (n) [part of spacecraft containing crew's living space] {f} kapseli (n) [part of spacecraft containing crew's living space]
Kapsel (n) [small container containing a dose of medicine] {f} kapseli (n) [small container containing a dose of medicine]
DE Phrasen mit kapsel FI Übersetzungen
Kanne, mit Henkel und Ausguss CD Kapsel/Patrone AV Karton CT Kasten BX Teelaatikko
Der obere Teil (Durchstechvorrichtung) besteht aus dem Manometer, einer Schraub- und Spannvorrichtung, einer Endlosschraube, die in den mittleren Teil greift, und einer Kanüle, die die Kapsel durchsticht. Yläosassa on manometri, käsin kiristettävä rengas, keskiosan sisällä liikkuva päätön ruuvi ja neula, joka lävistää kapselin tai kruunukorkin.
Nach dem Durchstechen der Kapsel, des Naturkorkens oder des Plastikstopfens muss die Flasche kräftig geschüttelt werden, bis der Druck konstant ist; danach wird die Ablesung vorgenommen. Kun kapseli, kruunukorkki tai korkkiaineesta tai muovista valmistettu korkki on lävistetty, pulloa ravistellaan voimakkaasti kunnes paine on asettunut, ja paine mitataan.
Um Gasverluste zu vermeiden, muss die Kapsel so rasch wie möglich durchstochen werden, damit die Anpressdichtung auf der Kapsel aufsitzt. Jotta kaasua ei häviäisi, kapseli tai kruunukorkki on lävistettävä mahdollisimman nopeasti siten, että tiiviste tulee kosketukseen kapselin tai kruunukorkin kanssa.
Manometer mit Metallfedermesswerk (mit Kapsel-, Platten-, Rohr- oder Schneckenfeder) kierukka- ja metallikalvotyyppiset manometrit
„umschlossene Strahlenquelle“ eine Strahlenquelle im Sinne der Richtlinie 96/29/Euratom, gegebenenfalls unter Einschluss der das radioaktive Material umhüllenden Kapsel als festem Bestandteil der Strahlenquelle; ’umpilähteellä’ sitä, mitä tarkoitetaan direktiivin 96/29/Euratom määritelmässä, ja siihen sisältyy tarvittaessa kapseli, johon radioaktiivinen materiaali on suljettu integroiduksi osaksi lähdettä;
Jede Kapsel enthält: Yksi kapseli sisältää:
Bei einfachen Sprengzündern oder Zündschnüren steht die eindeutige Kennzeichnung auf einem Klebeetikett oder wird direkt auf die Kapsel des Zünders aufgedruckt oder gestempelt. Yksinkertaisten räjäytysnallien tai sytytyslankojen yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä itseliimautuvaa tarraa tai tunniste on painettava suoraan tai leimattava nallin kuoreen.
Bei elektrischen, nichtelektrischen und elektronischen Zündern steht die eindeutige Kennzeichnung entweder auf einem Aufklebetikett auf den Drähten oder der Umhüllung oder auf einem Klebetikett oder wird direkt auf die Kapsel des Zünders aufgedruckt oder gestempelt. Sähkönallien, muiden kuin sähkönallien ja elektronisten nallien yksilöllisenä tunnisteena on käytettävä joko johtimiin tai putkeen kiinnitettävää tarraa tai nallin kuoreen kiinnitettävää tarraa tai siihen suoraan painettavaa tai leimattavaa merkintää.
Der Verschluss für Erzeugnisse gemäß Artikel 49 darf nicht mit einer unter Verwendung von Blei hergestellten Kapsel oder Folie umkleidet sein. Edellä olevassa 49 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden sulkimessa ei saa olla lyijypohjaista kapselia.
Die Behörde befand die Verwendung von PVA als Überzugsmittel für Nahrungsergänzungsmittel in Kapsel-, Tabletten- oder Drageeform für unbedenklich. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, ettei PVA:n käyttö kapseli- ja tablettimuotoisten ravintolisien päällystämisessä aiheuta turvallisuusriskiä.
Die Behörde befand die Verwendung dieser Polyethylenglykolarten als Filmüberzugsmittel für Nahrungsergänzungsmittel in Kapsel-, Tabletten- oder Drageeform unter den beantragten Verwendungsbedingungen für unbedenklich. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, ettei näiden polyeteeniglykoliryhmien käyttö pintakäsittelyaineena ravintolisätablettien ja -kapselien kalvopäällystevalmisteissa aiheuta turvallisuusriskiä aiotuissa käyttöolosuhteissa.
Der Inhalt jeder Kapsel besteht aus folgenden Bestandteilen (in GHT): Kukin kapseli sisältää seuraavia aineita (painoprosentteina ilmaistuna):
Der Inhalt jeder Kapsel besteht aus folgenden Bestandteilen (in GHT): Jokainen kapseli koostuu seuraavista aineosista (painoprosentteina):
Kanne, mit Henkel und Ausguss CD Kapsel/Patrone AV Karton CT Kasten BX Kasten, Aluminium Alumiinilaatikko (Box, aluminium)
Kennung der Kapsel: Kapselin tunnistetiedot:
Jede Kapsel enthält die folgenden Inhaltstoffe: Kukin kapseli sisältää seuraavat ainesosat:
Manometer mit Metallfedermesswerk (mit Kapsel-, Platten-, Rohr– oder Schneckenfeder) kierukka- ja metallikalvotyyppiset manometrit
Im Vergleich zu Kapsel und Stroh haben die Mohnsamen einen relativ niedrigen Opiumalkaloidgehalt. Unikon kotaan ja varteen verrattuna unikonsiemenet sisältävät suhteellisen vähän oopiumalkaloideja.
Die geschlüpften Larven ernähren sich vom Inneren der Mohnköpfe (in denen sich die Mohnsamen entwickeln), verschmutzen das Kapselinnere, schädigen den Mohnsamen und verlassen die Kapsel schließlich durch die herausgebohrten Löcher. Unikon kodan sisässä kuoriutuneet toukat löytävät kodan sisältä ravintoa (kehittymässä olevia unikonsiemeniä), ja ne myös likaavat kodan sisäpuolelta, vahingoittavat unikonsiemeniä ja lopulta poistuvat kodasta siihen nakertamiensa reikien kautta.
Die reife Kapsel kann bis zu 50 orangefarbene Larven enthalten, die für die endgültige Zerstörung der Kapsel sorgen. Täysin kehittynyt kota voi sisältää jopa 50 oranssia toukkaa, jotka aiheuttavat sen, että lopulta kota tuhoutuu kokonaan.
Bei der Ernte von Mohn für pharmazeutische Zwecke ist es entscheidend, dass nur die Kapsel und etwas Stroh geerntet werden. Farmaseuttiseen käyttöön tarkoitetun unikon korjuussa on olennaista kerätä ainoastaan kota ja osa varresta.
Jede Kapsel enthält die folgenden Bestandteile: Kukin kapseli sisältää seuraavia aineita:
Sie sind vorsichtig zu sezieren, um eine Beschädigung der dünnen Kapsel und damit einen Flüssigkeitsverlust zu vermeiden. Tarvitaan huolellista dissektiota, jotta vältetään tekemästä viiltoa ohueen kalvoon, jolloin vältetään nesteen vuotaminen ulos.
k) %quot%umschlossene Strahlenquelle%quot%: umschlossene Strahlenquelle im Sinne der Richtlinie 96/29/Euratom, gegebenenfalls unter Einschluss der das radioaktive Material umhüllenden Kapsel als festem Bestandteil der Strahlenquelle; k) %quot%umpilähteellä%quot% samaa kuin direktiivissä 96/29/Euratom olevassa määritelmässä, ja siihen sisältyy soveltuvin osin radioaktiivisen materiaalin sisältävä kapseli, joka katsotaan lähteen olennaiseksi osaksi;
Der Verschluss der in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 genannten Erzeugnisse darf nicht mit einer unter Verwendung von Blei hergestellten Kapsel oder Folie umkleidet sein. Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden sulkimessa ei saa olla lyijypohjaista kapselia tai levyä.
14. %quot%umschlossene Strahlenquelle%quot% eine Strahlenquelle im Sinne der Richtlinie 96/29/Euratom, gegebenenfalls unter Einschluss der das radioaktive Material umhüllenden Kapsel als festem Bestandteil der Strahlenquelle; 14) %quot%umpilähteellä%quot% sitä, mitä tarkoitetaan direktiivin 96/29/Euratom määritelmässä, ja siihen sisältyy tarvittaessa kapseli, johon radioaktiivinen materiaali on suljettu integroiduksi osaksi lähdettä;
Die meisten Hersteller von Verkaufsautomaten und der wichtigste Hersteller von Überraschungseiern haben bereits Maßnahmen ergriffen und diese Art von Kapsel durch eine wesentlich sicherere Kapsel ersetzt, was sehr zu begrüßen ist. Useimmat myyntiautomaattien valmistajat ja keskeiset yllätysmunien valmistajat ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin ja korvanneet tällaiset kapselit huomattavasti turvallisemmalla esineellä, mikä on hyvin myönteinen uudistus.
Die meisten Hersteller von Verkaufsautomaten und der wichtigste Hersteller von Überraschungseiern haben bereits Maßnahmen ergriffen und diese Art von Kapsel durch eine wesentlich sicherere Kapsel ersetzt, was sehr zu begrüßen ist. Useimmat myyntiautomaattien valmistajat ja keskeiset yllätysmunien valmistajat ovat jo ryhtyneet toimenpiteisiin ja korvanneet tällaiset kapselit huomattavasti turvallisemmalla pakkauksella, mikä on hyvin myönteinen uudistus.
Hierzu gehörten auch die sogenannten Kinderüberraschungen mit separat verpacktem Spielzeug (Kapsel u.ä.). Tarkasteltuihin tuotteisiin kuuluivat myös yllätysmunat , jotka sisältävät erikseen (kapseliin tai muuhun) pakattuja leluja.
Betrifft: Hohe Konzentrationen von Furan in Kapsel-Kaffee Aihe: Kahvikapselien korkeat furaanipitoisuudet
DE Synonyme für kapsel FI Übersetzungen
Behälter [Büchse] m Container
Dose [Büchse] (f hermetikkboks (v n)
Konservendose [Büchse] (f hermetikkboks (v n)
Blechdose [Büchse] f blikkboks {m}
Mantel [Schote] m Mantelen
Schale [Schote] f skål {f}
Hülse [Schote] f hylse {f}
Arzneimittel [Tablette] n legemiddel {n}
Medikament [Tablette] n medikament {n}
Pille [Tablette] f pille {m}
Arznei [Tablette] f legemideel {n}
Tablette [Tablette] f tablett {m}
Pastille [Tablette] f pastill {m}
Schutz [Haut] m vern
Haut [Haut] f ham
Spur [Haut] f spor {n}
Hülle [Haut] f svøp {n}
Panzer [Haut] m stridsvogn (n v)
Fell [Haut] n skinn {n}
Rinde [Haut] f svor {m}