Gesuchter Begriff Jahr hat 9 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
Jahr (n) [Lebensalter] {n} vuosi (n) [Lebensalter]
Jahr {n} vuosi
Jahr (n) [periodisch] {n} vuosi (n) [periodisch]
Jahr (n) [time it takes for any planetary body to make one revolution around another body] {n} kiertoaika (n) [time it takes for any planetary body to make one revolution around another body]
Jahr (n) [a period between set dates that mark a year] {n} vuosi (n) [a period between set dates that mark a year]
DE Deutsch FI Finnisch
Jahr (n) [time it takes for any planetary body to make one revolution around another body] {n} vuosi (n) [time it takes for any planetary body to make one revolution around another body]
Jahr (n) [time it takes for the Earth to complete one revolution of the Sun] {n} vuosi (n) [time it takes for the Earth to complete one revolution of the Sun]
Jahr {n} Vuosi
Jahr (n) [a period between set dates that mark a year] {n} kalenterivuosi (n) [a period between set dates that mark a year] (n)
DE Phrasen mit jahr FI Übersetzungen
Erstes Jahr: 200000 EUR (90 %), zweites Jahr: 165000 EUR (75 %), drittes Jahr: 132000 EUR (60 %), viertes Jahr: 121000 EUR (55 %), fünftes Jahr: 110000 EUR (50 %). Ensimmäinen vuosi: 200000 euroa (90 %); toinen vuosi: 165000 euroa (75 %); kolmas vuosi: 132000 euroa (60 %); neljäs vuosi: 121000 euroa (55 %); viides vuosi: 110000 euroa (50 %).
Der Marktanteil dieser Einfuhren stieg im Bezugszeitraum Jahr für Jahr von 0,3 % im Jahr 1998 auf 5,2 % im Jahr 1999, 5,3 % im Jahr 2000 und 7,4 % im UZ. Kyseisen tuonnin markkinaosuus kasvoi jokaisena tarkastelujakson vuonna, ensin 0,3 prosentista vuonna 1998 5,2 prosenttiin vuonna 1999 ja sitten 5,3 prosenttiin vuonna 2000 ja 7,4 prosenttiin tutkimusajanjakson aikana.
Jahr Jahr der Probenahme Vuosi näytteenottovuosi
Entwicklung von Jahr zu Jahr Vuosimuutos
Die Zahl der Kreuzfahrtteilnehmer betrug 2134 im Jahr 1995, 820 im Jahr 1996, 785 im Jahr 1997, 2123 im Jahr 1997, 2123 im Jahr 1998 und 428 im Jahr 1999, im Jahr 2000 dann 3242 und im Jahr 2001 2474. Risteilymatkailijoiden lukumäärä oli 2134 vuonna 1995, 820 vuonna 1996, 785 vuonna 1997, 2123 vuonna 1998, 428 vuonna 1999, 3242 vuonna 2000 ja 2474 vuonna 2001.
Jahr der Verpackung, Angabe als: „verpackt im Jahr …“ (Jahr) oder — außer für Pflanzkartoffeln — Jahr der letzten Probenahme zum Zwecke der letzten Keimprüfung, Angabe als: „Probenahme im Jahr …“ (Jahr); sinetöintivuosi ilmaistuna seuraavasti: ”sinetöity… ” (vuosi), tai siemenperunoita lukuun ottamatta; vuosi, jolloin näytteet viimeksi tehtyjä itävyyskokeita varten on otettu, ilmaistuna seuraavasti: ”näytteet otettu… ” (vuosi),
Jahr/Jahr Vuosimuutos
Jahr der Verschließung, Angabe als: „verschlossen im Jahr …“ (Jahr), oder das Jahr der letzten Probenahme zum Zweck der letzten Keimprüfung, Angabe als: „Probenahme im Jahr …“ (Jahr); sinetöintivuosi ilmaistuna seuraavasti: ”sinetöity… ” (vuosi), tai vuosi, jolloin näytteet viimeksi tehtyjä itävyyskokeita varten on otettu, ilmaistuna seuraavasti: ”näytteet otettu… ” (vuosi);
Jahr 2002 | 167118 | Jahr 2002 | 2339 | Vuosi 2002 | 167 118 | Vuosi 2002 | 2 339 |
Jahr 2003 | 542459 | Jahr 2003 | 26191 | Vuosi 2003 | 542 459 | Vuosi 2003 | 26 191 |
Haushaltslinie (Nummer und Bezeichnung) | Jahr n | Jahr n+1 | Jahr n+2 | Jahr n+3 | Jahr n+4 | Jahr n+5 und Folgejahre | GESAMT | Budjettikohta (numero ja nimi) | Vuosi n | Vuosi n+1 | Vuosi n+2 | Vuosi n+3 | Vuosi n+4 | Vuosi n+5 ja myöh. | YHTEENSÄ |
Art der Humanressourcen | Jahr n | Jahr n+1 | Jahr n+2 | Jahr n+3 | Jahr n+4 | Jahr n+5 und Folgejahre | Laji | Vuosi n | Vuosi n+1 | Vuosi n+2 | Vuosi n+3 | Vuosi n+4 | Vuosi n+5 ja myöh. |
Jahr 2006 | Jahr 2007 | Jahr 2008 | Jahr 2009 | Jahr 2010 | Jahr 2011 | Vuosi 2006 | Vuosi 2007 | Vuosi 2008 | Vuosi 2009 | Vuosi 2010 | Vuosi 2011 |
Haushaltslinie (Nummer und Bezeichnung) | Jahr 2006 | Jahr 2007 | Jahr 2008 | Jahr 2009 | Jahr 2010 | Jahr 2011 und Folgejahre | INSGESAMT | Budjettikohta (numero ja nimi) | Vuosi 2006 | Vuosi 2007 | Vuosi 2008 | Vuosi 2009 | Vuosi 2010 | Vuosi 2011 ja myöh. | YHTEEN-SÄ |
Art des Personals | Jahr 2006 | Jahr 2007 | Jahr 2008 | Jahr 2009 | Jahr 2010 | Jahr 2011 und Folgejahre | Laji | Vuosi 2006 | Vuosi 2007 | Vuosi 2008 | Vuosi 2009 | Vuosi 2010 | Vuosi 2011 ja myöh. |
Jahr n | Jahr n+1 | Jahr n+2 | Jahr n+3 | Jahr n+4 | Jahr n+5 | 1. EGR:n tuki ei voi korvata toimia, jotka kuuluvat yritysten vastuulle kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla.
Haushaltslinie (Nummer und Bezeichnung) 04.0601 | Jahr n | Jahr n+1 | Jahr n+2 | Jahr n+3 | Jahr n+4 | Jahr n+5 und Folgejahre | INSGESAMT | 1. Komissio vahvistaa mahdollisimman nopeasti, 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin perusteella ja ottaen erityisesti huomioon vähennettyjen työpaikkojen määrän, ehdotetut toimet ja arvioidut kustannukset, mahdollisen rahoitustuen määrän, joka myönnetään käytettävissä olevien varojen rajoissa.
Jahr n | Jahr n+1 | Jahr n+2 | Jahr n+3 | Jahr n+4 | Jahr n+5 und Folgejahre | INSGESAMT | Tämän asetuksen mukaisissa hakemuksissa, rahoitustukea koskevissa päätöksissä ja kertomuksissa sekä kaikissa muissa asiaan liittyvissä asiakirjoissa määrät ilmaistaan euroina.
Jahr 2006 | Jahr 2007 | Jahr 2008 | Jahr 2009 | Jahr 2010 | Jahr 2011 und Folgejahre | INSGESAMT | Vuosi 2006 | Vuosi 2007 | Vuosi 2008 | Vuosi 2009 | Vuosi 2010 | Vuosi 2011 ja myöh | YHTEENSÄ |
Im ersten Jahr 25%, im zweiten Jahr 30%, im dritten Jahr 40% und im vierten Jahr 50%. Ensimmäinen vuosi 25 %, toinen vuosi 30 %, kolmas vuosi 40 % ja 50 % neljäntenä vuotena.
Bedauerlicherweise steigt dieser Anteil Jahr für Jahr. Valitettavasti tämä määrä kasvaa joka vuosi.
DE Synonyme für jahr FI Übersetzungen
Lenz [Kalenderjahr poetisch] m Jaro