Gesuchter Begriff Intoleranz hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Intoleranz {f} Suvaitsemattomuus
DE Phrasen mit intoleranz FI Übersetzungen
Bekämpfung von Diskriminierung, Intoleranz, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit syrjinnän, suvaitsemattomuuden, rasismin ja muukalaisvihan torjunta,
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit einhergehende Intoleranz. rasismi, muukalaisviha ja niihin liittyvä suvaitsemattomuus.
- jegliche Form von Intoleranz und Aufwiegelung zum Rassenhass sowie alle Belästigungen und rassistischen Gewalttaten zu verurteilen, - tuomitsemaan kaikki suvaitsemattomuuteen ja rotuvihaan yllyttämiseen liittyvät teot samoin kuin kaikki ahdisteluun ja rasistiseen väkivaltaan liittyvät teot,
- jegliche Form von Intoleranz und Aufwiegelung zum Rassenhass sowie alle Belästigungen und rassistischen Gewalttaten zu verurteilen, - tuomitsemaan kaikki suvaitsemattomat ja rotuvihaa lietsovat teot, ahdistelun ja rasistisen väkivallan,
- jegliche Form von Intoleranz und Aufwiegelung zum Rassenhass sowie alle Belästigungen und rassistischen Gewalttaten zu verurteilen, – tuomitsemaan kaikki suvaitsemattomat ja rotuvihaa lietsovat teot, ahdistelun ja rasistisen väkivallan,
Betrifft: Religiöse Intoleranz in Ungarn Aihe: Uskonnollinen suvaitsemattomuus Unkarissa
Weltkonferenz gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz Maailmanlaajuinen rasismin vastainen konferenssi
"Ernsthaft besorgt" zeigt sich das Parlament über den Anstieg rassistischer, fremdenfeindlicher und antisemitischer Intoleranz sowie von Intoleranz gegenüber Homosexuellen in Polen. Parlamentti hyväksyi päätöslauselmaehdotuksen, jossa se "tuomitsee voimakkaasti kaikki rasistiset hyökkäykset ja ilmaisee solidaarisuutensa kaikille kyseisten hyökkäysten uhreille".
50 Jahre Integration seien gleichbedeutend mit der Überwindung von Hass und Intoleranz, Großmachtanspruch und Ausgrenzung von Minderheiten, religiöser Intoleranz und Verfolgung von politisch Andersdenkenden, so Schulz. Liberaalien ja vihreiden ryhmäjohtajat Graham Watson ja Monica Frassoni arvostelivat julistuksen valmistelua.
Europäische Kommission des Europarats gegen Rassismus und Intoleranz, „Allgemeine politische Empfehlung Nr. 3 zur Bekämpfung des Rassismus und der Intoleranz gegenüber Roma/Zigeunern“, Straßburg, 1998 , Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ”Yleinen poliittinen suositus nro 3 romaneihin/mustalaisiin kohdistuvan rasismin ja muukalaisvastaisuuden torjunnasta”, Strasbourg 1998. ,
- Doping, Gewalt und Intoleranz – Doping, väkivalta ja suvaitsemattomuus
zum Standpunkt der Europäischen Union auf der Weltkonferenz gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz Euroopan unionin kanta maailmanlaajuisessa rasismin, muukalaisvihan, antisemitismin ja suvaitsemattomuuden vastaisessa konferenssissa
zur Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz Rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihamielisyyden ja suvaitsemattomuuden vastainen maailmankonferenssi
– jegliche Intoleranz, Aufhetzung, Schikanen und Gewalt zu verurteilen, – tuomitsemaan kaiken suvaitsemattomuuden, kiihottamisen, häirinnän ja väkivallan,
die Mitgliedsstaaten ihre gegen rassische Diskriminierung und Intoleranz Näiden tulisi myös toimia yhteistyössä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen sotarikostuomioistuimen kanssa.
50 Jahre Integration seien gleichbedeutend mit der „Überwindung von Hass und Intoleranz, Großmachtsanspruch, Ausgrenzung von Minderheiten, religiöser Intoleranz und Verfolgung von Andersdenkenden", so Schulz. Liberaalien ja vihreiden ryhmäjohtajat Graham Watson ja Monica Frassoni arvostelivat julistuksen valmistelua.
Diskriminierung und Intoleranz aus Gründen der Religion sind verboten. Uskontoon perustuva syrjintä ja suvaitsemattomuus ovat kiellettyjä.
Man müsse ein "Bollwerk gegen Extremismus und Intoleranz schaffen." Ohjaaja Luc Dardenne sanoi: "Tämä palkinto on meille erittäin tärkeä, koska eurooppalainen elokuva on suurissa vaikeuksissa.
Mugabes Intoleranz, Dreistigkeit und Unverschämtheit haben die äußersten Grenzen erreicht. Mugabe on mennyt suvaitsemattomuudessaan, röyhkeydessään ja häpeämättömyydessään jo äärimmäisyyksiin.
Betrifft: Religiöse Intoleranz im Punjab: der Fall Asia Bibi Aihe: Uskonnollinen suvaitsemattomuus Punjabissa – Asia Bibin tapaus
Über zunehmende Intoleranz klagen religiöse Minderheiten in Indonesien seit Langem. Uskonnolliset vähemmistöt ovat jo kauan valittaneet lisääntyvästä suvaitsemattomuudesta Indonesiassa.
Betrifft: Islamischer Fundamentalismus und Intoleranz: die Situation in Spanien Aihe: Ääri-islamilaisuus ja suvaitsemattomuus: Espanjan tapaus
Betrifft: Weiterer Fall religiöser Intoleranz im Vereinigten Königreich Aihe: Yhdistyneessä kuningaskunnassa jälleen esiin tullut uusi uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen liittyvä tapaus
Einem Bericht der Nichtregierungsorganisation „Beobachtungsstelle Intoleranz und Diskriminierung von Christen in Europa“ zufolge werden Christen in EU‑Mitgliedstaaten zunehmend Opfer von Diskriminierung und Intoleranz. Valtioista riippumattoman Euroopan kristittyihin kohdistuvaa suvaitsemattomuutta ja sortoa havainnoivan järjestön selonteon mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kristittyihin kohdistuu yhä useammin sortoa ja suvaitsemattomuutta.
Betrifft: Fälle von religiöser Intoleranz in Vietnam Aihe: Uskontoon liittyvät suvaitsemattomuusilmiöt Vietnamissa
Betrifft: Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz Aihe: Rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja näihin liittyvän suvaitsemattomuuden vastainen maailmanlaajuinen konferenssi
fordert die Europäische Union auf, Maßnahmen zur Bekämpfung von Intoleranz, insbesondere Islamfeindlichkeit und Antisemitismus, zu fördern; kehottaa EU:ta tukemaan toimia, joilla torjutaan suvaitsemattomuutta, mukaan luettuna islamia kohtaan tunnettua pelkoa ja antisemitismiä;
Schulz solle besser die Intoleranz in seinem eigenen Land bekämpfen. Hän odotti toimia komissiolta ja Suomen puheenjohtajakaudelta.
Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (Europarat) Rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen eurooppalainen komissio (Euroopan neuvosto)
DE Synonyme für intoleranz FI Übersetzungen
Enge [Vorurteil] (f Salmi
Abneigung [Vorurteil] f mielipaha
Abscheu [Vorurteil] m kammo
Befangenheit [Vorurteil] (f Etuvastakohta
Ressentiment [Vorurteil] n mielipaha
Unduldsamkeit [Vorurteil] (f Suvaitsemattomuus
Vorurteil [Unduldsamkeit] n ennakkoluulo
Verblendung [Unduldsamkeit] (f Sokeus
Diktatur [Unduldsamkeit] f diktatuuri (n)
Subjektivität [Parteiisch sein] f subjektiivisuus (n)
Protest [Sturheit] m vastalause
Aufsässigkeit [Sturheit] Kapinointi
Widerspenstigkeit [Sturheit] f niskoittelu (n)
Widerstand [Sturheit] m väliaineen vastus (v n)
Kurzsichtigkeit [Kleinlichkeit] f Lyhytnäköisyys
Bürokratie [Kurzsichtigkeit] f hallintokoneisto
Dummheit [Kurzsichtigkeit] f typeryys
Ungerechtigkeit [Intoleranz] f Epäoikeus
Härte [Ungerechtigkeit] f pahuus
Sturheit [Unerbittlichkeit] f itsepäisyys