Gesuchter Begriff immer hat 17 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
immer (v) [häufig] aina (v) [häufig]
immer aina
immer (v) [jede] aina (v) [jede]
immer (adv) [constantly during a certain period, or regularly at stated intervals] joka kerta (adv) [constantly during a certain period, or regularly at stated intervals]
immer yhä
DE Deutsch FI Finnisch
immer (adv) [constantly during a certain period, or regularly at stated intervals] koko ajan (adv) [constantly during a certain period, or regularly at stated intervals]
immer (adv) [always] koko ajan (adv) [always]
immer (adv) [constantly during a certain period, or regularly at stated intervals] jatkuvasti (adv) [constantly during a certain period, or regularly at stated intervals]
immer (adv) [at all times] iäti (adv) [at all times]
immer (adv) [at all times] ikuisesti (adv) [at all times]
immer (adv) [at all times] alati (adv) [at all times]
immer (adv) [constantly during a certain period, or regularly at stated intervals] aina (adv) [constantly during a certain period, or regularly at stated intervals]
immer (adv) [at all times] aina (adv) [at all times]
immer (adv adj) [always] aina (adv adj) [always]
immer alati
immer ikuisesti
immer iäti
DE Phrasen mit immer FI Übersetzungen
Ja, immer oder fast immer Kyllä, aina tai melkein aina
Immer einen Druckregler verwenden. Paineenalenninta on aina käytettävä.
Immer erforderlich (M) Aina vaadittava (M)
Verbraucher tätigen immer häufiger Einkäufe online und immer mehr Unternehmer verkaufen online. Kuluttajat tekevät yhä enemmän ostoksia verkossa, ja yhä useammat elinkeinonharjoittajat myyvät verkossa.
Aus Menü auswählen: [immer ganz] [ganz oder teilweise] [immer teilweise] Valitse valikosta: [aina kokonaan] [kokonaan tai osittain] [aina osittain]
Die Zusammenarbeit ist nicht immer wirkungsvoll, da es noch immer an Kenntnissen und gegenseitigem Verständnis mangelt. Yhteistyö ei ole aina tehokasta, koska siinä on edelleen puutteita eivätkä osapuolet aina ymmärrä toisiaan riittävän hyvin.
Der Vertrieb von Filmen wird immer riskanter, u.a. weil Fernsehsender immer weniger europäische nichtnationale Filme senden. Elokuvien levitykseen liittyvät riskit kasvavat jatkuvasti, mm. koska televisioyhtiöt esittävät yhä vähemmän eurooppalaisia ei-kansallisia elokuvia.
Immer mehr Medien befinden sich aufgrund von Fusionen, Übernahmen und Querbesitz in immer weniger Händen. Fuusiot, yritysostot ja ristiinomistus ovat aiheuttaneet yhä useampien tiedotusvälineiden päätymisen yhä harvempiin käsiin.
Der wissenschaftliche Konsens werde "nicht nur immer lückenloser, sondern auch immer alarmierender", so Annan weiter. Gorbatsovin mukaan Euroopalla oli paljon oppimista Neuvostoliiton kokemuksesta (ja virheistä) sillä 1980-luvun puolivälissä Gorbatsovin glasnostin aikaan "ihmisten mielessä päällimmäisenä oli ympäristö".
Kosovo noch immer "ausgeschlossen" Kosovo yhä prosessin ulkopuolella
Implantate immer problematisch Mahdollisuus uudistuksiin
Eine immer aktivere Zusammenarbeit Yhteistyön jatkuva tehostuminen
Ø in der europäischen Bevölkerung, die immer älter wird, auch immer häufiger neurodegenerative Störungen auftreten. Ø ikääntyvässä Euroopassa hermoston rappeutumissairauksia ilmenee yhä useammin.
Die Gewahrsamseinrichtungen werden immer unmenschlicher und immer größer. Säilöönottokeskukset muuttuvat koko ajan epäinhimillisemmiksi samalla kun niiden koot kasvavat.
Von der Lebensmittelindustrie werden immer häufiger immer unterschiedlichere „Verarbeitungshilfsstoffe“ eingesetzt. Elintarviketeollisuus käyttää lisääntyvässä määrin mitä erilaisimpia ”valmistuksen apuaineita”.
Von der Lebensmittelindustrie werden immer häufiger immer unterschiedlichere „Verarbeitungshilfsstoffe“ eingesetzt. Elintarviketeollisuus käyttää lisääntyvässä määrin mitä erilaisimpia ”valmistuksen apuaineita” eli prosessireagensseja.
Das liberale Denken werde immer stärker, da sich immer mehr Leute der schmerzhaften Alternative bewusst würden. Nyt latvialaiset työntekijät ovat ilman työtä, kiitos ruotsalaisten liittojen".
Deckungslücke wurde immer größer EP:n tutkintavaliokunta
Immer mehr Dienstleistungen Yhä useampi palvelu,
Die europäische Bevölkerung wird im Durchschnitt immer älter und das Bevölkerungswachstum geht immer weiter zurück. Dührkop Dührkop sanoi ETAn ilmoituksen pysyvästä tulitauosta olevan hyvin toivoa herättävä uutinen.
Die europäische Bevölkerung wird im Durchschnitt immer älter und das Bevölkerungswachstum geht immer weiter zurück. Euroopalla on edessään ennennäkemätön väestörakenteen muutos.