Gesuchter Begriff Idee hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
Idee (n) [Gedanke] {f} oivallus (n) [Gedanke]
Idee (n) [Gedanke] {f} aate (n) [Gedanke]
Idee (n) [Gedanke] {f} välähdys (n) [Gedanke]
Idee (n) [Gedanke] {f} idea (n) [Gedanke]
Idee {f} aate
DE Deutsch FI Finnisch
Idee {f} idea
DE Phrasen mit idee FI Übersetzungen
Dies ist aus folgenden Gründen keine gute Idee: Ajatus ei ole hyvä, koska
Eine Idee die Mahmud al-Maschhadani begrüßte Tiedämme että turvallisuus on kaiken perusta, ilman sitä toivoa ei ole".
Für Hans-Gert Pöttering sind die Projekte Zeichen, dass „die Idee Europa nach wir vor begeistert, dass die Flamme der europäischen Idee noch hell brennt“. Palkittavien hankkeiden tuli tarjota Euroopan nuorille roolimalleja ja käytännön esimerkkejä siitä, kuinka eurooppalaiset voivat elää yhdessä.
Die EU-Blue-Card: Idee, Ziele, Hoffnungen Faktaa ja fundeerausta sinisestä kortista
Ich halte Weltall-Tourismus für eine gute Idee. "Minusta avaruusturismi on hyvä idea.
Warum wiederbeleben Sie diese Idee jetzt nicht?", fragte Zahradil. Miksi emme elvyttäisi tätä ajatusta nyt?"
Die Idee ist sehr einfach. Jututimme Crutzenia.
Die Idee einer Finanztransaktionssteuer werde weiter verfolgt. Ajatukseen rahoitustoimiverosta palataan.
Dadurch wird die Idee echter europäischer Geldquellen verwässert. Veron uskotaan tuottavan vuosittain 57 miljardia euroa.
Deshalb werden wir diese Idee im europäischen Parlament verteidigen." Tämä voidaan tehdä myös internetissä.
unterstützt die Idee, dass die Mitgliedstaaten einen größeren und praktischeren Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung leisten sollten, und billigt die Idee der „nationalen Reformprogramme“; kannattaa ajatusta, että jäsenvaltioiden on osallistuttava laajemmin ja käytännöllisemmällä tavalla kasvuun ja työllisyyteen, ja hyväksyy ajatuksen "kansallisista uudistusohjelmista";
"Ohne Frankreichs Größe wäre Europa nur eine leere Idee geblieben." päivystysaika katsotaan työajaksi useimmissa tapauksissa.
"Ohne Frankreichs Größe wäre Europa nur eine leere Idee geblieben." Lopuksi suurherttua muistutti pienten valtioiden erityispiirteestä.
Sollte die Idee fallen gelassen worden sein, aus welchem Grund? — Jos ajatus hylättiin, mikä oli hylkäämisen syy? —
Diese Idee ließe sich auf die Energienutzung von Elektroautos übertragen. Ideaa voitaisiin soveltaa sähköautojen energianhallintaan.
Wird die Kommission diese Idee berücksichtigen? Aikooko komissio hyödyntää tätä mahdollisuutta?
In Dänemark wird diese Idee schon umgesetzt. Tanskassa tämä ajatus on jo toteutettu.
Was hält die Kommission von dieser Idee? Mitä mieltä komissio on tästä ajatuksesta?
Diese Idee verdient Unterstützung. Tämä idea on tukemisen arvoinen.
Wie stehen die Europaparlamentarier zu der Idee? Mepit: investointeja ekoinnovaatioihin