Gesuchter Begriff Hülle hat 7 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
Hülle (n v) [any hollow structure; framework, or exterior structure] {f} kuori (n v) [any hollow structure; framework, or exterior structure]
Hülle (n v) [chemistry: set of atomic orbitals that have the same principal quantum number] {f} kuori (n v) [chemistry: set of atomic orbitals that have the same principal quantum number]
Hülle {f} verho
Hülle {f} tuppi
Hülle (n v) [long case] {f} tuppi (n v) [long case]
DE Deutsch FI Finnisch
Hülle (n v) [long case] {f} suojus (n v) [long case]
Hülle {f} peitto
DE Phrasen mit hülle FI Übersetzungen
„Umhüllung“ das Platzieren eines Lebensmittels in eine Hülle oder ein Behältnis, die das Lebensmittel unmittelbar umgeben, sowie diese Hülle oder dieses Behältnis selbst; ”käärimisellä” elintarvikkeen sijoittamista kääreeseen tai päällykseen, joka on suoraan kosketuksessa kyseiseen elintarvikkeeseen, ja ”kääreellä” itse käärettä tai päällystä;
Hülle, Deckel, Überzug CV Häkki
Hülle, Deckel, Überzug CV Kaasupullo (Bottle, gas)
Äußere Hülle ulkokerros
Innere Hülle sisäkerros
Späne ohne Hülle mit dem entsprechenden Anteil an Kernmaterial (von einer Wiederaufbereitungsanlage) in Zement Suojakuoren poistosta peräisin oleva ydinmateriaalia sisältävä jäte sementissä (jälleenkäsittelylaitokset)
Bauweise: einfache Hülle, einfache Hülle mit getrenntem Ballasttank (SBT), Doppelhülle, rakenne: yksirunkoinen, yksirunkoinen erillisillä painolastisäiliöillä, kaksoisrungolla varustettu;
Mattglaslampe mit zweiter Hülle und P ≤ 0,5 * (0,88√Ф + 0,049Ф) Muut kuin kirkkaat lamput, joissa on ulkovaippa ja P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)
Bei 2000 h: ≥ 85 % (≥ 80 % für Lampen mit zweiter Hülle) 2000 h:ssa ≥ 85 % (≥ 80 % lampuille, joissa on ulkovaippa)
Bei 2000 h: ≥ 88 % (≥ 83 % für Lampen mit zweiter Hülle) 2000 h:ssa: ≥ 88 % (≥ 83 % lampuille, joissa on ulkovaippa)
PZL Hydral wird zu einer „leeren Hülle“ und also solche abgewickelt. Näin PZL Hydralista tulee toimimaton paperiyhtiö, joka puretaan.
„Ballongruppe“ bezeichnet eine Kategorisierung von Ballonen nach Maßgabe der Größe oder des Rauminhalts der Hülle. ’lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteella’ (FNPT) koulutuslaitetta, joka vastaa ohjaamoympäristöä sekä sen laitteita ja tietokoneohjelmia siinä määrin, että järjestelmät näyttävät toimivan kuten ilma-alustyypin tai -luokan järjestelmät lennon aikana;
oberirdische Hülle maanpäällinen vaippa
Hülle vaippa
Hülle kuori
Die konvexe Hülle aller Instanzen der Objektart ExistingLandUseSample. Kaikkien paikkatietokohdetyypin ExistingLandUseSample ilmentymien esiintymän ulkoreunan geometria.
Das Ziel dieser Phase ist die (noch grobe) Abgrenzung der Hülle eines Erzkörpers. Tämän vaiheen tarkoituksena on rajata (edelleen karkeasti) malmion laajuus.
Ausschließen der Beugungskanten, die nicht an der Grenze der konvexen Hülle liegen; poista diffraktioreunat, jotka eivät ole konveksin kehyksen rajalla,
Wärmedurchgangskoeffizient der Hülle (U) Kuoren lämmönläpäisykerroin (U)
- "Umhüllung": eine Maßnahme zum Schutz eines Erzeugnisses unter Verwendung einer Hülle oder eines Behältnisses, die das Erzeugnis unmittelbar umgeben, sowie diese Hülle oder dieses Behältnis selbst; – 'käärimisellä' tuotteen suojaamista kääreellä tai astialla, joka on suoraan kosketuksessa tuotteeseen, ja itse käärettä tai astiaa,
Der vorliegende Vorschlag ist wenig mehr als eine „leere Hülle“. Käsiteltävänä oleva ehdotus on melko tyhjä.
Die Zulassungsstelle ist in Wirklichkeit nur eine leere Hülle, ohne Personal und Mittel. Kyseinen elin on todellisuudessa vain pelkkä kuori, koska sillä ei ole tarpeeksi henkilöstöä eikä varoja.
i. Bauweise: einfache Hülle, einfache Hülle mit getrenntem Ballasttank (SBT), Doppelhülle i. rakenne: yksirunkoinen, yksirunkoinen erillisillä painolastisäiliöillä, kaksoisrungolla varustettu,
i) Bauweise: einfache Hülle, einfache Hülle mit getrenntem Ballasttank (SBT), Doppelhülle; i) rakenne: yksirunkoinen, yksirunkoinen erillisillä painolastisäiliöillä, kaksoisrungolla varustettu;
Öltankschiffen mit einfacher Hülle Yksirunkoiset öljysäiliöalukset
diese Hülle itse käärettä
"Umhüllung" das Platzieren eines Lebensmittels in eine Hülle oder ein Behältnis, die das Lebensmittel unmittelbar umgeben, sowie diese Hülle oder dieses Behältnis selbst; "käärimisellä' elintarvikkeen sijoittamista kääreeseen tai päällykseen, joka on suoraan kosketuksessa kyseiseen elintarvikkeeseen, ja 'kääreellä' itse käärettä tai päällystä;
Bauweise: einfache Hülle, einfache Hülle mit getrenntem Ballasttank (SBT), Doppelhülle rakenne: yksirunkoinen, yksirunkoinen erillisillä painolastisäiliöillä, kaksoisrungolla varustettu,
Bauweise: einfache Hülle, einfache Hülle mit getrenntem Ballasttank (SBT), Doppelhülle; rakenne: yksirunkoinen, yksirunkoinen erillisillä painolastisäiliöillä, kaksoisrungolla varustettu;
DE Synonyme für hülle FI Übersetzungen
Bezug [Überzug] m Vihjaus
Schicht [Überzug] f työvuoro
Auflage [Überzug] f painos
Mantel [Überzug] m Maan vaippa
Decke [Überzug] f kansi
Unterlage [Überzug] f Substraatti
Belag [Überzug] m (m Ketto
Schoner [Überzug] m kuunari
Politur [Überzug] Hienosäätää
Firnis [Überzug] (f lakka
Futteral [Überzug] (n suojus
Film [Überzug] m elokuva
Vorwand [Vorgabe] m Puolustuspuhe
Tarnung [Vorgabe] f naamiointi (sot)
Alibi [Vorgabe] n alibi
Oberfläche [Außenseite] f Pinta-ala
Äußere [Außenseite] n ulkopuolinen
Aussehen [Außenseite] n ulkonäkö
Erscheinung [Außenseite] f sielu
Fassade [Außenseite] f julkisivu