Gesuchter Begriff Geschoss hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Geschoss (n) [floor] {n} kerros (n) [floor]
DE Phrasen mit geschoss FI Übersetzungen
Der Saugnapf soll das Geschoss an der Fläche festhalten, auf die es auftrifft. Ammusleluihin kiinnitettyjen imukuppien tarkoituksena on kiinnittää ammus johonkin pintaan.
Ist der Saugnapf nicht gut genug befestigt, kann er sich bei normalem und vorhersehbarem Gebrauch vom Geschoss lösen. Jollei imukuppi ole pitävästi kiinnitetty, on ennakoitavissa, että se voi irrota normaalissa ja ennakoitavissa olevassa käytössä.
Anmerkung 2: Unternummer ML3a erfasst nicht Munition ohne Geschoss (Manövermunition) und Exerziermunition mit gelochter Pulverkammer. Huomautus 2 ML3.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi ilman luotia olevia ryppysuupaukkupatruunoita (tähtiniippaus) eikä latausharjoituspatruunoita, joissa on rei’itetty panoskammio.
Im Sinne dieser Richtlinie gilt als ‚Feuerwaffe‘ jede tragbare Waffe, die Schrot, eine Kugel oder ein anderes Geschoss mittels Treibladung durch einen Lauf verschießt, die für diesen Zweck gebaut ist oder die für diesen Zweck umgebaut werden kann, es sei denn, sie ist aus einem der in Anhang I Abschnitt III genannten Gründe ausgenommen. Tässä direktiivissä ’tuliaseella’ tai ’ampuma-aseella’ tarkoitetaan kannettavaa piipulla varustettua asetta, jolla voidaan palavan ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia, joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi, jollei sitä ole jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jollakin liitteessä I olevassa III kohdassa mainitulla perusteella.
Anmerkung 2:Unternummer ML3a erfasst nicht Munition ohne Geschoss (Manövermunition) und Exerziermunition mit gelochter Pulverkammer. Huomautus 2ML3.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi ilman luotia olevia ryppysuupaukkupatruunoita (tähtiniippaus) eikä latausharjoituspatruunoita, joissa on rei’itetty panoskammio.
Unternummer ML3a erfasst nicht Munition ohne Geschoss (Manövermunition) und Exerziermunition mit gelochter Pulverkammer. ML3.a kohta ei koske ilman luotia olevia ryppysuupaukkupatruunoita (tähtiniippaus) eikä latausharjoituspatruunoita, joissa on rei'itetty panoskammio.
Unternummer ML3a erfasst nicht Munition ohne Geschoss (Manövermunition) und Exerziermunition mit gelochter Pulverkammer. ML3.a kohta ei koske ilman luotia olevia ryppysuupaukkupatruunoita (tähtiniippaus) eikä latausharjoituspatruunoita, joissa on rei’itetty panoskammio.
Unternummer ML3a erfasst nicht Munition ohne Geschoss (Manövermunition) und Exerziermunition mit gelochter Pulverkammer. a kohta ei koske ilman luotia olevia ryppysuupaukkupatruunoita (tähtiniippaus) eikä latausharjoituspatruunoita, joissa on rei’itetty panoskammio.
„Feuerwaffe“ jede tragbare Waffe gemäß Anhang I, die Schrot, eine Kugel oder ein anderes Geschoss mittels Treibladung durch einen Lauf verschießt, die für diesen Zweck gebaut ist oder die für diesen Zweck umgebaut werden kann. ’ampuma-aseella’ liitteessä I tarkoitettua kannettavaa piipulla varustettua asetta, jolla voidaan palavan ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia ja joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi.
Ein Gegenstand gilt als zum Umbau geeignet, um Schrot, Kugel oder ein anderes Geschoss mittels Treibladung zu verschießen, wenn er Esine voidaan muuntaa kelpoiseksi ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, luoteja tai muita ammuksia, jos
für Exerziermunition besonders konstruierte Waffen, die nicht in der Lage sind, ein Geschoss zu verschießen, Ampuma-aseet, jotka on erityisesti suunniteltu harjoitusampumatarvikkeiden käyttöä varten ja joilla ei voi laukaista ammusta;
Lang- oder Kurzwaffen, besonders konstruiert, um ein inertes Geschoss mit Druckluft oder Kohlendioxid (CO2) zu verschießen, Kiväärit tai käsiaseet, jotka on erityisesti suunniteltu laukaisemaan inertti ammus paineistetulla ilmalla tai paineistetulla hiilidioksidilla.
Unternummer ML1b2 erfasst nicht Waffen, die besonders konstruiert sind, um ein inertes Geschoss mit Druckluft oder Kohlendioxid (CO2) zu verschießen. b.2 kohta ei koske aseita, jotka on erityisesti suunniteltu laukaisemaan inertti ammus paineistetulla ilmalla tai paineistetulla hiilidioksidilla.
Munition ohne Geschoss (Manövermunition), Ilman ammusta olevat ryppysuupaukkupatruunat (tähtiniippaus);
Bestandteile, besonders konstruiert für die unter Buchstaben a, b und c dieser Anmerkung angeführte Munition ohne Geschoss oder Munitionsattrappen. Komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tämän huomautuksen 2 a, b tai c kohdassa tarkoitettuja paukku- tai latausharjoituspatruunoita varten.
Nur bei Gebäuden mit Geschossflächen, die auf eine einzige Wohneinheit je Geschoss hindeuten, wird der Lärmpegel der am stärksten exponierten Fassade direkt für die Statistik verwendet und zur Anzahl der Bewohner in Beziehung gesetzt. Vain rakennuksissa, joiden lattiapinta-ala merkitsee yhtä asuntoa kerrosta kohden, altistuneimman julkisivun melutasoa käytetään suoraan tilastoissa ja se yhdistetään asukkaiden määrään.
Anmerkung 2: Unternummer ML3a erfasst nicht Munition ohne Geschoss (Manövermunition) und Exerziermunition mit gelochter Pulverkammer. Huomautus 2 ML3.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi ilman luotia olevia ryppysuupaukkupatruunoita (tähtiniippaus) eikä latausharjoituspatruunoita, joissa on rei'itetty panoskammio.
„1. Im Sinne dieser Richtlinie gilt als „Feuerwaffe“ jede tragbare Feuerwaffe, die Schrot, eine Kugel oder ein anderes Geschoss mittels Treibladung durch einen Lauf verschießt, die für diesen Zweck gebaut ist oder die ohne weiteres für diesen Zweck umgebaut werden kann, es sei denn, sie entspricht dieser Definition, ist aber aus einem der in Anhang I Abschnitt III genannten Gründe ausgenommen. Tässä direktiivissä 'tuliaseella' tarkoitetaan kannettavaa piipullista asetta, joka räjähteen avulla laukaisee, on suunniteltu laukaisemaan tai voidaan muuntaa laukaisemaan laukauksen, luodin tai ammuksen, paitsi jos se on määritelmän mukainen, mutta on jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle liitteen I osassa III luetellun syyn perusteella.
'Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet „Feuerwaffe“ jede tragbare Rohrwaffe, aus der durch Zünden einer Treibladung ein Geschoss, eine Kugel oder ein Projektil herausgeschleudert wird oder die zu diesem Zweck ausgelegt ist bzw. umgebaut werden kann, es sei denn, sie entspricht dieser Definition, ist aber aus einem der in Anhang I Abschnitt III genannten Gründe ausgenommen. "Tässä direktiivissä tarkoitetaan 'tuliaseella' kannettavaa piipullista asetta, joka räjähteen avulla laukaisee, on suunniteltu laukaisemaan tai voidaan muuttaa laukaisemaan laukauksen, luodin tai ammuksen, ellei se ole määritelmän mukainen, mutta on jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle liitteen I osassa III luetellun syyn perusteella.
Ein zehn Kilo schweres Eisstück, das bei nur 50 km/h einschlägt, entwickelt bereits ein Aufschlaggewicht von ca. 550 Kilo und wird so zu einem lebensgefährlichen Geschoss. Kymmenen kilon painoinen jäämöhkäle, joka osuu kohteeseen 50 km:n tuntivauhdissa, aiheuttaa jo 550 kilon iskuvoiman, mikä on hengenvaarallista.
Schlecht gesicherte Ladung ist nicht nur bei LKW ein Problem, sondern kann auch im PKW zum Geschoss werden — auch hier fehlt das Problembewusstsein. Huonosti kiinnitetty lasti ei ole ongelma ainoastaan kuorma-autoissa, vaan se voi muodostua ammukseksi myös henkilöautoissa – sitäkään ongelmaa ei tiedosteta.
, die Schrot, eine Kugel oder ein anderes Geschoss mittels Treibladung durch einen Lauf verschießt, die für diesen Zweck gebaut ist oder die für diesen Zweck umgebaut werden kann. kannettavaa piipulla varustettua asetta, jolla voidaan palavan ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia ja joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi.
DE Synonyme für geschoss FI Übersetzungen
Kugel [Projektil] f Gömb
Pfeil [Projektil] m Nyílvessző csillagkép
Rakete [Projektil] f Rakéta
Torpedo [Projektil] m Torpedó
Patrone [Projektil] f patron (n)
Granate [Projektil] m (f Grenada
Geschoß [Projektil] n emelet
Schrapnell [Projektil] n repesz (n)
Ladung [Munition] f elektromos töltés (n)
Munition [Geschoss] f muníció (n)
Bohne [Geschoss] f Veteménybab
Bolzen [Geschoss] m Csavar
Etage [Geschoss] (f emelet
Wurfgeschoss [Geschoss] n Rakéta
Rohr [Prügelstock] n cső
Schläger [Prügelstock] m ütő
Knüppel [Prügelstock] m bunkósbot (n v)
Stock [Prügelstock] m emelet
Krücke [Prügelstock] f mankó (n v)
Bombe [Kugel] f Bomba