Gesuchter Begriff geradezu hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
geradezu suorastaan
DE Phrasen mit geradezu FI Übersetzungen
Der von Generation zu Generation weitervererbten Fertigkeit des Teepflückens kommt ein geradezu künstlerischer Wert zu. Pohjoisen alueen sukupolvelta toiselle siirtyvällä teenpoimintataidolla on taiteellista arvoa.
Es wäre nicht nur unangebracht, sondern geradezu kontraproduktiv, den Anwendungsbereich des europäischen Bagatellverfahrens auf Fälle mit Auslandsbezug zu beschränken. Olisi epäsuotavaa ellei suorastaan haitallista rajoittaa eurooppalaisen vähäisten vaatimusten menettelyn soveltaminen pelkästään valtioiden rajat ylittäviin asioihin.
Es erschiene geradezu pervers, wenn wir uns angesichts des Fehlens alternativer Energiequellen in entsprechendem Umfang gegen diese wesentliche Energiequelle für die Stromerzeugung entscheiden würden. Tämän huomattavimman sähkönlähteen nimenomainen kieltäminen vaikuttaa järjenvastaiselta, koska sille ei ole tarjolla vaihtoehtoista vastaavaa määrää tuottavaa lähdettä.
Sie bewiesen eine „völlige, geradezu sarkastische Missachtung der von diesem Parlament in erster Lesung getroffenen Entscheidungen“. Ne olivat osoittaneet täydellistä, jopa sarkastista piittaamattomuutta niitä valintoja kohtaan, jotka parlamentti oli tehnyt ensimmäisessä käsittelyssä .
Als "geradezu lächerliche Scheingefechte" bezeichnete sie den Kampf gegen EU-Symbole wie die Europaflagge oder -hymne. "Oma maani Suomi on ratifioinut kuolleen sopimuksen, ja se on tehty vastoin kansan tahtoa", Seppänen sanoi.
Man fordert die Leute geradezu dazu auf, möglichst viel zu laden, um die Lizenz-Gebühr wieder wettzumachen. EU voisi luoda (elokuvaa tukevan) MEDIA:n kaltaisen ohjelman levyteollisuutta varten.
Vor einigen Jahren gab es große Probleme mit 500-Euro-Blüten – die waren geradezu ein Renner auf dem Schwarzmarkt. Tämä asetus koskee erityisesti eurokolikoiden kaltaisia mitaleita ja rahakkeita, joita voidaan yrittää käyttää esimerkiksi myyntiautomaateissa.
Der Vorschlag führt geradezu zum Gegenteil des angeblich Gewollten. Ehdotus johtaa suorastaan päinvastaiseen tulokseen kuin oli tarkoitettu.
Als Schulbusse werden of alte und bisweilen geradezu gefährliche Fahrzeuge eingesetzt. Koulukuljetuksiin käytettävät ajoneuvot ovat usein vanhoja ja joskus suorastaan vaarallisia.
Der Vorschlag führt geradezu zum Gegenteil des angeblich gewollten. Ehdotus johtaa suorastaan päinvastaiseen tulokseen kuin oli tarkoitettu.
Da diese Staaten gleichzeitig auf den Straßen keine Maut erheben, ist diese Politik geradezu ein Totalangriff auf den Schienengüterverkehr. Koska nämä samat jäsenvaltiot eivät peri tiemaksua, tällainen politiikka on täysin rautateiden tavaraliikenteen vastainen.
Eine Informationsasymmetrie zwischen Kläger und Beklagtem ist zwar nicht zu leugnen, in Prozessrechtsverhältnissen indes geradezu typisch. Ei voida kiistää, että kantajalla ja vastaajalla olevat tiedot ovat epäsymmetriset, mutta tämä on prosessioikeudellisissa suhteissa jopa tyypillistä.
Die geltenden Vorschriften gewährleisten keine ausreichende Information der Verbraucher und könnten für die Verbraucher sogar geradezu irreführend sein. Nykyisillä säännöksillä ei taata, että kuluttajalle annetaan asianmukaiset tiedot, ja ne voivat itse asiassa johtaa heitä harhaan.
Die geltenden Vorschriften gewährleisten keine ausreichende Information der Verbraucher und könnten für den Verbraucher sogar geradezu irreführend sein. Nykyisillä säännöksillä ei taata, että kuluttajalle annetaan asianmukaiset tiedot, ja ne voivat itse asiassa johtaa heitä harhaan.
Der Westen Griechenlands befindet sich in Sachen Infrastruktur in einem geradezu tragischen Rückstand. Länsi-Kreikan infrastruktuuri on erittäin jälkeenjäänyttä.
Letztendlich sind europäische Unternehmen geradezu gezwungen, ihre Forschung und damit Investitionen in Drittstaaten zu verlagern. Eurooppalaisten yritystenhän on viime kädessä pakko siirtää tutkimustoimintansa ja sen myötä investointinsa kolmansiin maihin.
Das Kuba Castros war unter anderem wegen seiner geografischen Nähe stets geradezu eine fixe Idee der Vereinigten Staaten. Monesta syystä, muun muassa maantieteellisen läheisyytensä vuoksi Castron Kuuba on ollut jatkuva pakkomielle Yhdysvalloille.
Das Verbot nach Richtlinie 2002/61/EG kann somit leicht umgangen werden, und zur Verletzung europäischen Rechts wird geradezu aufgefordert. Direktiivin 2002/61/EY sisältämää kieltoa on näin ollen helppo kiertää ja yhteisön oikeuden loukkaamisesta tehdään helppoa.
Würde die Kommission angesichts dieser merkwürdigen, geradezu heimlichen Behandlung der Todesstrafe bitte die Begriffe „Aufstände und Aufruhr“ definieren? Ottaen huomioon mielenkiintoisen, lähes salavihkaisen tavan mainita kuolemantuomiosta, voisiko komissio määrittää mellakoiden ja kansannousun merkityksen?
Dennoch lassen sich in Malta zahlreiche repräsentative Gebäude finden, die geradezu nach einer Restaurierung und mithin einer Sanierung schreien. Maltassa on kuitenkin monia arvokkaita rakennuksia, jotka huutavat kunnostamista ja siten elvyttämistä.
Dennoch lassen sich in Malta zahlreiche repräsentative Gebäude finden, die geradezu nach einer Restaurierung und mithin einer Sanierung schreien. Meillä on Maltassa kuitenkin lukuisia arvokkaita rakennuksia, jotka vaativat saada tulla korjatuiksi ja uudistetuiksi.
In Malta lassen sich jedoch zahlreiche repräsentative Gebäude finden, die geradezu nach einer Restaurierung und mithin nach Sanierung schreien. Meillä on Maltassa kuitenkin lukuisia arvokkaita rakennuksia, jotka vaativat saada tulla korjatuiksi ja uudistetuiksi.
Kritiker warnen davor, dass damit geradezu zur Datenveruntreuung aufgerufen wird. Kriitikot varoittavat siitä, että tässä kehotetaan nimenomaan tietojen väärinkäyttöön.
Wir wurden geradezu überschüttet mithilfeersuchen verzweifelter Wähler, die beim Kauf von Immobilien in Spanien von Korruption betroffen waren. Meille on tulvinut valituksia epätoivoisilta äänestäjiltä, jotka ovat joutuneet korruption kohteeksi Espanjassa ostaessaan kiinteistöä.
Dies lädt geradezu dazu ein, neue Anlagen zu bauen. Tämä houkuttelee rakentamaan uusia laitoksia.
Dies sei angesichts der bestehenden Lage geradezu eine Verhöhnung des Konsumenten. EKP:n menettelytavat olisi saa-tava avoimemmiksi.