Gesuchter Begriff gerade hat 8 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
gerade juuri
gerade tanassa
gerade suora
gerade (adj adv n) [not crooked or bent] suora (adj adv n) [not crooked or bent]
gerade (adj adv int n v) [straight, not bent] suora (adj adv int n v) [straight, not bent]
DE Deutsch FI Finnisch
gerade ryhdikäs
gerade parhaillaan
gerade (adj v adv n) [arithmetic: divisible by two] parillinen (adj v adv n) [arithmetic: divisible by two]
DE Phrasen mit gerade FI Übersetzungen
gerade, mit einer Wanddicke von suorat, seinämän paksuus
gerade suorat
gerade suora
Linien, die folgende Punkte gerade miteinander verbinden: seuraavat maantieteelliset koordinaatit yhtäjaksoisesti yhdistävät suorat viivat:
Linien, die folgende Punkte gerade miteinander verbinden: seuraavat maantieteelliset koordinaatit yhtäjaksoisesti yhdistävät suorat viivat,
Dabei muss sich eine Gerade ergeben. Tuloksena on oltava lineaarinen kuvaaja.
Die durchgezogene Gerade ist die Gerade der linearen Regression, deren Koeffizienten nach dem Verfahren der kleinsten Quadrate errechnet wurden. Yhtenäisellä viivalla kuvattu suora edustaa lineaarisen regression suoraa, jonka kertoimet on laskettu pienimmän neliösumman menetelmällä.
Zwei oder eine gerade Anzahl von Leuchten Kaksi valaisinta tai parillinen määrä valaisimia
Bezugskurve als Gerade zwischen den Punkten Määritetään vertailukäyrä suorana viivana seuraavien pisteiden välillä:
Die Bezugskurve als Gerade zwischen den Punkten Määritetään vertailusäätökäyrä suorana viivana seuraavien pisteiden välillä:
Gerade Oberschwingungen Parilliset yliaaltoluvut
Gerade Strecke Suora raide
Gerade der Sozialaspekt wird hierdurch gefährdet. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Neben der Erörterung der gerade ausgearbeiteten Berichte Laadittavina olevien mietintöjen lisäksi keskusteltiin seuraavista asioista:
Dies gelte gerade für den westlichen Balkan. Maataloustuotteiden vientikiistat
Dies gelte gerade für den westlichen Balkan. Parlamentin ehdottamat uudistukset
Ich war gerade in Ägypten. "Olin juuri Egyptissä.
Gerade mit strengeren Klimastandards bleibt Europa wettbewerbsfähig. Nimenomaan tiukemmilla vaatimuksilla voidaan säilyttää kilpailukyky.
Welches Buch lesen sie gerade? Viimeinen lukemasi kirja.
Warum wählt das EU-Parlament gerade jetzt? Miksi uusi puhemies valitaan juuri nyt?
Darunter würden gerade die ärmsten Länder leiden. Siitä kärsisivät erityisesti köyhimmät maat.
Die sechzehnte Entscheidung wird gerade vorbereitet. Parhaillaan on valmisteilla järjestyksessä 16. päätös.
Bis heute wurden nicht gerade Fortschritte gemacht. Tällä hetkellä edistystä ei ole juurikaan tapahtunut.
Mit der Stilllegung wird gerade erst begonnen. Sulkemista vasta aloitetaan.
Gerade die Erzeugung von Ökostrom, also Strom aus Fotovoltaik, Wind-, Wasserkraft usw., ist stark von den gerade herrschenden Umweltbedingungen abhängig. Nimenomaan vihreän sähkön, eli muun muassa aurinkokennoilla, tuuli- ja vesivoimalla tuotettavan sähkön, tuotanto on vahvasti riippuvaista kulloinkin vallitsevista ympäristöolosuhteista.
Diese Antwort wird gerade geprüft. Vastausta arvioidaan parhaillaan.