Gesuchter Begriff Figur hat 11 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
Figur {f} kuvio
Figur (n v) [being in a story] {f} hahmo (n v) [being in a story]
Figur (n v) [being in a story] {f} henkilö (n v) [being in a story]
Figur {f} vartalo
Figur (n v) [human figure; shape of human body] {f} vartalo (n v) [human figure; shape of human body]
DE Deutsch FI Finnisch
Figur {f} nappula
Figur (n v) [human figure; shape of human body] {f} muoto (n v) [human figure; shape of human body]
Figur (v n) [structure of a person's body] {f} keho (v n) [structure of a person's body]
Figur (n) [any of the 16 white and 16 black pieces used in playing the game of chess] {f} shakkinappula (n) [any of the 16 white and 16 black pieces used in playing the game of chess] (n)
Figur (n) [any of the 16 white and 16 black pieces used in playing the game of chess] {f} šakkinappula (n) [any of the 16 white and 16 black pieces used in playing the game of chess] (n)
Figur (n v) [human figure; shape of human body] {f} figuuri (n v) [human figure; shape of human body] (n v)
DE Phrasen mit figur FI Übersetzungen
Figur aus Kunststoff zur Verwendung als Spender, 23 cm hoch, mit einem runden, mit Armen und Beinen versehenen Korpus, die einen auf einem Sockel stehenden Fußballspieler darstellt. Muovinen, 23 cm:n korkuinen pienoishahmo, jota käytetään annostelijana. Hahmon pyöreässä vartalossa on kädet ja jalat, ja se esittää jalustaan kiinnitettyä jalkapalloilijaa.
Nach 28 Tagen ist Ihre ganze Figur sichtlich gestrafft, gefestigt und in Form gebracht.“ Vartalosi linjat muuttuvat, muotoutuvat ja kohentuvat kokonaisuudessaan selvästi 28 päivässä.”
Nach 28 Tagen ist Ihre ganze Figur sichtlich gestrafft, gefestigt und in Form gebracht. Vartalosi linjat muuttuvat, muotoutuvat ja kohentuvat kokonaisuudessaan selvästi 28 päivässä
Zudem eine zentrale Figur des illegalen Waffenhandels. Myös keskeinen hahmo laittomassa asekaupassa.
Da das französische Recht die juristische Figur der Schuldübernahme auch nicht kennt und bei der Figur der Vertragsübernahme (‚cession de contrat‘) alles vom vorherigen Einverständnis aller zu übernehmenden Vertragspartner (das in der Praxis quasi gar nicht zu erreichen ist) abhängig macht, kam es darauf an, dieses Hindernis zu überwinden. Wegen der für die Weiterführung der Geschäftstätigkeit notwendigen Veräußerung der Betriebspassiva war es also geboten, auf das technische Gestaltungsprinzip der Teileinlage in die Aktiva („apport partiel d’actifs“) zurückzugreifen. Koska Ranskan laissa ei tunneta myöskään velkojen luovutusta ja sopimuksen siirto edellyttää kaikkien luovutukseen osallistuvien sopimuspuolten ennakkohyväksyntää, jota ei ollut mahdollista käytännössä saada, toiminnan jatkamiselle välttämättömien operatiivisten velkojen siirto edellytti teknisesti varojen osittaista siirtoa.
Langjähriges Kadermitglied, Vertrauter des Direktors des Allgemeinen Nachrichtendienstes Ali Mamlouk, einer zentralen Figur des syrischen Sicherheitsapparats, gegen den die EU am 9. Mai 2011 restriktive Maßnahmen verhängt hat. Vanhastaan johtajiston jäsenenä kuuluu yleisen tiedustelupalvelun johtajan Ali Mamloukin lähipiiriin; viimeksi mainittu on eräs hallinnon turvallisuusjohdon keskeinen hahmo, johon on kohdistettu EU:n rajoittavia toimenpiteitä 9.5.2011 alkaen.
Langjähriges Kadermitglied, Vertrauter des Direktors des Allgemeinen Nachrichtendienstes Ali Mamlouk, einer zentralen Figur des syrischen Sicherheitsapparats, gegen den die EU am 9. Mai 2011 restriktive Maßnahmen verhängt hat. Vanhastaan johtajiston jäsenenä kuuluu yleisen tiedustelun pääosaston päällikön Ali Mamloukin lähipiiriin; viimeksi mainittu on hallinnon turvallisuusjohdon keskeinen hahmo, johon on kohdistettu EU:n rajoittavia toimenpiteitä 9.5.2011 alkaen.
Die Figur verfügt über das menschliche Erscheinungsbild eines Mannes. Pienoispatsaalla on ihmistä muistuttavat piirteet.
Die Figur stellt einen Zauberer aus einer Comic-Serie dar und bildet zusammen mit den anderen Charakteren aus der Serie eine Sammlung. Pienoispatsas esittää sarjakuvakirjasarjasta tuttua velhoa ja on osa kyseisen sarjan hahmoista muodostuvaa kokoelmaa.
Es handelt sich um eine menschliche Figur, die eine Person aus einem Comicheft darstellt (siehe auch KN-Erläuterungen zu den KN-Codes 95030081 bis 95030099). Tuote on sarjakuvahahmoa esittävä ihmistä muistuttava pienoispatsas (ks. selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön, CN-koodit 95030081–95030099).
Die Figur ist daher in den KN-Code 95030095 als anderes Spielzeug aus Kunststoff einzureihen. Sen vuoksi pienoispatsas on luokiteltava CN-koodiin 95030095 muuksi muovileluksi.
Zentrale Figur der Regierungspropaganda für die Entsendung russischer Streitkräfte in die Ukraine. Venäjän joukkojen lähettämistä Ukrainaan tukevan hallituksen propagandan keskeinen levittäjä.
2. Spardose aus keramischen Stoffen in Form einer Figur eines alten Mannes (Bettler), mit einer Höhe von etwa 18 cm, mit aufgemaltem Gesicht und aufgemalter Kleidung, einem Schlitz zum Einwerfen von Münzen und einer mit einem Pfropfen aus Weichkautschuk verschlossenen runden Öffnung an der Unterseite der Figur, aus der die Münzen entnommen werden können; 2. keraaminen säästölipas, joka on vanhaa miestä (kerjäläistä) esittävä pieni veistokuva ja jonka korkeus on noin 18 senttimetriä ja jolla on maalatut kasvot ja vaatteet ja jossa on rako kolikoiden sisäänpanoa varten ja pohjassa pehmeästä kumista valmistetulla sulkijalla suljettu pyöreä reikä, josta kolikot voidaan ottaa pois;
Es ist die Figur des Assistenten als Mitarbeiter eines Vermittlers (Gelegenheitsvermittler) zu schaffen, von dem die Anforderung der Ausbildung, nicht aber die der Eintragung in das Register verlangt wird. Tarkoituksena on säätää edustajaa avustavasta henkilöstä (aliasiamies), jolta on vaadittava koulutusta, mutta ei hänen kirjaamistaan rekisteriin.
Damit ist in dem dualistischen Gegensatz ‚gesundes Individuum/krankes Individuum‘ eine dritte Figur aufgetaucht, das ‚besorgte‘ Individuum. Näin ollen kaksijakoisesta ristiriidasta "terve ihminen / sairas ihminen" on siis syntynyt kolmas hahmo: "huolestunut ihminen".
Aliyev ist keine unbescholtene Figur. Alijev on ristiriitainen henkilö.
Wer hat eine gute Figur gemacht, wer kennt sich am besten aus und wer hat die besten Antworten auf die Zukunftsfragen? Lissabonin sopimuksen myötä EU:n uusi ulkosuhde-edustaja toimii myös komission varapuheenjohtajana ja samalla numero kakkosena puheenjohtaja José Manuel Barroson tiimissä.
empfiehlt, diese Universität zu Ehren der herausragendsten Figur der europäischen Literatur des 19. Jahrhunderts in Granada anzusiedeln, da García Lorca in dieser Stadt seine wichtigste Wirkungsstätte gefunden hat, um die europäische Kultur von dort aus in die ganze Welt ausstrahlen zu lassen. suosittelee, että mainittu yliopisto sijoitetaan 1900-luvun huomattavimman eurooppalaisen kirjallisuuden alan henkilön kunniaksi Granadan kaupunkiin, joka oli Lorcan toiminnan tärkein keskus, josta hän levitti eurooppalaista kulttuuria koko maailmaan.
Das Hauptproblem besteht darin, dass die Christusfigur (konkret ihr Gesicht, das fast einen Quadratmeter einnimmt) aufgeworfen ist und die Figur sich von der Körpermitte an gehoben hat, weil der Putz unter dem Mosaik (der mit vier Lagen Farbe grundiert wurde) zerbröselt ist. Perusongelmana on, että Kristuksen hahmo, erityisesti hänen kasvonsa, ovat paisuneet (noin yhden neliömetrin alueella) ja koveruuden tilalle on tullut kuperuus, koska mosaiikin pinnan takana oleva rappauslaasti (jolle on tehty neljän värikerroksen pohjustus) on murentunut.
Dem Urbanisierungsagenten (Figur aus dem LRAU) standen viele Monate zur Verfügung, um einen Urbanisierungsplan vorzulegen, während den möglichen Wettbewerbern nur 20 Tage zugestanden werden. Rakennuttajalla, jota mainittu laki koskee, on ollut useita kuukausia aikaa esittää kaupunkisuunnitteluhanke, kun taas mahdollisilla kilpailijoilla on siihen vain 20 päivää.
Die Figur TALOS, deren Name für das Projekt Pate stand, ist der griechischen Mythologie zufolge ein bronzener Riese, der die Insel Kreta bewachte. Talos-niminen hahmo, jonka mukaan hanke on saanut nimensä, on kreikkalaisen mytologian mukaan pronssinen jättiläinen, joka vartioi Kreetan saarta.
Sie tun dies in der Sicherheit eines Zimmers, in einer Umgebung ohne das Risiko leidvollen und hektischen Lebens und in einer Welt, in der ein jeder Geschlecht, Alter, Handlungsort und Merkmale seiner Figur selbst bestimmen kann. Kaikki tapahtuu turvallisessa omassa huoneessa, ympäristössä, jossa ei ole rankan ja stressaavan elämän riskejä, ja maailmassa, jossa voidaan valita sukupuoli, ikä, luonteenpiirteet ja paikka, jossa toimitaan.
Auf diese virtuelle Figur projizieren sie ihre Wünsche, Fehler, Erwartungen und Phantasievorstellungen, während sie sich vom wirklichen Leben abschotten. Käyttäjien halut, heikkoudet, odotukset ja haaveet heijastuvat virtuaalihenkilöön, jolloin etäännytään todellisuudesta.
Der Sommer steht vor der Tür und die Bürger Europas werden mit Werbung bombardiert, die Mittel anpreisen, die beim Abnehmen helfen und damit für die perfekte Figur sorgen sollen. Kesän kynnyksellä Euroopan kansalaisia pommitetaan mainoksilla, joissa kuvataan keinoja pudottaa painoa ja päästä siten täydelliseen fyysiseen kuntoon.
Dabei wurden die Figur der Heiligen Gottesmutter von Lourdes und das Kruzifix zerstört. Hyökkäyksessä mm. tuhottiin Lourdesin Neitsyt Marian patsas sekä krusifiksi.
Es gehe darum, ein Statut zu erlassen, um die Figur des europäischen Abgeordneten zu schaffen, die von dem des nationalen Abgeordneten zu trennen sei. 37 muutosehdotusta täysistuntotasolla on maltillinen määrä, mutta esittelijän linja on kuitenkin jo sellaisenaan hyvä.
Es gehe darum, ein Statut zu erlassen, um die Figur des europäischen Abgeordneten zu schaffen, die von der des nationalen Abgeordneten zu trennen sei. Unionin olisi toimittava yhdessä Yhdysvaltojen kanssa ja maailmanmarkkinoille olisi saatava kunnon hinnat.
Mahnung etwas gegen die Erderwärmung zu tun: Figur aus Eis schmilzt im Innenhof des Parlaments in Straβburg. Kotisivutoimituksen vuosi alkoi katsauksella Lähi-idän konfliktiin.
DE Synonyme für figur FI Übersetzungen
Oberfläche [Außenseite] f surface {f}
Äußere [Außenseite] n dehors {m}
Aussehen [Außenseite] n apparence {f}
Erscheinung [Außenseite] f fantasme {m}
Fassade [Außenseite] f façade {f}
Erscheinungsbild [Außenseite] n Comparution
Hülle [Außenseite] f coquille {f}
Schale [Außenseite] f coque {f}
Fell [Außenseite] n dépouille {f}
Körperbau [Außenseite] m Somatotype
Anblick [Außenseite] m vue {f}
Kleid [Außenseite] n robe {f}
Anstrich [Außenseite] m peinture {f}
Aufmachung [Außenseite] tenue {f}
Überzug [Außenseite] m nappage {m}
Form [Außenseite] f forme {f}
Bild [Kunstwerk] n idée {f}
Studie [Kunstwerk] f étude {f}
Abbildung [Kunstwerk] f illustration {f}
Zeichnung [Kunstwerk] f dessin {m}