Gesuchter Begriff Faden hat 10 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
Faden {m} lanka
Faden (n v) [long, thin and flexible form of material] {m} lanka (n v) [long, thin and flexible form of material]
Faden (n v) [long, thin and flexible form of material] {m} kuitu (n v) [long, thin and flexible form of material]
Faden (n v) [clue] {m} johtolanka (n v) [clue]
Faden (n v) [measure of length] {m} syli (n v) [measure of length]
DE Deutsch FI Finnisch
Faden (n v) [long, thin and flexible form of material] {m} säie (n v) [long, thin and flexible form of material]
Faden {m} rihma
Faden (n v) [long, thin and flexible form of material] {m} rihma (n v) [long, thin and flexible form of material]
Faden {m} kuitu
Faden {m} säie
DE Phrasen mit faden FI Übersetzungen
Faden-, Draht- und Klammerheftmaschinen Neulomakoneet, lankanitomakoneet ja hakasnitomakoneet
Faden-, Draht- und Klammerheftmaschinen neulomakoneet, lankanitomakoneet ja hakasnitomakoneet
Garne aus verspinnbaren, keramischen Endlosfäden, wobei jeder Faden einen Gehalt an: Jatkuvista keraamisista filamenteista valmistettu lanka, jonka jokainen filamentti sisältää
Garne aus verspinnbaren, keramischen Endlosfäden, wobei jeder Faden einen Gehalt an: Jatkuvista keraamisista filamenteista valmistettu lanka, jonka jokainen filamentti sisältää:
Tragant ist geruchlos und hat einen faden, schleimigen Geschmack. Se on hajuton ja liuokset ovat maultaan mauttoman limaisia.
Pathologische Faden, Nadeln oder Schnittklemmen Lanka, neulat tai insisioklipsit ruumiinavauskäyttöön
In der Mitte des Bogens sind die beiden Spinnstoffriemen (T1 und T2) und die vier Lederriemen (C1 und C2) mit einem einzigen Faden zusammengenäht (siehe Foto 646 C). Kaksi tekstiilihihnaa (T1 ja T2) ja neljä nahkahihnaa (C1 ja C2) on ommeltu kaaren keskiosassa yhteen yhdellä langalla (ks. kuva 646 C).
Traganth ist geruchlos und hat einen faden, schleimigen Geschmack. Se on hajuton ja liuokset ovat maultaan mauttoman limaisia.
Ein dünner Faden verbindet die Kunststoffröhrchen und die Blüten miteinander und bildet als Nachahmung einer runden Blumengirlande einen Kreis mit einem Durchmesser von etwa 30 cm. Muoviputket ja kukat on yhdistetty toisiinsa ohuella langalla niin, että ne muodostavat kukkaseppelettä jäljittelevän renkaan, jonka läpimitta on noin 30 cm.
Faden-Palmlilie, Absolue/Faden-Palmlilie, Extrakt/Faden-Palmlilie, Tinktur hapsijukasta (Bear grass) saatu absoluutti / uute / tinktuura
Faden-, Draht- und Klammerheftmaschinen für Bücher, einschließlich zur Herstellung von Pappkartons und dergleichen ohne Heftmaschinen für den Bürogebrauch, zur Herstellung von Pappkartons Neulomakoneet, lankanitomakoneet ja hakasnitomakoneet kirjojen valmistukseen, mukaan lukien pahvilaatikoiden ja muiden vastaavien valmistukseen, pois lukien toimistotyössä tai pahvilaatikoiden valmistuksessa käytettävät nitojat
Stich: 77, Faden: 30, Farbe: SABA grau Ommel: 77, lanka 30, väri: SABA harmaa
Stich: 77, Faden: 30- Ommel: 77, lanka 30-
Faden-, Draht– und Klammerheftmaschinen neulomakoneet, lankanitomakoneet ja hakasnitomakoneet
„Rovings“ und „Garne“ bestehen aus einem Faden oder mehreren lose zusammengefügten Fäden von Endlosglasfaserfilamenten. Jatkuvakuituiset kiertämättömät langat ja langat koostuvat yhden tai useamman pitkän (yhtenäisen) lasikuitufilamentin säikeiden sekoituksesta.
Dabei wird ein Faden durch das Nähgut geführt, während der andere unter diesem durch die Tätigkeit eines beweglichen Schiffchens an den ersten gebunden wird (Steppstich). Yksi lanka pujotetaan neulansilmään ja toinen yhdistetään liikkuvan sukkulan avulla materiaalin alapuolella ensimmäiseen lankaan (lukkotikkitekniikka).
Im Sinne der Nummer 1B001 ist ein ‘Filamentband (filament band)’ ein Band (tape), eine Faser (tow) oder ein Faden, vollständig oder teilweise harzimprägniert, mit einer einheitlich durchgängigen Breite. 001 kohtaa sovellettaessa ’filamenttinauha’ on yksittäinen tasalevyinen täysin tai osittain hartsikyllästetty teippi, touvi tai kuitu.
- sind unter Verstärkung zu verstehen: Faden oder Stoffe, die an bestimmten, eng begrenzten Stellen des Textilerzeugnisses angebracht werden, um sie zu verstärken, zu versteifen oder zu verdicken. - `kovikkeilla ja vahvisteilla` tarkoitetaan tiettyihin rajoitettuihin tuotteen osiin lisättyjä lankoja tai materiaaleja, jotka vahvistavat tuotetta tai antavat sille jäykkyyttä tai paksuutta;
14. Das Konzept greift unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lern- und Bildungsformen von der Vorschule bis zur Erwachsenenbildung. Dieses übergreifende Konzept muss sich wirklich als roter Faden durch das vorgeschlagene integrierte Programm und die sektoralen Programme ziehen. 14 Strategia ulottuu esikoulusta aikuiskoulutukseen, ja siinä otetaan huomioon oppimisen ja koulutuksen eri muodot. On tärkeää, että tämä yleisperiaate todellakin sisällytetään elimellisenä osana ehdotettuun integroituun ohjelmaan ja alakohtaisiin ohjelmiin.
Die Schlüsselkonzepte Souveränität, Gleichheit, Interdependenz und endogene Entwicklung bildeten den roten Faden der Zusammenarbeit. Yhteistyön johtoajatuksena olivat suvereniteetin, tasavertaisuuden, keskinäisen riippuvuuden ja kumppanuusvaltioiden omien kehitysmahdollisuuksien avainkäsitteet.
Der rote Faden in der Mitteilung der Kommission ist der Mangel an wissenschaftlichen Erkenntnissen, um ein richtiges Vorgehen festzulegen. Punaisena lankana komission ehdotuksessa on oikeanlaisen lähestymistavan määrittelyn esteenä oleva riittämätön tieteellinen näyttö.
In Wirklichkeit sollte die soziale Verantwortung aber alle Tätigkeitsbereiche des Unternehmens wie ein roter Faden durchziehen. Todellisuudessa se on sisällytettävä läpäisyperiaatteella kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin.
Die Arbeit im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung zieht sich als roter Faden durch das gesamte GFS-Programm, wobei auf die Integration wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Aspekte geachtet wird. Kestävää kehitystä tukeva työ läpäisee YTK:n koko toimintaohjelman, ja siinä kiinnitetään huomiota taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien yhdistämiseen.
Der Grundsatz "from farm to table" sollte sich als roter Faden durch den Verordnungsvorschlag ziehen. Tilalta pöytään -periaatteen olisi oltava asetusehdotuksen punaisena lankana.
Der Traum einer Europäischen Verfassung zog sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Unelma Euroopan perustuslaista oli lanka, joka kulki läpi hänen elämänsä.
- indem sich die Nichtdiskriminierung wie ein Faden durch die Europäischen Strukturfonds und insbesondere den ESF zieht und der ESF aktiv als ein Instrument zur Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG und 2000/43/EG gefördert wird, – sisällyttämään syrjimättömyyden kantavana periaatteena rakennerahastoihin ja etenkin ESR:ään ja edistämällä aktiivisesti ESR:n käyttöä direktiivien 2000/78/EY ja 2000/43/EY täytäntöönpanovälineenä,
Kommission und Rat müssen sicherstellen, dass die integrierten Leitlinien der rote Faden des Europäischen Semesters sind. Komission ja neuvoston on varmistettava, että yhdennetyt suuntaviivat ovat eurooppalaisen ohjausjakson yhteinen tekijä.
Der rote Faden, der sich durch meine Karriere zieht, ist die Prüfung im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Urani punainen lanka on julkisen varainhoidon tarkastus.
Mit Hilfe der Kinder taucht er dann die Kokons in warmes Wasser und sucht mit einer Bürste und einer Garnwinde nach dem Strangende, mit dem er dann einen sehr langen Faden zu spinnen beginnt. Yhteensä 8–10 vuorokauden kuluttua koteloon tulee reikiä ja ulos tulevat perhoset, jotka elävät vain kolme vuorokautta.
Dies geschieht zur Freude und zum Erstaunen der Kinder, die so entdecken, dass jeder Kokon aus einem einzigen Faden von eineinhalb Kilometer Länge besteht. Sitten hän upottaa kotelot lasten avustuksella kuumaan veteen, alkaa etsiä harjalla ja rullalla vyyhdenpäätä ja kehrätä pitkää lankaa lasten iloitessa ja ihmetellessä, kun he havaitsevat, että jokainen kotelo koostuu yhdestä ainoasta 1,5 kilometrin pituisesta langasta.
erwartet, dass in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament eine Strategie zur Anti-Terrorpolitik der Europäischen Union entwickelt wird, die nicht nur einen ganzheitlichen Ansatz und roten Faden erkennen lässt, sondern vor allen Dingen kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen beschreibt; odottaa, että yhteistyössä parlamentin kanssa kehitetään EU:n terrorisminvastaisen politiikan strategiaa, joka ei ilmennä pelkästään yhdenmukaista lähestymistapaa ja keskeistä aihealuetta, vaan jossa ennen kaikkea vahvistetaan selvästi erotettavat lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteet;
DE Synonyme für faden FI Übersetzungen
Draht [Schnur] m drót
Riemen [Schnur] m gépszíj (n v)
Kassette [Schnur] f kazetta (n)
Schnur [Schnur] f fonal (n v)
Band [Schnur] n kötet (n)
Gurt [Schnur] m szíj (n)
Zwirn [Schnur] m cérna
Faser [Zwirn] f rost
Nähfaden [Zwirn] Pamut
Fussel [Zwirn] szösz (n v)
Weg [Leitlinie] m Görbe (matematika)
Plan [Leitlinie] m Projekt
Gerüst [Leitlinie] n tartószerkezet (v n)
Haar [Fiber] n szőr
Sehne [Fiber] f Akkord
Fluse [Fiber] szösz (n v)
Flocke [Faser] f pehely (n v)
Seil [Band] n Tau
Garn [Band] n cérna
Spagat [Band] m Split