Gesuchter Begriff erhaben hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
erhaben ylevä
erhaben (adj n v) [noble and majestic] ylevä (adj n v) [noble and majestic]
erhaben (adj n v) [noble and majestic] ylhäinen (adj n v) [noble and majestic] (korkea)
DE Phrasen mit erhaben FI Übersetzungen
“ in einem Kreis mit einem Durchmesser von mindestens 20 mm oder das Wort „REGROOVABLE“, auf beiden Seitenwänden vertieft oder erhaben geprägt, -tunnus ympyrässä, jonka halkaisija on vähintään 20 mm, tai merkintä ’REGROOVABLE’ kumpaankin sivupintaan valettuna;
Gleichwohl wäre es nicht leicht, über jeden Zweifel erhaben festzustellen, ob die Erklärungen vom Juli 2002 so beschaffen waren, dass sie zumindest potenziell eine Bindung staatlicher Mittel beinhalteten. Ei ole kuitenkaan helppoa määrittää täysin varmasti, olivatko heinäkuussa 2002 annetut ilmoitukset sellaisia, jotka ainakin mahdollistivat valtion varojen sitomisen.
Ferner ist der Name des Mitgliedstaats, in dem das Erzeugnis hergestellt wurde, erhaben und deutlich erkennbar auf jeder Dose in einer der Amtssprachen dieses Mitgliedstaats einzustanzen. Lisäksi jäsenvaltion nimi, jossa tuote on valmistettu, on leimattava kohokuviona jokaiseen purkkiin selvästi näkyvällä tavalla jäsenvaltion yhdellä virallisella kielellä.
Ferner ist der Name des Mitgliedstaats, in dem das Erzeugnis hergestellt wurde, erhaben und deutlich erkennbar auf jeder Dose in einer der Amtssprachen dieses Mitgliedstaats einzustanzen. Lisäksi jäsenvaltion nimi, jossa tuote on valmistettu, on leimattava kohokuviona jokaiseen purkkiin selvästi näkyvällä tavalla jäsenvaltion yhdellä virallisella kielellä.
Das Piktogramm muss deutlich sichtbar sein, was entweder durch kontrastierende Farben oder durch eine entsprechende Oberflächenform, wenn es erhaben oder eingeprägt dargestellt wird, erreicht wird. Kuvatunnuksen on erotuttava selkeästi joko värien ansiosta tai riittävän paksuisena kohokuvana, jos tunnus on valettu tai kohopainettu.
“ in einem Kreis mit einem Durchmesser von mindestens 20 mm oder das Wort „REGROOVABLE“, das auf beiden Seitenwänden vertieft oder erhaben geprägt ist; -tunnus, jonka halkaisija on vähintään 20 mm, tai merkintä ”REGROOVABLE” kumpaankin sivupintaan valettuna,
Die Aufschriften nach Absatz 3.1 und das Genehmigungszeichen nach Absatz 5.4 dieser Regelung müssen erhaben oder vertieft auf den Reifen geprägt werden. Edellä 3.1 kohdassa tarkoitetut merkinnät sekä tämän säännön 5.4 kohdassa tarkoitettu hyväksyntämerkki on valettava renkaisiin.
Die in Absatz 3.1 genannten Aufschriften und das nach Absatz 5.4 vorgeschriebene Genehmigungszeichen müssen erhaben oder eingeprägt auf den Reifen angebracht werden. Edellä 3.1 kohdassa tarkoitetut merkinnät sekä tämän säännön 5.4 kohdassa tarkoitettu hyväksyntämerkki on valettava renkaisiin.
Das Genehmigungszeichen muss vertieft oder erhaben auf die Seitenwand des Reifens geprägt werden, deutlich lesbar sein und auf mindestens einer Seitenwand des Reifens im unteren Bereich angeordnet werden. Hyväksyntämerkki on valettava renkaan sivupintaan, sen on oltava selvästi luettavissa ja se on sijoitettava renkaan alemmalle alueelle vähintään toiselle sivupinnalle.
Das Genehmigungszeichen muss vertieft oder erhaben auf die Seitenwand des Reifens geprägt werden, deutlich lesbar sein und auf mindestens einer Seitenwand des Reifens im unteren Bereich angeordnet werden. Hyväksyntämerkki on valettava renkaan sivupintaan, sen on oltava selvästi luettavissa ja se on sijoitettava renkaan alemmalle alueelle ainakin toiselle sivupinnalle.
Flexodruck — ein Druckverfahren, bei dem Druckplatten aus Gummi oder elastischen Photopolymeren, deren druckende Teile erhaben sind, sowie flüssige Druckfarben eingesetzt werden, die durch Verdunstung des Lösungsmittels trocknen; fleksopaino – painatustoiminto, jossa kuvansiirtäjänä käytetään kumia tai kimmoisia valopolymeerejä, joiden päällä painovärit ovat painamatta jätettävien alueiden yläpuolella, ja jossa käytetään haihtumalla kuivuvia nestemäisiä painovärejä;
Die in Absatz 3.1 genannten Aufschriften und das nach Absatz 5.4 dieser Regelung vorgeschriebene Genehmigungszeichen müssen durch die Form erhaben oder vertieft am Reifen angebracht werden. Kohdassa 3.1 tarkoitetut merkinnät sekä tämän säännön kohdassa 5.4 tarkoitettu hyväksyntämerkki on valettava renkaisiin.
Das Piktogramm muss deutlich sichtbar sein, was entweder durch kontrastierende Farben oder, wenn es erhaben oder eingeprägt dargestellt wird, durch eine entsprechende Oberflächenform erreicht wird. Kuvakkeen on näyttävä selkeästi joko värien ansiosta tai riittävän paksuisena kohokuvana, jos tunnus on valettu tai kohopainettu;
Ferner ist der Name des Mitgliedstaats, in dem das Erzeugnis hergestellt wurde, erhaben und deutlich erkennbar auf jeder Dose in einer der Sprachen dieses Mitgliedstaats einzustanzen. Lisäksi jäsenvaltion nimi, jossa tuote on valmistettu, leimataan kohokuviona jokaiseen purkkiin selvästi näkyvällä tavalla yhdellä jäsenvaltion kielistä.
"2. Der Direktor und der stellvertretende Direktor werden aufgrund ihrer Fähigkeit ernannt, und ihre Unabhängigkeit ist über jeden Zweifel erhaben." Johtaja ja apulaisjohtaja valitaan heidän pätevyytensä perusteella, ja heidän riippumattomuutensa on oltava kiistaton."
Seine/ihre Unabhängigkeit muss über jeden Zweifel erhaben sein. Hänen riippumattomuutensa on oltava kiistaton.
b) die Redlichkeit sämtlicher Mechanismen im Zusammenhang mit dem Korruptionsproblem sind über jeden Zweifel erhaben; (b) Kaikkien mekanismien kohdalla selvitetään, ettei niihin liity minkäänlaista korruptiota.
b) Die Integrität sämtlicher Mechanismen im Zusammenhang mit dem Korruptionsproblem sollte über jeden Zweifel erhaben sein. b) kaikkien mekanismien kohdalla olisi selvitettävä, ettei niihin liity minkäänlaista korruptiota;
b) Die Integrität sämtlicher Mechanismen im Zusammenhang mit dem Korruptionsproblem ist über jeden Zweifel erhaben. b) kaikkien mekanismien kohdalla selvitetään, ettei niihin liity minkäänlaista korruptiota;
d) Die Integrität des gesamten Mechanismus des Abkommens im Hinblick auf Korruptionsprobleme sollte über jeden Zweifel erhaben sein. (d) sopimuksen koko järjestelmässä ei saa olla sijaa korruptioepäilyille;
(b) Der im Protokoll vorgesehene Gemischte Ausschuss sollte sicherstellen, dass die Integrität des gesamten Mechanismus des Abkommens im Hinblick auf Korruptionsprobleme über jeden Zweifel erhaben ist. b) pöytäkirjassa vahvistetun sekakomitean on varmistettava, että koko sopimusjärjestelmässä ei ole sijaa korruptioepäilyille;
Will sie andere Staaten ebenfalls zum Handeln bewegen, muss die EU selbst über jeden Vorwurf erhaben sein. Jos EU:n on määrä taivutella muut valtiot toimimaan samoin, sen on silloin itse toimittava moitteettomasti.
Die Bürgerinnen und Bürger würden von den Abgeordneten erwarten, dass sie "nur Mitglieder der Kommission zulassen, die über jeden Verdacht erhaben sind". Hassi sanoi, että oikeus- ja sisäasioiden komissaarin tehtäviin kuuluu valvoa EU:n perusoikeuskirjan mukaisten kansalaisoikeuk-sien toteutumista ja patistaa jäseniksi pyrkiviä maita toteuttamaan nämä oikeudet.
Somit ist über jeden Zweifel erhaben, dass es ein von der EU verteidigtes Grundrecht darstellt. Näin ollen on ilmiselvää, että se kuuluu EU:n suojelemiin perusoikeuksiin.
Ministerpräsident Erdogan will damit erreichen, dass der Islam über jede Kritik erhaben ist. Pääministeri Erdoganin pyrkimyksenä on asettaa islam kaiken kritiikin yläpuolelle.
"(2) Der Direktor und der stellvertretende Direktor werden aufgrund ihrer Kompetenzen ernannt, und ihre Unabhängigkeit ist über jeden Zweifel erhaben." Johtaja ja apulaisjohtaja valitaan heidän pätevyytensä perusteella, ja heidän riippumattomuutensa on oltava kiistaton."
Seine Unabhängigkeit muss über jeden Zweifel erhaben sein. Hänen riippumattomuutensa on oltava kiistaton.
Flexodruck – ein Druckverfahren, bei dem Druckplatten aus Gummi oder elastischen Photopolymeren, deren druckende Teile erhaben sind, sowie flüssige Druckfarben eingesetzt werden, die durch Verdunstung des Lösungsmittels trocknen; fleksopaino – painatustoiminto, jossa kuvansiirtäjänä käytetään kumia tai kimmoisia valopolymeerejä, joiden päällä painovärit ovat painamatta jätettävien alueiden yläpuolella, ja jossa käytetään haihtumalla kuivuvia nestemäisiä painovärejä;
2. Die Integrität sämtlicher Mechanismen im Zusammenhang mit dem Korruptionsproblem sollte über jeden Zweifel erhaben sein. 2. kaikkien mekanismien kohdalla olisi selvitettävä, ettei niihin liity minkäänlaista korruptiota;