Gesuchter Begriff Energie hat 17 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
Energie (n) [Psychologie] {f} energia (n) [Psychologie]
Energie (n) {f} energia (n)
Energie (n) [Esoterik] {f} energia (n) [Esoterik]
Energie (n) [Physik] {f} energia (n) [Physik]
Energie (n) [Theologie] {f} energia (n) [Theologie]
DE Deutsch FI Finnisch
Energie {f} energia
Energie (n) [psychischer Antrieb] {f} energia (n) [psychischer Antrieb]
Energie (adj) [Possessing, exerting, or displaying energy] {f} energinen (adj) [Possessing, exerting, or displaying energy] (adj)
Energie {f} Energia
Energie (adj) [Possessing, exerting, or displaying energy] {f} toimelias (adj) [Possessing, exerting, or displaying energy]
Energie (adj) [Possessing, exerting, or displaying energy] {f} tarmokas (adj) [Possessing, exerting, or displaying energy]
Energie (n v adj) [energy] {f} voima (n v adj) [energy]
Energie {f} voima
Energie (n) [physics] {f} energia (n) [physics]
Energie (n) [impetus behind activity] {f} energia (n) [impetus behind activity]
Energie (n v adj) [energy] {f} energia (n v adj) [energy]
Energie (n) [capacity to do work] {f} energia (n) [capacity to do work]
DE Phrasen mit energie FI Übersetzungen
Energie Energia
Energie Energia:
Energie Energi
Energie Junan lähettäminen
Energie Energia;
Energie energia
Energie Soveltamisala BAT III–V:ssä tarkoitettu tuotantojäämien ulkoinen käyttö tai kierrätys on sidoksissa kolmannen osapuolen yhteistyöhaluun ja suostumukseen, jotka eivät välttämättä ole käyttäjän valvonnassa eivätkä tämän vuoksi välttämättä kuulu luvan soveltamisalaan. Energia
Energie: Energia:
Energie, Energia
Energie, energia,
Energie, energia
Energie, energia;
ENERGIE ENERGIA
TEILSYSTEM ENERGIE Energian osajärjestelmä
TEILSYSTEM ENERGIE ENERGIAN OSAJÄRJESTELMÄ
Teilsystem Energie Energian osajärjestelmä
Teilsystem Energie Energian osajärjestelmä.
Teilsystem Energie Energiaosajärjestelmä
Teilsystem Energie Raiteen tarkastusilmoitukset
Energie; Energia
Energie; energia;
Energie; energian toimittamiseksi;
Fotovoltaische Energie Aurinkoenergia
Fotovoltaische Energie 3 Aurinkosähkö
Fotovoltaische Energie Aurinkosähkö
nichtnukleare Energie, muu kuin ydinenergia,
Die dergestalt nutzbar gemachte Energie gilt als eingesparte Energie. Tämä katsotaan säästetyksi energiaksi.
Energie: … Energia: …
Potenzielle Energie, kinetische Energie, Aktionsprinzip, Gleichdruckverfahren; Potentiaalienergia, liike-energia, Newtonin liikelait, Brayton-kiertoprosessi;
(Energie) (energia)
Energie (%) Prosenttiosuus energiasta
- Energie - energia,
- Energie - Energia
7. Energie 7. Energia
1 Energie 1 Energia
Energie 1) Energy 1)
Aktuelles Parlamentslexikon: Energie Aktuelles Parlamentslexikon: Energie Viikon sana: energia Viikon sana: energia
Denn Wasserstoff ist keine Energie-Quelle, sondern ein Energie-Träger. Tavoitteista lipsumisesta seuraa valmistajille sakkoja.
Denn Wasserstoff ist keine Energie-Quelle, sondern ein Energie-Träger. Paljon on jo tehty liikenteen puhdistamiseksi, mutta tehtävää myös riittää.
Energie pro Einwohner: Primärenergie, Endenergie, elektrische Energie Energiankulutus asukasta kohti: primaari, lopullinen, sähkö
(a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen (Wind, Sonne, geothermische Energie , aerothermische Energie, hydrothermische Energie, Wellen- und Gezeitenenergie, Osmose-Energie, Wasserkraft, Biomasse, Schnee, Deponiegas, Klärgas und Biogas); (a) uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla” tarkoitetaan uusiutuvia, muita kuin fossiilisia energialähteitä: tuuli-, aurinko-, geoterminen , aeroterminen ja hydroterminen energia, aalto- ja vuorovesienergia, osmoosienergia , vesivoima, biomassa, lumi , kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja biokaasu;
Energie, nachhaltige Energie Energia, kestävä energia
(4a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen: Wind, Sonne, Erdwärme, Energie aus der Umgebungsluft, hydrothermische Energie, Meeresenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas; 4 a) 'uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla' tarkoitetaan uusiutuvista, muista kuin fossiilisista energialähteistä peräisin olevaa energiaa: tuuli-, aurinko-, maalämpö-, ilmalämpö-, vesilämpö- ja valtamerienergia, vesivoima, biomassa, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja biokaasu;
Der Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie unterstützt eine Neuorientierung der Transeuropäischen Netze für Energie (TEN-Energie). Komissio on antanut asetusehdotuksen, joka käsittelee lentomatkustajille annettavia korvauksia sellaisissa tapauksissa, että tältä on evätty pääsy lennolle mm. ylibuukkauksen vuoksi.
49 % Energie Baden-Württemberg AG bzw. Süwag Energie AG, — 49 %: Energie Baden-Württemberg AG ja Süwag Energie AG —
"Energie aus erneuerbaren Quellen" Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen: Wind, Sonne, Erdwärme, Energie aus der Umgebungsluft, hydrothermische Energie, Meeresenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas; "uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla' tarkoitetaan uusiutuvista, muista kuin fossiilisista energialähteistä peräisin olevaa energiaa: tuuli-, aurinko-, maalämpö-, ilmalämpö-, vesilämpö- ja valtamerienergia, vesivoima, biomassa, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvä kaasu ja biokaasu;
"Energie" ist Energie in Form von Elektrizität, "Energia': energia sähkön,
Energie-Strategie: Ein Bericht des Industrieausschusses wird sich mit Energiesicherung, Energie-Krisenmanagement und der zukünftigen Rolle atomarer Energie befassen (Mittwoch) . Energiastrategia: Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta käsittelevät keskiviikkona mietintöä Euroopan energiavarmuudesta, mukaan lukien ydinvoiman tulevaisuudesta.