Gesuchter Begriff elend hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit elend FI Übersetzungen
Sie muss ein umfassendes weltweites Netzwerk von Projekten und Initiativen zur Prävention und Behandlung dieser Krankheiten, die täglich Elend und Tod über so viele Menschen bringen, aufbauen! EU:n on rakennettava näiden sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvien hankkeiden kattava maailmanlaajuinen verkko, sillä ne tuovat joka päivä niin paljon kurjuutta ja kuolemaa niin monille.
Deshalb schlug der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Jahr 1991 ein Programm „Erdöl für Nahrungsmittel“ vor, um das Elend der irakischen Bevölkerung zu lindern. Koska Irakin hallitus käytti kauppasaartoa perusteena sille, että se ei tuonut maahan välttämättömiä elintarvikkeita ja lääkkeitä, YK:n turvallisuusneuvosto ehdotti vuonna 1991 "oil for food" ‑ohjelmaa Irakin kansan kärsimysten lieventämiseksi.
Vor nur wenigen Jahrhunderten herrschten in der Welt Armut und Elend, sieht man einmal von wenigen Orten des Überflusses ab. Vain muutama vuosisata on kulunut siitä, kun köyhyys ja kurjuus koettelivat maailmaa muutamia harvoja hyväosaisia lukuun ottamatta.
- 29. Mai 2002 Einweihung einer Steinplatte auf der Esplanade des EP mit der Inschrift: „Wo Menschen zum Elend verurteilt sind, werden die Menschenrechte verletzt. – Euroopan parlamentin esplanadilla paljastettiin 29. toukokuuta 2002 laatta, jossa lukee seuraavanlainen teksti: Ihmisoikeuksia loukataan, kun ihmiset tuomitaan elämään kurjuudessa.
Ein Überblick über das ganze Elend. Kurjuuden koko kuva.
Welche politischen Maßnahmen, die nicht auf die Repression konzentriert sind, gedenkt die Union zu ergreifen, um dieses menschenunwürdige Elend zu vermeiden? Mihin painostukseen perustumattomiin poliittisiin toimenpiteisiin Euroopan unioni aikoo ryhtyä estääkseen nämä valitettavat onnettomuudet?
Betrifft: Aufklärung über das Elend in den Entwicklungsländern Aihe: Kehitysmaiden kriittistä tilannetta koskeva tiedotus
Teilt sie die Auffassung, dass den Bürgern der Union das Elend unserer Nachbarn in den Entwicklungsländern sehr am Herzen liegt, wie die vielen öffentlichen Demonstrationen zeigen? Onko komissio samaa mieltä siitä, että EU:n kansalaiset ovat erittäin huolissaan kehitysmaissa asuvien naapureidensa kriittisestä tilanteesta, kuten lukuisat julkiset mielenosoitukset osoittavat?
Die Mehrheit der Bevölkerung fällt der Armut, ja sogar dem Elend anheim. Suurin osa väestöstä vaipuu köyhyyteen, jopa kurjuuteen.
Die allgemeine Situation hat sich verbessert, aber auch in modernen Gesellschaften gibt es Armut, Elend und Verwahrlosung, selbst in Europa. Yleisesti tilanne on parantunut, vaikka myös Euroopan moderneissa yhteiskunnissa on taantumaa ja köyhyyttä.
A. in Erwägung des Leitmotivs des Internationalen Tags der Armutsbekämpfung (17. Oktober): „Wo immer Menschen dazu verurteilt sind, im Elend zu leben, werden die Menschenrechte verletzt. A. palauttaa mieleen köyhyyden poistamista koskevan kansainvälisen päivän (17. lokakuuta) johtoaatteen: köyhyyteen tuomittujen ihmisoikeuksia loukataan.
unter Hinweis darauf, daß die forcierten Privatisierungen und Deregulierungen Afrika weiter ins Elend stürzen, ohne daß die internationalen Organisationen darauf reagieren; ottaa huomioon, että kiihtyvä yksityistäminen ja sääntelyn purkaminen kurjistavat Afrikkaa jatkuvasti ilman, että kansainväliset järjestöt puuttuvat asiaan,
besorgt über die allgemeine Verarmung in Lateinamerika aufgrund deren 41% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt, und über das große Ausmaß an Elend, pahoittelee yleistynyttä köyhyyttä Latinalaisessa Amerikassa, jossa 41 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella ja huomattavassa kurjuudessa,
in der Erwägung, dass dieser Konflikte unannehmbares Elend und Leid über unschuldige Menschen bringt und zu einer untragbaren humanitären Situation geführt hat, die nicht länger hingenommen werden darf, katsoo, että selkkaus aiheuttaa sietämättömiä kärsimyksiä viattomille ihmisille, ja se on johtanut tilanteeseen, jonka jatkuminen ei ole humanitaariselta kannalta millään tavoin hyväksyttävissä,
bedauert die anhaltende, abwärts gerichtete Spirale des wirtschaftlichen Zusammenbruchs und der politischen Unterdrückung, die das Elend von Millionen Simbabwern verschärft hat; pahoittelee talouden romahdukseen ja poliittiseen sortoon johtaneen alamäen jatkumista, mikä on johtanut miljoonien zimbabwelaisten kurjuuden lisääntymiseen;
Diese Faktoren in Verbindung mit der drastischen Abnahme der Möglichkeiten, in der EU eine Beschäftigung zu finden, verurteilen den Kosovo auf unbestimmte Zeit zum Leben im Elend. Nämä tekijät sekä selvästi heikentyneet mahdollisuudet löytää työtä Euroopan unionista ovat vieneet Kosovon kurjuuteen.
Was gedenkt der Rat zu unternehmen, um diesem schrecklichen Elend ein Ende zu bereiten? Mitä neuvosto aikoo tehdä tämän kauhean murhenäytelmän lopettamiseksi?
Weil die Regionen nicht über eigene finanzielle Ressourcen verfügen, um dem Elend entgegenzuwirken, sind sie auf die Übertragung von Kapital und auf Entwicklungsarbeit aus dem Ausland angewiesen. Koska näillä alueilla ei ole omia taloudellisia voimavaroja kurjuuden ehkäisemiseksi, ne ovat riippuvaisia ulkomailta tulevasta rahoitus- ja kehitysavusta.
Die Bilder, die uns jetzt vorliegen, zeigen die furchtbaren Bedingungen, die Überbelegung, die ungesunden Zustände und das Elend, unter denen die Saharoui-Insassen leiden müssen. Nyt nähtävillämme olevat kuvat paljastavat ne kauhistuttavat ahtaat, likaiset, ja kurjat olosuhteet, joissa saharalaisten vankien täytyy selviytyä.
Der Test verstärkt die Isolierung der DVRK und trägt in keiner Weise dazu bei, das Elend der nordkoreanischen Bevölkerung zu mindern. Se lisää maan eristyneisyyttä eikä millään tavoin auta ratkaisemaan Pohjois-Korean väestön hädänalaista tilannetta.
Sie sah wirklich sehr elend aus. Se näytti todellakin hyvin kurjalta.
Betrifft: Die Berlusconi-Visa: ein einziges Elend Aihe: Berlusconi-viisumi aiheuttaa vaikeuksia
In der überwiegenden Mehrheit der Fälle handelt es sich um Menschen, die sich zu dieser Überfahrt gezwungen sehen, um damit Verfolgungen, Menschenrechtsverletzungen, Elend und Kriegshandlungen zu entfliehen. Valtaosassa tapauksissa on kyse ihmisistä, joiden on ollut pakko lähteä kyseiselle merimatkalle paetakseen vainoja, ihmisoikeusloukkauksia, kurjuutta ja sotia.
Auf diese Weise versucht sie, durch Einschüchterung und Unterdrückung eine volksfeindliche Politik durchzusetzen, die die Arbeitnehmer ins Elend treibt. Hallitus pyrkii pelottelu- ja sortotoimin saamaan läpi kansan vastustaman lain, joka ajaa työntekijät kurjuuteen.
Nach ihrer Freilassung leben sie häufig als Obdachlose im Elend. Kun heidät vapautetaan, he elävät köyhyyden partaalla ja ovat asunnottomia.
in der Erwägung, dass die überwältigende Mehrheit der kongolesischen Bevölkerung in großem Elend lebt, während das Land über bedeutende natürliche Reichtümer verfügt, toteaa, että suurin osa Kongon demokraattisen tasavallan kansalaisista elää suuressa köyhyydessä vaikka maa on täynnä tärkeitä luonnon rikkauksia,
in Anbetracht des Leitmotivs des Internationalen Tags der Armutsbekämpfung (17. Oktober): "Wo immer Menschen dazu verurteilt sind, im Elend zu leben, werden die Menschenrechte verletzt. ottaa huomioon köyhyyden poistamista koskevan kansainvälisen päivän (17. lokakuuta) johtoaatteen: "Köyhyyteen tuomittujen ihmisoikeuksia loukataan.
DE Synonyme für elend FI Übersetzungen
arm [hilfsbedürftig] pauvre {m}
dürftig [hilfsbedürftig] faible {m}
kläglich [hilfsbedürftig] lamentablement
ärmlich [hilfsbedürftig] misérablement
heruntergekommen [hilfsbedürftig] vieux {m}
erbärmlich [hilfsbedürftig] misérable
in Not [hilfsbedürftig] en détresse
Not leidend [hilfsbedürftig] nécessiteux
kaum [schlecht] à peine
negativ [schlecht] négatif {m}
schlecht [schlecht] mauvais
angegriffen [schlecht] souffrant
verworfen [schlecht] immoral
nachträglich [schlecht] subséquemment
gefährlich [schlecht] risqué
unzureichend [schlecht] insuffisant
vernichtend [schlecht] démolissant
übel [schlecht] mauvais
gemein [schlecht] bas {m}
unerwünscht [schlecht] indésirable