Gesuchter Begriff eben hat 9 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
eben (adj adv n v) [having no variations in altitude] laakea (adj adv n v) [having no variations in altitude]
eben lakea
eben (adj adv n v) [having no variations in altitude] litteä (adj adv n v) [having no variations in altitude]
eben juuri
eben aukea
DE Deutsch FI Finnisch
eben tasainen
eben (adj v adv n) [flat and level] tasainen (adj v adv n) [flat and level]
eben (adj adv n v) [having no variations in altitude] tasainen (adj adv n v) [having no variations in altitude]
eben (adj adv n v) [so as to be flat] tasaisesti (adj adv n v) [so as to be flat]
DE Phrasen mit eben FI Übersetzungen
Die vorliegende Entscheidung bezieht sich auf eben diese Mitteilung. Tämä päätös koskee juuri kyseistä tiedoksiantoa.
Dieser Wert liegt im eben ermittelten Marktkorridor. Tämä arvo on edellä mainituissa rajoissa.
Die geschweißte Oberfläche muss glatt und eben sein. Hitsatun pinnan on oltava tasainen ja sileä.
Ihre Stirnfläche muss eben, vertikal und rechtwinklig zur Anlaufstrecke sein. Etuseinämän on oltava tasainen, pystysuora ja kohtisuorassa testiradan akseliin nähden.
Die Fahrbahn muss eben sein und eine griffige Oberfläche haben. Tien tulee olla tasainen, ja sen pinnan täytyy tarjota hyvät kitkaominaisuudet.
In Abschnitt 2.1 eben dieser Leitlinien wird dieser Begriff definiert. Suuntaviivojen 2.1 kohdassa määritellään vaikeuksissa oleva yritys.
Die Fahrbahn muss eben sein. Ajoradan pinnan on oltava tasainen.
Die Fahrbahn muss eben sein. Ajoradan on oltava vaakasuora.
Die Ladefläche des Ladebereichs muss im Allgemeinen eben sein. Kuormatilan lastaustason on oltava pääsääntöisesti tasainen.
Die Messstrecke muss eben sein; sie muss bei allen Messungen trocken und sauber sein. Mittausalueen on oltava tasainen, ja testauspinnan on oltava kuiva ja puhdas kaikkia mittauksia tehtäessä.
Eben diese letztgenannten Hersteller werden nun in die Definition des Wirtschaftszweigs der Union aufgenommen. Viimeksi mainitut tuottajat on nyt sisällytetty unionin tuotannonalan määritelmään.
Schließlich verweist eben dieser Bericht darauf, dass […] [60] Vertrauliche Angaben. SNCM. Raportissa korostetaan, että […] [60] Luottamuksellinen tieto. [103] Esimerkiksi valtio […] [60] Luottamuksellinen tieto. SNCM:n johtajia. . Lopuksi samassa raportissa esitetään, että […] [60] Luottamuksellinen tieto. SNCM.
Gut instandgehalten und sehr eben Hyvin kunnossapidetty ja erittäin sileä
Hierfür bedarf es eben solcher Standortsignale. Tätä varten tarvitaan juuri tällaisia sijaintia koskevia signaaleja.
Eben dies sei die Herausforderung der Allianz der Zivilisationen. Euroopan parlamentin jäsenet valitsivat LUX-palkinnon voittajaelokuvan.
Das ist es eben, was so schwer zu begreifen ist! Euroopan parlamentin LUX-palkinto: vuoden 2010 ehdokasfilmit julkistettiin
Tja, sie funktionieren eben nicht! "No, ne eivät toimi!
Eben dieser Entschließung verdankt der vorliegende Bericht seine Entstehung. Tämä mietintö on saanut alkunsa edellä mainitusta päätöslauselmasta.
Dasselbe Aufenthaltsrecht gilt auch für Familienangehörige der eben genannten Unionsbürger. Santinin mukaan yhteisessä kannassa on otettu huomioon joitakin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämistä tarkistuksista.
Deutschland sei eben "nicht alleine, sondern in sehr guter Gesellschaft". Uuteen sopimukseen sisältyy myös yhteistyö terrorismin torjunnan alalla.
Deutschland sei eben "nicht alleine, sondern in sehr guter Gesellschaft". Saksan ja Ranskan yhteisestä julkilausumasta on syntynyt väärä käsitys ikään kuin nämä kaksi maata olisivat samaa mieltä.
Aber man sei sich eben nicht einig mit den USA. Luonnollisesti Euroopalla on vaatimuksia myös heille.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eben diese Regierungen aufgrund mangelnder Finanzmittel für Rettungsaktionen bankrott gehen. Ei ole myöskään poissuljettua, että kyseiset hallitukset menettävät maksukykynsä pelastustoimiin tarkoitettujen varojen puutteen vuoksi.
Eine Alternative wäre die Einfuhr von Stroh aus Deutschland, was jedoch nicht eben ökologisch ist. Yksi vaihtoehto on tuoda olkia Saksasta, mutta sekään ei ole kovin ekologista.
Eben darin besteht die Konsolidierung des Binnenmarktes. Siihen sisämarkkinoiden vahvistaminen nimenomaan perustuu.
Wenn andere Länder für den Protektionismus seien, so sei Sarkozy dies eben auch. Hän korosti pk-yritysten merkitystä ja huomautti vielä olemassa olevista veroesteistä.
Der Kampf gegen Fettleibigkeit hat eben erst begonnen. Liikalihavuuden torjunta on vasta alkutekijöissään.
Dies ist möglich, weil in den EU-Ländern eben kein ausreichender Rechtsschutz besteht. Eikä FIFAn käyttöönottamista keinoista tunnu olevan mitään hyötyä.