Gesuchter Begriff durchsuchen hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
durchsuchen (v n) [to look throughout (a place) for something] etsiä (v n) [to look throughout (a place) for something]
durchsuchen (v n) [to look throughout (a place) for something] tutkia (v n) [to look throughout (a place) for something]
durchsuchen (v n) [navigate through hyperlinked documents] selata (v n) [navigate through hyperlinked documents] (v n)
DE Phrasen mit durchsuchen FI Übersetzungen
die zuständigen Behörden den Asylbewerber sowie die von ihm mitgeführten Sachen durchsuchen können, toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia hakijan ja hänen mukanaan olevat tavarat;
Nutzung des Internets in den letzten drei Monaten zu Privatzwecken, um das Internet für Lernzwecke zu durchsuchen; Internetin käyttö viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tiedon hankkimiseksi opiskelua varten
Nutzung des Internets in den letzten drei Monaten zu Privatzwecken, um das Internet für Lernzwecke zu durchsuchen; Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tiedon hankkimiseksi opiskelua varten
Nutzung des Internets in den letzten drei Monaten zu Privatzwecken, um das Internet für Lernzwecke zu durchsuchen; internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistarkoituksiin tiedon hankkimiseksi opiskelua varten,
Mithilfe des VVR müssen die Benutzer die Möglichkeit haben, über ein einziges Portal alle NVR zu durchsuchen; ferner muss es den Datenaustausch zwischen nationalen NVR ermöglichen. VVR:ssä olisi mahdollistettava pääsy kaikkiin NVR:iin saman portaalin kautta ja tietojenvaihto kansallisten NVR:ien välillä.
mit einer einzigen Anfrage die Systeme mehrerer Länder zu durchsuchen. monta maata kattavat haut yhdellä haulla.
Anhalten und Betreten des Schiffs, Durchsuchen des Schiffs, seiner Ladung und der an Bord befindlichen Personen sowie Befragung der an Bord befindlichen Personen; aluksen pysäyttäminen, alukselle nousu ja aluksen, sen lastin ja aluksella olevien henkilöiden tarkastaminen sekä aluksella olevien henkilöiden kuulustelu;
das Website-Interface enthält Funktionen, mit denen sich die Inspektions- und Überwachungsberichte auflisten, ordnen, filtern, durchsuchen und Statistiken erstellen lassen. verkkosivuston käyttöliittymän toimintojen avulla tulisi olla mahdollista laatia, lajitella, suodattaa, etsiä ja kerätä tilastoja tarkastus- ja tarkkailuraporttien perusteella.
Diese Daten werden aus dem EU-Flottenregister abgerufen. Das Interface enthält Funktionen, mit denen sich Lizenzen und Erlaubnisse auflisten, ordnen, filtern und durchsuchen lassen. Nämä tiedot on haettava EU:n alusrekisteristä. Käyttöliittymän toimintojen avulla tulisi olla mahdollista laatia, lajitella, suodattaa ja etsiä lisenssejä ja lupia.
Auf der Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses des zuständigen Gerichts kann die ASIC die Räumlichkeiten von Ratingagenturen durchsuchen. Toimivaltaisen oikeusviranomaisen myöntämän etsintäluvan perusteella ASICilla on valtuudet suorittaa etsintä luottoluokituslaitosten tiloissa.
die zuständigen Behörden den Antragsteller sowie die von ihm mitgeführten Sachen durchsuchen dürfen. toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia hakijan ja hänen mukanaan olevat tavarat.
d) die zuständigen Behörden den Asylbewerber sowie die von ihm mitgeführten Sachen durchsuchen können, d) toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia hakijan ja hänen mukanaan olevat tavarat;
a) Das gesamte Personal, einschließlich der Flugbesatzungen, ist zusammen mit allen mitgeführten Gegenständen zu durchsuchen, bevor der Zugang zu Sicherheitsbereichen gestattet wird. a) Kaikille henkilöstöön kuuluville, ohjaamomiehistö mukaan luettuna, sekä heidän mukanaan oleville tavaroille on tehtävä turvatarkastus ennen kuin pääsy turvavalvotuille alueille myönnetään.
– Das gesamte Personal, einschließlich der Flugbesatzungen, ist zusammen mit allen mitgeführten Gegenständen zu durchsuchen, bevor der Zugang zu Sicherheitsbereichen gestattet wird. – kaikki henkilöstö, lentomiehistöt mukaan lukien, ja henkilöstön kuljettamat esineet tarkastetaan ennen pääsyä rajoitetulle turva-alueelle.
Hinter der glitzernden Fassade der „Wohlstandsgesellschaft” gibt es jedoch Hungernde und Bettler, die in den Großstädten der Industriestaaten die Abfälle durchsuchen müssen, um ihren Hunger zu stillen. Hyvinvoivan yhteiskunnan kulissien takana on kuitenkin nälkää kärsiviä ja kerjäläisiä, jotka etsivät kehittyneen maailman suurkaupungeissa ruokaa jätteistä nälkänsä tyydyttämiseksi.
Passagiere sollen entscheiden dürfen, ob sie sich scannen lassen oder sich etwa durchsuchen lassen. Jäsenvaltioiden tulisi parlamentin mukaan lisätä tarkastuspisteitä ja henkilökuntaa, jottei matkustajille koidu viivästyksiä.
Passagiere sollen entscheiden dürfen, ob sie sich scannen lassen oder sich etwa durchsuchen lassen. Pervenche Berés'n mietintö ottaisi käyttöön eurooppalaiset joukkovelkakirjat keinottelijoiden pitämiseksi loitolla ja transaktioveron lisävarojen saamiseksi EU:lle.
Das bisherige Ermittlungsverfahren wurde auf die Aufnahme von Aussagen und das Durchsuchen der Anwesen Dritter beschränkt. Tähän mennessä suoritetussa rikostutkinnassa on rajoituttu ottamaan lausunnot kolmansilta tahoilta ja tutkimaan heidän asuntonsa.
Daher wäre es sinnvoll und effizient, der Europäischen Arzneimittelagentur diese Aufgabe im Hinblick auf alle etablierten Wirkstoffe zu übertragen (einmaliges Durchsuchen). Näin ollen on järkevää ja tehokasta vaatia Euroopan lääkevirastoa tekemään tämän tehtävän kaikkien vakiintuneiden aineiden osalta (tällöin tämä tehdään vain kerran).
d) die zuständigen Behörden den Antragsteller sowie die von ihm mitgeführten Sachen durchsuchen dürfen, sofern die Durchsuchung von einer Person gleichen Geschlechts vorgenommen wird; d) toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia hakijan ja hänen mukanaan olevat tavarat, edellyttäen että tutkinnan suorittaa samaa sukupuolta oleva henkilö;
Warum durchsuchen sie sie nach Tabak, überprüfen die mitgeführte Menge und beschlagnahmen alle Zigaretten bis auf 200 Stück, auf die sie dann eine Gebühr (oder Steuer) erheben? Miksi he etsivät savukkeita, tarkastavat niiden määrän ja takavarikoivat 200 kappaleen ylittävän määrän ja määräävät tullimaksun (veron) tällekin määrälle?
Am 6. Dezember 2011 ließ die niederländische Wettbewerbsbehörde die Geschäftsräume von Vodafone, T-Mobile und KPN wegen angeblicher Kartellabsprachen über Mobilfunkdienste durchsuchen. Joulukuun 6. päivänä 2011 Alankomaiden kilpailuviranomaiset tekivät Vodafonen, T-mobilen ja KPN:n toimistoihin ratsioita, jotka liittyivät väitettyjen matkapuhelinpalveluja koskevien kartellisopimusten tutkintaan.
Erforderlichenfalls können die nationalen Regulierungsbehörden ihre Beamten ermächtigen, die Räumlichkeiten des Unternehmens zu betreten und zu durchsuchen. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat valtuuttaa edustajansa suorittamaan tarkastuksen yrityksen toimitiloissa, mikäli se on tarpeen.
Das gesamte Personal, einschließlich der Flugbesatzungen, ist zusammen mit allen mitgeführten Gegenständen zu durchsuchen, bevor der Zugang zu Sicherheitsbereichen gestattet Kaikille henkilöstöön kuuluville, ohjaamomiehistö mukaan luettuna, sekä heidän mukanaan oleville tavaroille on tehtävä turvatarkastus ennen kuin pääsy turvavalvotuille alueille
Alle Luftfahrzeuge sind wie folgt zu durchsuchen: Kaikki ilma-alukset on tutkittava seuraavasti:
Alles aufgegebene Gepäck ist vor dem Verladen in ein Luftfahrzeug zu durchsuchen. Kaikille ruumaan meneville matkatavaroille on tehtävä turvatarkastus ennen kuin ne lastataan ilma-alukseen.
d) die zuständigen Behörden den Antragsteller sowie die von ihm mitgeführten Sachen durchsuchen dürfen, sofern die Durchsuchung von einer Person gleichen Geschlechts vorgenommen wird, d) toimivaltaiset viranomaiset voivat tutkia hakijan ja hänen mukanaan olevat tavarat, edellyttäen että tutkinnan suorittaa samaa sukupuolta oleva henkilö
Die Waffeninspektoren müssen ungehindert den Irak durchsuchen können und Waffenvernichtungswaffen zerstören. Päästökauppa ei luonnollisestikaan ole yksinkertainen asia, koska sillä aloitetaan Kioton pöytäkirjan tavoitteiden toteuttaminen EU-lainsäädännön kautta.
Die Waffeninspektoren müssen unbehindert den Irak durchsuchen können und Waffenvernichtungswaffen zerstören. Hän korosti, että YK:n asetarkastajien olisi päästävä Irakiin eikä heidän toimintaansa saisi rajoittaa.