Gesuchter Begriff Direct Sequence Spread Spectrum hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit direct sequence spread spectrum FI Übersetzungen
Direct-info/News report News Report / Direct Info
„spread“-Satz (in %) Perusriskipainotus ( %)
150 EUR je MLST (multi locus sequence typing) relevanter Isolate; 150 euroa relevanttien isolanttien multilokus-sekvenssityypitystä varten (MLST-tyypitys);
Feld 2.008: Sequence Number (SQN) Kenttä 2.008: Sarjanumero (Sequence Number – SQN)
Der Absatz nach der Überschrift „TSL sequence number (Abschnitt 5.3.2)“ erhält folgende Fassung: Korvataan jakson ”TSL sequence number (lauseke 5.3.2)” otsikon jälkeinen kohta seuraavasti:
TSL sequence number (Abschnitt 5.3.2) TSL sequence number (lauseke 5.3.2)
4: Message Exchange Function Sequence.“; 4: Message Exchange Function Sequence.”;
Spread Bets Spread bet -sopimukset
Spread-Satz (in %) Perusriskikerroin (%)
"Spread"-Satz (in %) Perusriski-kerroin (%)
Teil V ‚Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilisation‘ (3. Ausgabe, Juli 2013, einschließlich aller Änderungen bis einschließlich Nr. 88-A).“ Volume V, Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilisation (Ilmailun radiotaajuuksien käyttö) (3. laitos, heinäkuu 2013, sisältää kaikki muutokset muutokseen 88-A asti).”
DC Gleichstrom (Direct Current) Mikä tahansa opaste, joka ei salli kuljettajan ajaa opastimen ohi.
Spread-Risiko Korkomarginaaliriski
1 — Marktrisiko/Spread-Risiko (Anleihen und Darlehen) 1 – Markkinariski / korkomarginaaliriski (joukkovelkakirjalainat ja lainat)
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkgeräte und Funkdienste — Teil 23: Spezielle Anforderungen für IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) Basisstationen (BS), Repeater- und Zusatzeinrichtungen | | | Art. 3.1.b (und Art. 4 89/336/EWG) | Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat(ERM); sähkömagneettinen yhteensopivuusstandardi(EMC) radiolaitteille ja järjestelmille — Osa 23: Erityisehdot IMT-2000 CDMA-suorasekvenssihaj aspektriekniikkaakäyttäville (UTRA) ajoneuvoon asennettaviksi ja kannettaviksi tarkoitetuille päätelaitteille (UE) | | | Art. 3.1.b (ja Art. 4 89/336/EEC) |
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkgeräte und Funkdienste — Teil 24: Spezielle Anforderungen für IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) für mobile und portable Funkgeräte und Zusatzeinrichtungen | | | Art. 3.1.b (und Art. 4 89/336/EWG) | Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Sähkömagneettinen yhteensopivuusstandardi (EMC) radiolaitteille ja järjestelmille — Osa 24: Erityisehdot IMT-2000 CDMA suorasekvenssihajaspektritekniikkaa käyttäville (UTRA) ajoneuvoon asennettaviksi ja kannettaviksi tarkoitetuille päätelaitteille (UE) | | | Art. 3.1.b (ja Art. 4 89/336/EEC) |
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkgeräte und Funkdienste — Teil 26: Spezielle Anforderungen für CDMA 1x Spread Spectrum Basisstationen, Repeater und Zusatzeinrichtungen | EN 301 489-26 V2.2.1 | 30.4.2007 | Artikel 3.1.b (und Artikel 4 89/336/EWG) | Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); sähkömagneettinen yhteensopivuusstandardi (EMC) radiolaitteille ja -järjestelmille — Osa 26: Erityisehdot CDMA 1x -hajaspektritekniikkaa käyttäville tukiasemille, toistimille ja niiden oheislaitteille | EN 301 489-26 V2.2.1 | 30.4.2007 | 3 artiklan 1 kohdan b alakohta (ja direktiivin 89/336/ETY 4 artikla) |
Direct-info / News report News Report / Direct Info
Direct-info / News report Direct Info / News Report
Direct agenda / News Alert News Alert / Direct Agenda
Direct agenda / News Alert Direct Agenda / News Alert
Séance en direct abrufbar. Séance en direct -sivustolla.
10 — Direct Research 10 — Direct Research
Reordering of definitions following a logical sequence. Määritelmien uudelleenjärjestely loogiseen järjestykseen.
The specificity of the target sequence shall be verified by in silico studies against publicly available sequence databases (e.g. The specificity of the target sequence shall be verified by in silico studies against publicly available sequence databases (e.g.
Unter den Krankheitserregern finden sich zunehmend Beta-Lactamasen mit erweitertem Spektrum, auch ESBL (extended-spectrum beta-lactamases) genannt. Näiden taudinaiheuttajien mukana tulee yhä useammin laajakirjoisia beetalaktamaaseja (ESBL).