Gesuchter Begriff Digital Millennium Copyright Act hat 2 Ergebnisse

DE FI Übersetzungen für digital

digital (adj) [having to do or performed with a finger] sormi- (adj) [having to do or performed with a finger] (adj)
digital (adj) [of or relating to computers] digitaalinen (adj) [of or relating to computers] (adj)
digital (adj) [representing discrete values] digitaalinen (adj) [representing discrete values] (adj)
digital (adj) [representing discrete values] numeerinen (adj) [representing discrete values] (adj)
digital (adj) [of or relating to computers] tietokone- (adj) [of or relating to computers] (adj)

DE FI Übersetzungen für millennium

DE FI Übersetzungen für copyright

DE Phrasen mit digital millennium copyright act FI Übersetzungen
Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlerschaltungen wie folgt: Seuraavat integroidut analogia-digitaalimuunnin- tai digitaali-analogiamuunninpiirit:
„Digital versatile discs (DVD)“ digitaaliset monikäyttölevyt (DVD-levyt)
Gambia New Millennium Air Company (alias a) Gambia New Millennium Air, b) Gambia Millennium Airline). Gambia New Millennium Air Company (alias a) Gambia New Millennium Air; b) Gambia Millennium Airline).
Digital-Pianos mit Klaviatur Digitaalipianot
Digital terrestrisch digitaalisetmaanpäälliset lähetykset
Digital über Satellit digitaaliset satelliittilähetykset
Digital über Kabel digitaaliset kaapelilähetykset
Siehe http://www.teracom.se und Statens Offentliga Utredningar: Sveriges övergång till digital-TV, Digital-TV-Kommissionen. Ks. http://www.teracom.se ja Statens Offentliga Utredningar: Sveriges övergång till digital-TV, Digital-TV-Kommissionen.
DVDs (Digital Versatile Disks) DVD-levyt
Ausrüstung für Digital-Angiografie Digitaaliset angiografialaitteet
Copyright-Beschränkungen heben die allgemeine Zugänglichkeit nicht auf. f. Aromaattisen polyamidimassan. ML21, 22 ”Käyttö” (Use) Käyttö, asennus (paikalla suoritettava asennus mukaan lukien), ylläpito (tarkastus), korjaus, huolto ja kunnostus.
Digital-Pianos digitaalipianot
Digital-Magnetbandaufzeichnungsgerät Digitaalinen magneettitallennin
Anmerkung: Copyright-Beschränkungen heben die allgemeine Zugänglichkeit nicht auf. ML 11 ”Automaattiset johto- ja valvontajärjestelmät” (Automated Command and Control Systems)
digital optischem, digital koaxialem und analogem Audioausgang. optinen digitaalinen, koksiaalinen digitaalinen ja analoginen audiolähtöliitäntä.
digital optischem, digital koaxialem und analogem Audioausgang, optinen digitaalinen, koksiaalinen digitaalinen ja analoginen audiolähtöliitäntä
Integrierte Schaltungen von Analog-Digital-Wandlern (Analogue-to-Digital Converters, ADCs) und Digital-Analog-Wandlern (Digital-to-Analogue Converters, DACs) wie folgt: Seuraavat integroidut analogia-digitaalimuunnin- tai digitaali-analogiamuunninpiirit:
Betrifft: Copyright und Zugang zum Wissen in den Entwicklungsländern Aihe: Tekijänoikeus ja kehitysmaiden tiedonsaantimahdollisuudet
Betrifft: Copyright und geistiges Eigentum Aihe: Teollis‑ ja tekijänoikeudet
Wäre es, sollte eine Verlängerung der Urheberrechte in Erwägung gezogen werden, angesichts des immer globaleren Marktes nicht sinnvoll, ein ähnliches Schutzsystem einzuführen wie in den USA, wo das „Sonny Bono Copyright Term Extension Act“ 120 Jahre Schutz gewährt? Eikö tekijänoikeussuojan pidentämistä harkittaessa olisi järkevää valita Yhdysvalloissa tällä hetkellä tekijänoikeussuojan 120 vuodeksi myöntävän Sonny Bono Copyright Term Extension Act -säädöksen hyväksymisen seurauksena voimassa olevan suojajärjestelmän kaltainen järjestelmä, kun otetaan huomioon, että näiden markkinoiden jatkuva kansainvälistyminen?
20070913STO10374 Berichtsentwurf European Digital Library-Projekt Die Europäische Bibliothek i2010: Digital Libraries Initiative 20070913STO10374 "i2010: Tavoitteena Euroopan digitaalinen kirjasto" Euroopan kulttuurinen perintö klikkauksen päässä? (englanniksi) Komission sivut i2010 -hankkeesta (englanniksi) Euroopan kirjasto (valitse kieli) TEL-ME-MOR -hanke Europeana -hanke
4. Trifft es zu, dass der zivile Abschnitt von den Vereinigten Staaten verfasst wurde und daher eine verdächtig große Ähnlichkeit mit dem umstrittenen amerikanischen Urheberrechtsgesetz, dem Digital Millennium Copyright Act, aufweist? Onko totta, että Yhdysvallat on laatinut siviilioikeudellista menettelyä koskevan kohdan, mistä syystä se muistuttaa epäilyttävästi Yhdysvaltojen kiistanalaista teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä, lakia tekijänoikeuksista internetissä (Digital Millennium Copyright Act)?
ECDC-Copyright und Hinweise zur Wiedergabeeinschränkung ECDC:n huomautukset tekijänoikeudesta ja rajoitetusta jäljentämisestä
ECDC-Copyright-Politik/ Copyright-Lizenzvergabe-Politik/ Copyright-Hinweis ECDC:n tekijänoikeusperiaatteet / tekijänoikeuslisenssejä koskevat periaatteet / tekijänoikeudellinen huomautus
Copyright EUA, Kopenhagen. Tekijänoikeudet: EEA, Kööpenhamina.

FI DE Übersetzungen für millennium